taallijnen

by (2nd)
ISBN-13 9789034536686
116 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - taallijnen

 • 1 Lezen

 • Wat is een instructie?
  Een instructie legt uit hoe je iets moet doen of gebruiken b.v een recept of een gebruiksaanwijzing.
 • Waar kun je een instructie aan herkennen? (5)
  1. Uitleg in stappen
  2. De stappen worden aangegeven met bolletjes, cijfers, streepjes
  3. De stappen staan in de goede volgorde
  4. De stappen beginnen met werkwoorden, zoals doe, neem, pak, schrijf
  5. Foto's en tekeningen zorgen soms voor extra uitleg
 • Wat is verkennend lezen?
  Verkennend lezen is kijken naar de hele tekst.
 • Wat zijn de 7 stappen van verkennend lezen?
  1. Wat voor soort tekst en de kenmerken ervan
  2. Wat valt op aan de tekst
  3. Waar komt de tekst vandaan
  4. Voor wie is de tekst bedoeld
  5. Wie heeft de tekst geschreven
  6. Waarover gaat de tekst
  7. Wat is de bedoeling van de schrijver
 • Wat zijn de 5 stappen van de moeilijkewoordenwijzer?
  1. Stop niet met lezen als je een moeilijk woord tegen komt
  2. lijkt het een belangrijk woord                                                                      nee: lees dan verder                                                                                            ja:
  3. Kijk of de schrijver het woord uitlegt
  4. Probeer anders de betekenis te raden 
  5. Lukt dat niet kijk in een woordenboek of vraag het aan een docent
 • Hoe kun je een titel en deeltitels vinden in een tekst?
  Ze zijn meestal dikgedrukt en bovenaan de tekst.
 • Waar kun je de bron van een artikel vinden?
  Onder of aan de zijkant van het artikel.
 • Hoe vind je doewoorden?
  Door de vraag te stellen "wie het doet"
 • Welke bedoeling kan een schrijver hebben?
  Informeren, instrueeren of iets anders
 • Hoe kun je uit een tekst halen voor wie het bedoeld is?
  Verkennend te lezen
 • Welke twee vragen stel je jezelf na verkennend te lezen?
  1. Wat is dit voor soort tekst
  2. Wat valt op aan de tekst
 • Wat is een infographic?
  Een infographic is bedoeld om de lezer iets uit te leggen.
 • Hoe kun je een infographic herkennen en wat zijnde kenmerken (7)?
  Een infographic lees je niet van boven naar beneden.

  De kenmerken zijn:
  1. Gaat over 1 onderwerp
  2. Vaak een korte inleiding
  3. Verschillende blokjes tekst en verschillende tekeningen
  4. Je kunt de blokjes los van elkaar lezen
  5. Plaatjes en tekst zijn even belangrijk
  6. Tekstblokjes zijn soms door nummers, pijlen of lijnen met elkaar verbonden
  7. Soms bestaat een infographic uit verschillende tekstsoorten (schema, plattegrond, enz
 • 2 Woord en woordgebruik

 • Wanneer is een moeilijk woord in een tekst belangrijk? (3)
  1. Als het woord nodig is om de tekst te begrijpen
  2. Als het woord in de tekst vaker voorkomt
  3. Als het woord veel zegt over het onderwerp van de tekst
 • Wat betekent deskundige?
  Iemand die veel over iets weet
 • Wat betekent functie?
  Baan
 • Wat betekent circa?
  Ongeveer
 • Wat betekent trachten?
  Proberen
 • Wat betekent diverse?
  Verschillende
 • Wat betekent ondervinden?
  Meemaken
 • Wat betekent functie?
  Taak
 • Wat betekent aanleiding?
  De reden waarom iets gebeurt
 • Wat betekent hooguit?
  Op zijn meest
 • Wat betekent werk aan de winkel?
  Veel te doen
 • Wat betekent media?
  Middelen om informatie te verspreiden bv krant
 • Wat betekent bestuderen?
  Nauwkeurig lezen
 • Wat betekent respons?
  Antwoord
 • Wat betekent de benen strekken?
  Lopen
 • Wat betekent constant?
  Zonder ophouden; de hele tijd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is een instructie?
1
Waar kun je een instructie aan herkennen? (5)
1
Wat is verkennend lezen?
1
Wat zijn de 7 stappen van verkennend lezen?
1
Page 1 of 29