Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

by
110 Flashcards & Notes
3 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

 • 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet

 • Wat betekend de Arbowet.?

  Arbeidsomstandighedenwet

 • Wat is het doel van de Arbowet

  Ongevallen en ziektes door het werk te voorkomen

 • Wat betekent V&G-wetgeving 

  Veiligheid en Gezondheid

 • Wat is het doel van de V&G-wetgeving.?

  De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers verbeteren

 • De arbowetgeving is voor iedereen van toepassing op de bouw voor de werknemers en werkgevers maar ook voor de uitzendkrachten en stagiairs

 • Voor de Arbowet was er de veiligheidswet. Deze wet regelde de veiligheid en de hygiëne van arbeid.

 • Er bestaat ook een Arbeidstijdenwet, deze geeft de regels aan voor de werk- en rusttijden.

  Deze wet regelt : na hoeveel uren werken je moet rusten en voor hoelang. hierbij wordt rekening gehouden voor de zorgtaken binnen je gezin.

 • Wat is een VGM-bijeenkomst.?

  Veiligheid, Gezondheid, milieu 

 • Is alleen de werkgever verantwoordelijk voor een goed arbobeleid..?

  Nee, het is in overleg van de werkgever en werknemer

 • Waarin staan de afspraken tussen de werkgever en werknemer?

  arbocatalogus 

 • De Arbocatalogus wordt in principe per branche opgesteld.

  Soms komt het ook voor per bedrijf, dan is het meer maatwerk.

 • welke randvoorwaarden heeft het arbobeleidsplan?

  • De directie moet betrokken zijn bij beleid en opstelling
  • gebaseerd op RI&E
  • Na aanleiding van RI&E moet een PVA worden ontwikkeld
  • Aan de hand van verbeteracties moet het beleidsplan worden bijgesteld. 
 • Waarop richt het Ziekteverzuimbeleid zich?

  • het voorkomen en beperken van ziekte door arbeid
  • begleiden van zieke werknemers
  • psychosociale arbeidsbelasting (discriminatie etc.) en werk druk moeten in het beleid staan.
 • 1.2 Rechten en plichten

 • Werkgevers moeten volgens de Arbowet :

  • RI&E opstellen (gevaren risico's)
  • P.V.A. opstellen ( werk gezonder veiliger maken)
  • Beleid ziekteverzuim opstellen (ziekte terugdringen)
  • Werknemers over veilig en gezond werken voorlichten
  • voor veilige werkmethoden zorgen
  • gevaren bestrijden
  • aanwijzingen geven, hulpmiddelen verstrekken en toezicht houden
  • werknemers in de gelegenheid stellen om medisch onderzoek te ondergaan
 • welk beleid moet de werkgever nog op stellen t.b.v. seksuele intimidatie , agressie en geweld 

  psychosociale arbeidsbelasting

 • Waarop kan een werkgever zich op beroepen als die alle middelen heeft toegepast en de omstanigheden nog onmogelijk zijn

  redelijkerwijs-clausule  ( dan heeft hij het maximaal haalbare bereikt) 

 • Verplichtingen werknemers :

  • Veiligheidsvoorschriften opvolgen 
  • Zorgen voor eigen veiligheid en betrokkenen 
  • Voldoende PBM's 
  • Zero tolerance aan geweld,pesterijen of seksueel gedrag
  • Machines op juiste wijzen gebruiken 
  • incidenten direct melden ( voor veiligheid en gezondheid)
  • Samenwerken met werkgever en preventiedienst
  • opleidingen/instructies  volgen
  • geen beveiligingen weghalen/veranderen
  • voorlichting en scholing te volgen
 • Als werknemer heb je recht op werkonderbreking, waarvoor dient dit ? (arbeidsinspectie)

  Als er ernstig gevaar dreigt mag je met de technische kennis en middelen passende maatregelen treffen, om gevaar te voorkomen als de arbeidsinspectie niet op tijd kan zijn op de plaats van bestemming.

 • Werkgever heeft op basis van de veiligheids- en gezondheid de volgende uitgangspunten : ( voor leidinggevende )

  • Zorgt voor veiligheid en gezondheid en welzijn ( gezondheid werknemer)
  • voert daartoe een beleid (opstellen hoe de gezondheid van de werknemer wordt gewaarborgd)
  • arbeid mag niet nadelig zijn voor werknemers (V&G )
  • Voorkomen risico's 
  • ondersteuning via deskundige of diensten 
  • voorlichting & opleiding werknemers (educatie WN)
  • overleggen en samenwerken WG & WN (vertegenwoordiging) 
 • De werkgever moet letten op het gebied van welzijn : ( voor leidinggevende )

  • Inrichting aanpassen aan WN (op je gemak voelen)
  • rekening houden met persoonlijke factoren ( geslacht,leeftijd,kennis) 
  • Eentonig werk vermijden ( om het werk variabel te houden en fris te blijven)
  • zich onthouden van iedere daad van ongepast gedrag ( geweld discriminatie etc.)

   

 • Werkgever heeft verplichtingen treffende maatregelen te nemen voor derde partijen: ( voor leidinggevende )

  Derde partijen zijn :

  • WN van andere WG
  • leveranciers, bezoekers, patiënten ( 
  • omwonenden ( zelfs insluipers)

   

 • wat moet er gebeuren als meerdere werkgevers op een plaats samen zitten.?

  deze WG dienen maatregelen te nemen t.b.v V&G en WN te coördineren 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Example questions in this summary

Wat is het doel van de Arbowet
2
Wat betekent V&G-wetgeving 
2
Wat is het doel van de V&G-wetgeving.?
2
Wat betekend de Arbowet.?
2
Page 1 of 15