Sheets

by
350 Flashcards & Notes
1 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Sheets

 • 1 Week 1 CA Sheets

 • Wat is de definitie van CA?

  Wat is de definitie van CA?:
  - het heeft te maken met ergens beter in zijn dan je concurrenten.
  - Het heeft iets te maken met prestatie verschillen. Hoe meet je prestatie? 
  - CA is dynamisch omdat ze breken met historisch bepaalde paden of verschillende ideeen die continue groeien.

  • Has something to do with being better than 
  competitors: 
  • Has something to do with differential 
  performance.. How do you measure 
  performance? 
  • Is dynamic because firms come up with path 
  breaking or different ideas continuously… 


 • Waarom is CA zo lastig te definieren?
  • CA is een combinatie van winst, prijsaandeel, marktaandeel. Het is zeker niet hetzelfde als CA.
  • Het is lastig te bepalen wat kosten zijn.
  • Over hoeveel bedrijven moet een bedrijf een voordeel hebben?
  • Wie verkrijgt nou echt het CA?
  • Voor hoelang verkrijg je CA?

  C.A. … is difficult to determine… 
  • Is NOT the same as 
  – profit, share price, mkt share, but a combination.. 
  • What is cost 
  • Over how many firms should a firm have an 
  advantage 
  • Who gains really? 
  • For how long? 
  – Is Apple a winner?
 • Wat is het belangrijkste punt binnen strategy om uit te vinden?
  Het gaat om Survival:
  Het is belangrijk om uit te vinden waarom een bepaald bedrijf overleeft en of dit zo blijft in de toekomst.

  The quintessential point in Strategy is to 
  figure out why a particular firm has survived and 
  whether its survival can be sustained. 
   SURVIVAL 
   
  • So why are there performance differentials?
 • Welke drie vroege verklaringen zijn er om prestatieverschillen uit te leggen?
  1. Portfolio planning: --> BCG Matrix.
  2. De PIMS Principles ( Profit impact of marketing strategy)
  3. Porter's 5 forces
 • Wat houdt de BCG matrix in?
  BCG matrix gaat in op de grootte van het marktaandeel en de groeimarkt. 

 • Waar staat de afkorting PIMS voor?
  Profit
  Impact
  of Marketing
  Strategy
 • Noem de 6 peilers van de PIMS principles?
  1. Kwaliteit van producten/diensten is de meest belangrijke factor die invloed heeft op prestatie op de lange termijn.
  2. Markt aandeel en winstgevendheid zijn sterk aan elkaar gerelateerd
  3. Hoge intensiteit voor investeringen hebben een grote sleepkracht op de winstgevendheid
  4. Veel dogs en question marks genereren cash, terwijl veel cash cows droog zijn.
  5. Verticale integratie kan een winstgevende strategie zijn voor een bedrijf, maar niet voor anderen.
  6. Veel van de factoren die de ROI prikkelen dragen bij aan de waarde voor het bedrijf op de lange termijn.
 • Wat vertelt Porter's 5 forces ons over CA?
  P's 5 forces geven ons informatie over de winstgevendheid van een bedrijf binnen de externe omgeving waarin het zich verkeert. 

  Potential Entrants _ Treats of new entrants
  Buyers _ Bargaining power of buyers
  Substitutes_ Treats of substitute products or services
  Suppliers _ Bargaining power of suppliers
  Industry competitors_ Rivalry among existing firms
 • Nelson 1991: Waarom verschillen bedrijven volgens Nelson?

  Verschillen tussen bedrijven hangen af van de:

  • Externe omgevingsfactoren: Overheid, Technologische ontwikkelingen ( huidige spelers versus nieuwe toetreders tot de markt). Etnische groepen en internationale factoren spelen mee.
  • Interne factoren: de rol van de CEO, afhankelijk van de geschiedenis, herstructurering, resources en capabilities.


  Depends upon 

  –External environment: 

  • Govt; Technology (incumbents vs new entrants); Ethnic 

  groups; International factors… 

  –Internal Factors: 

  • CEO; History dependent; Restructuring; Resources and 

  Capabilities 

 • Waarom bestaan er verschillen? Waarom imiteren we niet een succesvol bedrijf?

  1. Bedrijven bestaan uit verschillende bedrijfs gerelateerde specifieke dynamische mogelijkheden gebaseerd op:

  - Strategie

  - Structuur

  - Kern mogelijkheden (core cap)

   

  2. Verschillen ontstaan door de ontstane organisationele routines van bedrijven over tijd die stappen hebben ondergaan ter verbetering van het bedrijfsproces. 

   

  3. Het kopiëren van innovaties van andere bedrijven hangt af van de eigen mate van uitvoering van innovatieve mogelijkheden van een bedrijf. Dit wordt ook wel het absortieve capaciteitvermogen genoemd.

   

   

  Firm differences persist…. 

  • WHY not just imitate a successful firm? 

