Stress

by
139 Flashcards & Notes
3 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Stress

 • 1 college 1

 • epidemiologie
  bestuderen van ziekte op mondiaal en landelijk niveau
 • Demografie
  kenmerken van een bepaalde groep of een bepaald land 
 • Dualisme 
  plato, lichaam en geest gescheiden. geen invloed op elkaar
 • interactionisme
  Descarstes. lichaam en geest zijn gescheiden maar kunnen elkaar wel beïnvloeden 
 • Monisme 
  spinoza, lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • ziekte ( in gezondheid)
  afhankelijk van  tijd plaats en cultuur. geen universele opvatting 
 • DSM
  normaal en abnormaal gedrag.
  per aandoening staat beschreven welke criteria passen onder een bepaalde stoornis
 • operationaliseren
  werkbaar maken. tot de zelfde conclusie kunnen komen als andere 
 • Assen stelsel dsm
  as 1 klinsche stoornis --> behandelbaar zit aan buitenkant
  as 2 stoornis in persoonlijkheid --> probleem een geworden met individu 
  as 3 somatsiche aandoeningen --> lichamelijke condities patiënt 
  as 4 psychoociale stress factoren --> 
  as 5 niveau van functioneren 
 • Hoe kan een diagnose worden toegekend ?
  1 anamnese
  2 hetro anamnese
  3 vragelijst
  5 test batterij

 • anamnese ( diagnostosering)
  gesprek tussen behandelaar en patiënt 

 • hetro anamnese (diagnostiseren)
  anamnese met omgeving 
 • vragenlijst ( diagnose)
  meten en rubriceren zorgt voor objectivering 
 • testbatterij ( diagnose
  Verschillende soorten testen
 • Aandachtspunten diagnose
  1 onduidelijke hulpvraag 
  2 subjectiviteit
  3 comorbiditeit
  4 restclassificatie 
 • Geestelijke stoornissen
  vaak topje van de ijsberg. Subjectief. men weet niet hoeveel geestelijke stoornissen werkelijk kloppen
 • Behandeling van stoornis
  in as 1 en as2 
 • Aandachtspunten bij behandeling 
  centrale hulpvraag
  objectivering
  multidisciplinair
  restgroep
 • 2 college 2

 • Drie aspecten van epidemiologie
  1 meeten van voorkomende ziekte in de populatie
  2 bepalen van determinant van ziekte en aandoeningen
  3 bestuderen hoe bevolkingstoestand verbeterd kan worden 
 • Etiologie
  wat zijn de determinanten voor volksgezondheid. En in welke maten
 • Determinanten van volksgezondheid
  1 prevalentie
  2 sterk verband tussen determinant en ziekte
  3 belang van determinant voor ziekte
  4 veranderbaarheid
 • relatief risico
  verhouding van incidentie van ziekte bij expositie vs geen expositie aan een risico factor.
 • Relatief risico maat
  1 is geen verband. 
 • attributieve risico
  percentage van de incidentie bij de totale populatie dat kan toegeschreven worden aan de expositie 
 • risco factoren
  factoren die het risico verhogen om een ziekte te krijgen 
 • diagnostische factoren
  factoren die de aanwezigheid van een ziekte aangeven
 • Prognostsiche factoren
  factoren die van invloed zijn op het vederen verloop van die ziekte 
 • DALY
  combinatie van verlies van levens kwaliteit en en het eerder sterven dan de levensverwachting 
  hoe hoger het getal hoe slechter 
 • barkershypothese
  de determinanten kunnen al voor de geboorte beginnen 
 • primaire preventie
  het voorkomen van ziekte en aandoeningen 
 • secundaire preventie
  vroegtijdig ontdekken van ziekte 
  bijvoorbeeld borstkanker screening 
 • tertiaire preventie
  voorkomen van erger als de ziekte er al i.
  bijvoorbeeld niet chronisch lijden
 • Waarom gaan de incidentie en preventie omhoog bij secundaire preventie?
  omdat je meer zieken krijgt. men wil mortaliteit omhoog
 • prevalentie
  aantal personen met een bepaalde ziekte op een specifiek moment 
 • Incidentie
  Nieuwe gevallen per tijdseenheid

 • kijk pubmet nog een keer na 
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

epidemiologie
1
Demografie
1
Dualisme 
1
interactionisme
1
Page 1 of 35