Wereldwijs 4 vmbo-kgt handboek

by (4th)
ISBN-13 9789034567499
178 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wereldwijs 4 vmbo-kgt handboek

 • 1 Water in je eigen omgeving

 • afstromen
  water stroomt over het land, van hoog naar laag
 • bevriezen
  het over gaan van vloeibaar water naar ijs
 • condenseren
  het overgaan van water damp naar vloeibaar water
 • grijs water
  afvalwater dat hergebruikt kan worden om bijvoorbeeld mee te wassen, het toilet door te spoelen of om mee te irrigeren
 • grondwater
  water dat zich in de grond bevind
 • hoogteligging
  ligging van een plaats ten opzichte van zeeniveau
 • industrieel watergebruik
  het gebruik van water in de industrie, als koelwater of als proceswater
 • infiltreren
  water zink in de bodem en komt in het grondwater terecht
 • irrigatie
  kunstmatige bevloeiing of beregening van het land
 • koelwater
  water dat in de industrie gebruikt wordt om te koelen
 • korte waterkringloop
  a;s water vanuit zee verdampt en daar als neerslang weer in terechtkomt
 • kringloop van het water
  de weg die water door de natuur aflegt nadat het vanuit zee is verdampt
 • lange waterkringloop
  als water vanuit zee verdampt, op het land als neerslag terechtkomt en uiteindelijk weer de zee bereikt
 • NAP
  Normaal Amsterdams Peil. Gebieden noder NAP liggen onder zeeniveau
 • oppervlaktewater
  water dat zichtbaar is aan het oppervlak, zoals de zee, meren en rivieren
 • proceswater
  water dat in de industrie wordt gebruikt om een product te kunnen maken
 • regenwater
  water dat afkomstig is uit regen, een vorm van neerslag
 • reliëf
  hoogteverschillen in het landschap
 • smelten
  het overgaan van ijn naar vloeibaar water
 • verdampen
  het overgaan van vloeibaar water naar waterdamp
 • verdroging 
  het droger worden van een gebied door allerlei oorzaken, bijvoorbeeld ontbossing
 • waterbeheer
  ervoor zorgen dat de waterkwalitei en de waterkwantiteit goed is, zodat we veilig kunnen wonen en schoon water hebben
 • waterkwaliteit
  de samenstelling van het water
 • waterkwantiteit
  de hoeveelheid water
 • waterschap
  instantie die moet zorgen voor de waterkwantiteit door onderhoud van dijken, sloten en gemalen. Ook zij de waterschappen verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

afstromen
2
bevriezen
2
condenseren
2
grijs water
2
Page 1 of 45