Voor de verandering

by (5th)
273 Flashcards & Notes
25 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Voor de verandering

 • 1.1 Veranderen en helpen veranderen

 • Het woord agogie is een verzamelnaam voor..
  maatschappelijk werk, verpleging, werkbegeleiding, reclassering, opbouwwerk, psychotherapie, enz.
 • Hoe noemen we de verschillende werksoorten?
  Agogische werkvelden
 • Wat is agogiek?
  De leer van de algemene principes van de agogische werkvelden. in andere woorden: Agogiek is de leer van het doen veranderen van mensen.
 • 1.2 Kenmerken van agogie

 • Noem twee kernbegrippen van agogiek
  Beïnvloeden en veranderen
 • Er is sprake van agogie wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan
  *het gaat om een psychosociale verandering
  *de beïnvloeding vindt beroepsmatig plaats
  *de beïnvloeding is doelgericht
  *de veranderaar werkt systematisch
  *de beïnvloeding vindt bewust plaats
  *de verandering wordt vrijwillig ondergaan
  *de beïnvloeding is niet wederzijds
  *het gaat om (jong)volwassenen
 • Wat is bewuste beïnvloeding?
  Wanneer de beïnvloeding open en eerlijk plaatsvindt
 • Wat is gewenste verandering?
  Wanneer de betrokkene zelf wenst te veranderen
 • Wat is vrijwillige beïnvloeding?
  hier spreek je van wanneer de betrokkene zich hier vrijwillig aan onderwerpt
 • Agogiek is...
  de leer van eenzijdige, systematische, doelgerichte, beroepsmatige beïnvloeding die gericht is op het bereiken van een meer wenselijk geachte psychosociale situatie van volwassenen die zich van deze beïnvloeding bewust zijn en die deze situatie ook nastreven
 • 1.3 Cliënt

 • Patiënt of Cliënt?
  Cliënt
 • Wanneer spreek je van een cliëntsysteem?
  Wanneer het gaat om de verandering van verschillende personen tegelijk.
 • 1.4 Met of zonder k?

 • Pedagogiek is...
  de leer van het begeleiden en opvoeden van kinderen
 • Andragogiek is..
  de leer van het veranderen van volwassenen
 • Agogiek is..
  de leer van het begeleiden en het helpen veranderen van mensen in het algemeen.
 • 1.5 Beroepen en velden

 • er zijn twee verschillende soorten beroepen met een agogisch karakter onstaan. welke twee?
  *beroepen waarin agogisch werk centraal staan
  *beroepen die een agogisch aspect in zich dragen
 • wat verstaan we onder een werkveld?
  het geheel van instellingen, mensen, beroepen, organisaties, regels, wetten en dergelijke die zich bezighouden met hetzelfde doel of dezelfde doelgroep
 • 1.6 Niveaus van psychosociaal functioneren

 • welke vier soorten cliëntsystemen kun je onderscheiden op basis van de aard van het psychosociale functioneren?
  *Individuele personen
  *Groepen
  *Organisaties
  *Grotere samenlevingsverbanden
 • wat bedoelen we met het microniveau?
  Individuen en (kleine) groepen
 • wat bedoelen we met het mesoniveau?
  organisaties en kleinere samenlevingsverbanden zoals buurten
 • wat bedoelen we met het macroniveau?
  Grotere samenlevingsverbanden of de maatschappij als geheel.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Het woord agogie is een verzamelnaam voor..
11
Hoe noemen we de verschillende werksoorten?
11
Wat is agogiek?
11
Noem twee kernbegrippen van agogiek
11
Page 1 of 69