Summary Stress

-
139 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Stress

 • 1 college 1

 • epidemiologie
  bestuderen van ziekte op mondiaal en landelijk niveau
 • Demografie
  kenmerken van een bepaalde groep of een bepaald land 
 • Dualisme 
  plato, lichaam en geest gescheiden. geen invloed op elkaar
 • interactionisme
  Descarstes. lichaam en geest zijn gescheiden maar kunnen elkaar wel beïnvloeden 
 • Monisme 
  spinoza, lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • ziekte ( in gezondheid)
  afhankelijk van  tijd plaats en cultuur. geen universele opvatting 
 • DSM
  normaal en abnormaal gedrag.
  per aandoening staat beschreven welke criteria passen onder een bepaalde stoornis
 • operationaliseren
  werkbaar maken. tot de zelfde conclusie kunnen komen als andere 
 • Assen stelsel dsm
  as 1 klinsche stoornis --> behandelbaar zit aan buitenkant
  as 2 stoornis in persoonlijkheid --> probleem een geworden met individu 
  as 3 somatsiche aandoeningen --> lichamelijke condities patiënt 
  as 4 psychoociale stress factoren --> 
  as 5 niveau van functioneren 
 • Hoe kan een diagnose worden toegekend ?
  1 anamnese
  2 hetro anamnese
  3 vragelijst
  5 test batterij

 • anamnese ( diagnostosering)
  gesprek tussen behandelaar en patiënt 

 • hetro anamnese (diagnostiseren)
  anamnese met omgeving 
 • vragenlijst ( diagnose)
  meten en rubriceren zorgt voor objectivering 
 • testbatterij ( diagnose
  Verschillende soorten testen
 • Aandachtspunten diagnose
  1 onduidelijke hulpvraag 
  2 subjectiviteit
  3 comorbiditeit
  4 restclassificatie 
 • Geestelijke stoornissen
  vaak topje van de ijsberg. Subjectief. men weet niet hoeveel geestelijke stoornissen werkelijk kloppen
 • Behandeling van stoornis
  in as 1 en as2 
 • Aandachtspunten bij behandeling 
  centrale hulpvraag
  objectivering
  multidisciplinair
  restgroep
 • 2 college 2

 • Drie aspecten van epidemiologie
  1 meeten van voorkomende ziekte in de populatie
  2 bepalen van determinant van ziekte en aandoeningen
  3 bestuderen hoe bevolkingstoestand verbeterd kan worden 
 • Etiologie
  wat zijn de determinanten voor volksgezondheid. En in welke maten
 • Determinanten van volksgezondheid
  1 prevalentie
  2 sterk verband tussen determinant en ziekte
  3 belang van determinant voor ziekte
  4 veranderbaarheid
 • relatief risico
  verhouding van incidentie van ziekte bij expositie vs geen expositie aan een risico factor.
 • Relatief risico maat
  1 is geen verband. 
 • attributieve risico
  percentage van de incidentie bij de totale populatie dat kan toegeschreven worden aan de expositie 
 • risco factoren
  factoren die het risico verhogen om een ziekte te krijgen 
 • diagnostische factoren
  factoren die de aanwezigheid van een ziekte aangeven
 • Prognostsiche factoren
  factoren die van invloed zijn op het vederen verloop van die ziekte 
 • DALY
  combinatie van verlies van levens kwaliteit en en het eerder sterven dan de levensverwachting 
  hoe hoger het getal hoe slechter 
 • barkershypothese
  de determinanten kunnen al voor de geboorte beginnen 
 • primaire preventie
  het voorkomen van ziekte en aandoeningen 
 • secundaire preventie
  vroegtijdig ontdekken van ziekte 
  bijvoorbeeld borstkanker screening 
 • tertiaire preventie
  voorkomen van erger als de ziekte er al i.
  bijvoorbeeld niet chronisch lijden
 • Waarom gaan de incidentie en preventie omhoog bij secundaire preventie?
  omdat je meer zieken krijgt. men wil mortaliteit omhoog
 • prevalentie
  aantal personen met een bepaalde ziekte op een specifiek moment 
 • Incidentie
  Nieuwe gevallen per tijdseenheid

 • kijk pubmet nog een keer na 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

epidemiologie
1
Demografie
1
Dualisme 
1
interactionisme
1
Page 1 of 35