Projectmatig creeren 2.0

by (2006)
ISBN-10 9055943991 ISBN-13 9789055943999
127 Flashcards & Notes
11 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Projectmatig creeren 2.0

 • 1 De essentie van projectmatig creeren

 • Wat is een project?
  Een tijdelijke werkorganisatie, gebaseerd op flexibele inzet van mensen en middelen en met het doel om een concreet resultaat te bereiken, binnen scherpe afspraken: tijd, geld en kwaliteit.
 • Projectvorm situaties:
  • Er is een belangrijke en complexe uitdaging of probleemstelling
  • Er is een opdrachtgever
  • Het probleem moet door een team worden opgelost
  • Er kan een eenduidig resultaat worden behaald
  • Er is een duidelijke opleverdatum
  • Er kan een scherp budget en heldere kwaliteitseisen benoemd worden
 • Wat is het verschil tussen een project en een programma?
  In een project staat het resultaat centraal en een programma is bedoeld om doelstellingen te behalen.
 • 1.1 Commitment, de drijvende kracht in projectsucces

 • Er zijn twee soorten projecten:
  1. Een project loopt vanzelf
  2. Een project kost de projectleider en leden meer energie dan het oplevert
 • Wat wordt er bedoeld met commitment?
  Iemand die zich met liefde en overgave wijdt aan zijn werk.
 • 1.2 Voedingskracht, persoonlijke kracht, samenwerkingskracht en vormkracht

 • Er zijn vier creatiekrachten:


  1. Voedingskracht
  2. Persoonlijke kracht
  3. Samenwerkingskracht
  4. Vormkracht

  Al deze krachten zijn nodig in en voor een succesvol project.
 • Wat is voedingskracht?
  Voedingskracht refereert aan de verankering van het project in de omgeving
 • Wat is persoonlijke kracht?
  Persoonlijke kracht verwijst naar de individuele mens, bij wie alle vernieuwing zijn oorsprong vindt.
 • Wat is samenwerkingskracht?
  Samenwerkingskracht is het vermogen om gezamenlijk iets te creeren, bv door te communiceren.
 • Wat is vormkracht?
  Vormkracht zijn alle hulpmiddelen die helpen om een project succesvol te verwezelijken, bv de benodigde vakkennis en methodieken.
 • 1.3 De ZIJ, IK, WIJ en HET kant

 • De ZIJ of 'omgevingskant'

  Met oog op de ZIJ-kant van de organisatie moet het project zich de volgende vragen stellen:
  • Wie heeft er behoefte aan het project?
  • Wie is de opdrachtgever en wat verwacht die?
  • Is de opdrachtgever bereid om voldoende mensen en middelen beschikbaar te stellen?
  • Wat is de aanleiding van het project?
 • De IK of 'leiderschapskant'

  • Het werk moet zoveel mogelijk een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Het is uiterst pragmatisch, er moet motivatie en draagvlak voor het project zijn
 • De WIJ of 'samenwerkingskant'

  Het gaat hier om de samenwerking maar tevens ook het organiseren van samenwerking in het totale krachtenveld van het project. Bv hoe stel ik een goed team samen en creeer ik een goede werksfeer?
 • De HET of 'structuurkant'

  Het gaat hier om een vorm van planmatig werken waarbij volgens een bepaalde systematiek een vooraf gekozen resultaat wordt vastgesteld. Bv het bepalen van de probleemstelling, wat zijn de deelresultaten, op welke momenten de voortgang wordt besproken.
 • 1.4 De volgorde van de inzet van de vier creatiekrachten

 • Wat is een top-down benadering?
  Een ontwerp benadering
 • Wat is een bottom-up benadering?
  Een ontwikkel benadering
 • 1.4.1 De ontwerpbenadering

 • Bij een ontwerpbenadering wordt er van bovenaf bepaald wat het project inhoud en wie het project gaat leiden en welke teamleden er zullen zijn. Dit noemen we een top-down proces. De vraag hierbij is, of de teamleden zich wel verboden voelen bij het project (commitment).
 • Het kiezen tussen een ontwerp- of ontwikkelbenadering wordt bepaald door een creatieruimte die de opdrachtgever het team wil, moet, kan, durft, mag geven. Dit hangt samen met:
  • De aard van het eindresultaat, zijn de omstandigheden zo om het project resultaat zelf te definiëren
  • De ruimte die er is om het project zelf vorm en inhoud te geven
  • De randvoorwaarden die het project met zich mee brengt
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Wat is een project?
4
Wat is het verschil tussen een project en een programma?
3
Wat is voedingskracht?
3
Wat is persoonlijke kracht?
3
Page 1 of 7