praktische economie

by
197 Flashcards & Notes
14 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - praktische economie

 • 1 vraag en aanbod

 • economie
  een wetenschap die het gedrag van mensen bestudeerd
 • primair
  1e levensbehoefte
 • secundair
  luxe
 • goederen
  middelen die in een behoefte kunnen voorzien
 • stoffelijk
  tastbaar 
 • abstract
  dienst (bijv. bankrekening, verzekering)
 • schaars
  prijs, er zijn ... geofferd
 • vrij
  geen prijs (bijv. zuurstof)
 • welvaart
  de mate waarin je in  je behoeften kan voorzien door schaarse goederen
 • welzijn
  de mate waarin je in je behoeften kan voorzien door vrije goederen

 • consumeren
  kopen van goederen
 • produceren
  voortbrengen van goederen d.m.v. combinatie v.d. productiefactoren
 • productiefactoren
  natuur 
  arbeid
  kapitaal
 • investeren
  het kopen van kapitaalgoederen
 • premie
  prijs van een verzekering
 • polis
  bewijs van de verzekering
 • vrijwillige verzekeringen:
  inboedel-, opstalverzekering
  levensverzekering
  reisverzekering
  WA
  productverzekering

 • verplichte verzekeringen
  sociale verzekering
  WAM
  zorg-, ziektekostenverzekering

 • levensverzekeringen:
  uitvaart-
  levens-
  vrijwillig, tot je een huis koopt, dan verplicht
 • uitvaartverzekering
  voor de kosten van de begrafenis

 • levensverzekering
  voor voldoende inkomen voor degenen die achterblijven
 • All risk
  alle schade van de ander + schade eigen voertuig
 • collectieve goederen
  niet individueel leverbare goederen (bijv. dijken)
 • quasi-collectieve goederen
  individueel leverbaar (bijv. onderwijs)
 • primaire sector
  landbouw, bosbouw, visserij
 • secundaire sector
  industrie
 • tertiaire sector
  commerciële dienstverlening
 • quartaire sector
  niet-commerciële dienstverlening
  (bijv. ziekenhuis, geen winstmakende doelstelling

 • Groot/Midden/Klein:
  omzet, afzet, winst
  aandelen
  aantal werknemers
  aantal vestigingen
  aantal m2

 • juridische vorm
  welk soort bedrijf je bent volgens de juridische wet
  BV
  NV
  eenmanszaak
  VOF
  vereniging 
  stichting
  enz...
 • eenmanszaak
  zeggenschap: eigenaar
  eigendom: eigenaar
  financiële aansprakelijkheid: eigenaar. ook met privévermogen+vermogen getrouwde partner

 • VOF
  vennootschap onder firma
  zeggenschap: eigenaren
  eigendom: eigenaren
  financië aansprakelijkheid: eigenaren, ook met privévermogen+ vermogen getrouwde partner(s)
 • BV
  besloten vennootschap
  zeggenschap: directeur
  eigendom: aandeelhouders
  financiële aansprakelijkheid: BV
 • NV
  naamloze vennootschap
  zeggenschap: directie
  eigendom: aandeelhouders
  financiële aansprakelijkheid: NV
 • monopolie
  1 aanbieder
 • feitelijk
  voorsprong en patent (jij hebt het uitgevonden, je bent de enige die het mag maken+verkopen)
 • oligopolie
  enkele aanbieders
  bijv. prijzenoorlog
 • volkomen concurrentie
  heel veel aanbieders
  veel concurrentie, lagere prijzen
 • formeel
  geregistreerd
  door CBS
 • informeel
  niet geregistreerd

 • illegaal betaald
  zwart
 • K intensief
  relatief veel machines
 • A intensief
  relatief veel arbeid
 • BTW = ? %
  21 %
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Wat is een concrete markt?
1
Wat is een abstracte markt?
1
Wat betekent prijs?
1
economie
1
Page 1 of 50