  – Firm specific dynamic capabilities, based on its 

  • Strategy 

  • Structure 

  • Core capabilities 

  – Well practiced organizational routines 

  – Copying others’ innovations depends upon àown 

  innovation ability – “absorptive capacity” 

 • Waarom zijn we geïnteresseerd in de verschillen tussen bedrijven?

  • Verschillen veranderen constant. Waarom is dit? We zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om dingen te verbeteren.
  • Vooruitgang wordt veroorzaakt door verschillen tussen CA genererende bedrijven. --> Verschillende mogelijkheden binnen een economie stimuleren de algehele groei.
  • Diversiteit is goed.

   

  Why do we care about firm diffs? 

  • Differences constantly changing….why? 

  – Constantly searching for new ways to do things 

  • Differences among firms to generate CA 

  causes progressà differential abilities of an 

  economy help overall growth. 

  • Diversity is good…. 

 • Christensen (2001): Past & Future of CA
  Welke historische strategie werkt volgens Christensen (2001)?
  1. Economies of scale (You need resources)
  2. Economies of scope (large number of products to satisfy more customer needs).
  3. Vertical Integration & Non-integration --> Outsourcen of juist niet. --> het kan tot een zeker punt efficient zijn, maar erna ook schadelijk.
  4. Bouw aan core competence: capabilities etc.
  5. CA from --> Innovations.
 • Met welk model komt Nohria (2003) op de proppen?
  4+2 model

  Nohria raad aan 4 primary mgt practices en 2 van de 4 secondary mgt practices te kiezen.
 • Wat verstaat Nohria et al. (2003) onder primary mgt practices?
  1. strategy: focus op strategie en groei gebaseerd op de kern
  2. execution: (productie; efficiente processen om in de klantbehoefte te kunnen voorzien;) & geen perfectie.
  3. culture: de juiste cultuur (value perf+ethics) & erkenning
  4. structure: organisatie structuur (maak efficiënt werken mogelijk). 


 • Wat verstaat Nohria et al. (2003) onder secondary mgt practices?
  1. Talent: Getalenteerde werknemers zijn belangrijk zoals loyale klanten. Behoud deze werknemers
  2. Innovation: important maar lastig mensen houden vast aan vaste patronen of vaste patronen slijten in door gewoonte
  3. Leadership: Baan van de CEO -> De CEO zorgt ervoor dat je uit de crisis komt, hij onderhandelt/praat met andere partijen en drukt een stempel op een bedrijf.
  4. Merger's & Acquisitions: Waar bevinden die M&A's zich precies? Het is belangrijk te weten met wie je geassocieerd wordt. Het is een ovk obv vertrouwen.
 • Wat vind je van het paper van Nohria (2003)?
  De 4+2 mgt practices van Nohria identificeerd wat variabelen maar niet hoe je dit moet doen.
  Niks bekend over de interactie tussen de primary en secondary mgt practices beschreven.
  Waarom is het ene bedrijf beter dan de andere? 

 • Collin & Porras (1996) Building your company's vision:
  • Vision = cool
  • Vision = de core ideology + envisioned future (10 jaar laters waar? BHAG.......kan worden bereikt).
  • Core ideology --> core values + core purpos (kan nooit bereikt worden).
  • Guiding principles + why are we in business
  • CA?
  • Waarom kunnen bedrijven geen visie ontwikkelen? --> Ze moeten hun visie en kern ideologie strak op een rijtje hebben. Dit is vrijwel onmogelijk.
 • Wat zegt Ma (2002) over geluk mbt verschillen tussen bedrijven?
  • Het paper gaat over voorbereid geluk (prepared luck).
  • Wie krijgt dat geluk.........?
  - preparedness and proactiveness
  - need resources (RBV), 
  - capabilities (DCs), 
  - experience (history) and 
  - good good friends (netwerk)

  --> Je moet mensen treffen die weten hoe onzekerheden aangepakt kunnen worden --> skunk works. Geef hen het juiste geldbedrag en de resources die ze nodig hebben.
 • Wat zegt Ma (2002) over de geluksfactor?
  Proactivity & Serendipity........
  • skunk works & prepared luck
  • useful weeds & pure luck
  • skunk works and useful weeds need support of the organization, resources and careful nurturing.
 • Wat zijn volgens Ma (2002) useful weeds?
  Voor useful weeds heb je het volgende nodig:
  • de juiste managers --> ze moeten bestaan
  • een ondersteunende omgeving (supportive environment)
  • culture environment om nieuwe ideeën te creëren of we het gebruiken of niet.
 • Conclusie van week 1 n.a.v. alle CA perspectieven:
  Er zijn verschillende manier om CA te verkrijgen. Focus op:
  - Wat is relevant in de context
  - Wat maakt hen succesvol over een bepaalde tijdsperiode
  - Er bestaat geen route naar succes --> in leven blijven wordt ook gezien als een succes.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Example questions in this summary

Wat is de definitie van CA?
1
Waarom is CA zo lastig te definieren?
1
Wat is het belangrijkste punt binnen strategy om uit te vinden?
1
Welke drie vroege verklaringen zijn er om prestatieverschillen uit te leggen?
1
Page 1 of 81