Sfinx.

by (2e dr.)
ISBN-10 9006461830 ISBN-13 9789006461831
203 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sfinx.

 • 1 De Verenigde Staten: land van vrijheid

 • Welvaart
  Gunstige ontwikkelingenin economisch enmaatschappelijk opzicht
 • wat zorgde voor de industrialisatie?

  -spoorwegen

  -coton gin

  -stoommachiene

  -Erie-kanaal

 • Wanneer kwam in Amerika de industrialisatie op gang?
  Al voor de burgeroorlog (1861-1865)
 • VOC
  Staat voor Verenigd Oost-Indische Compagnie;  had vanaf 1602 het handelsmonopolie op azië
 • wanneer was de industrialisatie van Amerika?

  Al voor de Burgeroorlog
 • WIC 
  Staat vlor West Indische Compagnie; had vanaf 1621 het handelsmonopolie tussen amerika en west afrika
 • eerste spoorweg in Amerika
  de eerste spoorweg in Amerika was van oost naar west
 • wat verdween er door de Baltimore and Ohio Railroad

  de grens tussen west en oost (frontier)
 • wanneer kwam de eerste spoorweg er?
  1830
 • wat is pioniersmentaliteit
  wil om onontdekte plaatsen te ontdekken en te gaan bewonen
 • wat is de Homestaid Act?

  wet uit 1862 die het voor de arme aantrekkelijker maakte om naar het westen te trekken en daar te gaan wonen
 • wat voor samenleving heeft Amerika?

  een kapitalistische samenleving

 • wat is een kapitalistische samenleving?

  een samenleveing waar een vrije markt is.
 • wat is de Interstate Commerce Act?

  wet uit 1887 die toezicht op vervoersprijzen mogelijk maakte
 • wie heeft in Amerika de wetgevende macht

  de president
 • wie heeft in Amerika de uitvoerende macht
  de federale regering
 • Amerikaanse staten

  iedere staat mag zelf beslissen over:

  -onderwijs

  -politie

  -infrastructuur

  -rechtspraak

 • wat voor stelsel heeft Amerika

  een twee partijen stelsel
 • welke twee partijen zijn er in Amerika

  -de republikeinen

  -de democraten

 • wat is progressief
  opvatting dat de maatschappij verbeterd kan worden door hervorming
 • wat is isolationisme
  opvatting dat de wereld in tweeën verdeeld is en dat ieder zich houdt bij zijn eigen continent
 • wat zijn bosses
  mannen die hulp gaven aan immigranten en arbeiders in ruil voor stemmen
 • wat is het  progressive movement
  eind negentiende en begin twintigste eeuw een initiatief van hoger opgeleide Amerikanen die de industriële samenleving wilden verbeteren
 • noem vijf presidenten van de VS

  Obama

  Bush

  JFK

  Rooseveld

  Hoover

 • wat is de effecten beurs
  beurs die bestemd is voor handel in effecten
 • ander woord voor crisis
  depressie
 • wanneer was de depressie
  in de jaren dertig
 • wat was de New Deal
  de overheid zorgt voor banen -> salaris -> economische groei
 • wie bedacht de New Deal
  president Hoover
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waar ging het Communistisch Manifest over?
2
wat gebeurder er in maart 1938 
2
wat gebeurder er in september 1938
2
hoe gaat later de conferentie van München heten 
2
Page 1 of 47