Parasitaire ziekten bij vogels

by (2013)
207 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Parasitaire ziekten bij vogels

 • 1.1.1 Histomonosis

 • Welke parasiet is verantwoordelijk?
  Histomonas meleagridis
 • Wat veroorzaakt hij?
  necrotiserende hepatitis
  ulceratieve typhitis
 • Hoe wordt de aandoening ook wel genoemd?
  blackhead(cyanotisch aspect)
 • Wie is de gevoeligste eindgastheer?
  kalkoen
 • Vogels met buitenbeloop veel meer risico!
 • Wie is de tussengastheer?
  Heterakis gallinarium = spoelworm
 • Waar in het lichaam zit H. gallinarium?
  caeca
 • Kippen zijn vaak symptoomloze reservoirs, welke maatregel?
  Nooit kippen en kalkoenen samen houden!
 • Welke vorm heeft histomonas in het darmlumen?
  flagellair
 • Welke vorm heeft histomonas in de caecumwand?
  amoeboid
 • Welke leeftijdscategorie zijn gevoelig?
  3 weken tot 3 maanden oude kalkoenen
 • Wat is er typisch aan de ontlasting?
  okergeel en plat
 • Hoe verloopt de algemene toestand?
  vermageren > sterfte
 • Hoe kan je de diagnose op een levend dier stellen?
  symptomen > okergele mest en apathie
 • Hoe kan je de diagnose post mortem stellen?
  lever > geelgroene circulaire inzinkingen en grijsachtige periferie
  caeca > verdikt met ulcera en fibrineuze inhoud
 • Waarom is behandeling onmogelijk?
  omdat nitro-imidazoles bij deze dieren verboden zijn
 • Welke middelen kan je bij siervogels gebruiken?
  • dimetridazole
  • ronidazole
  • metronidazole
  • ipronidazole
 • Wat kan je nog geven behalve nitro-imidazoles?
  antibiotica breed spectrum > bacteriele complicaties vermijden
 • Welke preventie maatregelen?
  • hygiënische maatregelen
  • kippen en kalkoenen gescheiden houden
 • 1.1.2 Coccidiose

 • Wat veroorzaak eimeria?
  enteritis
 • Bij welke vogelsoorten zien we eimeria?
  kip, kalkoen, parelhoenders
 • Iedere vogelsoort heeft zijn eigen diersoortspecifieke eimeria stammen.
 • Hoe wordt eimeria overgedragen?
  feco-orale besmetting
 • Wat is de prepatente periode?
  5-15 dagen
 • Gesporuleerde oocysten zijn zeer resistent!!
 • Hoe komen de sporozoieten vrij uit oocyst?
  trypsine en gal inwerking
 • Welke vormen van vermeerdering vinden er plaats in de darmwand?
  schizogonie
  gametogonie
 • Welke immuniteit ruimt de intra-cellulaire parasieten op?
  cellulaire immuniteit
 • Is er kruis immuniteit tussen de verschillende eimeria?
  NEE
 • Wat is weefseltropisme?
  verschillende eimeria hebben voorkeur voor een bepaald segment van de darm
 • Waar zitten de volgende parasieten? Wat veroorzaken ze?
  • E. tenella
  • E. necatrix
  • E. brunetti
  • E. tenella = caeca, hemorrhagische ontsteking
  • E. necatrix = middelste deel dunne darm, suf, daling eetlust/groei, cyanotische kopversiersels, slijmerige feces evt. met bloed
  • E. brunetti = laatste deel dunne darm, frequent sterfte
 • 4 manieren om de diagnose te stellen?
  1. aantonen/identificatie met flottatie methode, kwantificatie met OPG McMaster
  2. lesiescore darmletsels bij autopsie
  3. aantonen oocysten via afkrabsels mucosa letsels
  4. aatonen eimeria DNA met PCR
 • Waarom is de lesiescore belangrijk?
  1. economische weerslag + omvang probleem bepalen
  2. noodzaak behandeling inschatten
  3. effect van bestrijdingsprogramma's bekijken
 • Op welke 2 elementen is de lesiescore gebaseerd?
  1. gradatie darm letsels 0 tot +4
  2. localisatie letsels (in welk segment?)
 • Hoe zien de letsels van deze parasieten eruit?
  • E. tenella
  • E. necatrix
  • E. brunetti

  • E. tenella = aantal petechiën t/m bloed gevulde caeca
  • E. necatrix = witte plaques en rode petechiën(peper en zout aspect)
  • E. brunetti = inflammatie tot roze-rood gestreepte letsels
 • Waarom vind je bij E. necatrix geen oocysten in afkrabsels?
  Omdat er in de darm alleen aseksuele vermeerdering plaats vind, oocysten vind je dus alleen in het caecum
 • Welke methode voor een kwalitatieve test?
  flottatie
 • Welke methode voor een kwantitatieve test?
  McMaster
 • Waarom is het belangrijk de species te differentiëren?
  verschillen in pathogeniciteit en reproductiviteit
 • Via welke weg worden de dieren vaak behandeld?
  drinkwater
 • Wanneer is de kritieke periode ongeveer?
  3-6 weken oud
 • Hoe kan resistentie van de eimeria parasiet voorkomen worden?
  verschillende anticoccidiose middelen in rotatie gebruiken
 • Wat is het voordeel van ionoforen t.o.v. chemische producten?
  doden niet alle parasieten af = kans om immuniteit op te bouwen
 • Waarom is er bij polyether ionoforen een kruisresistentie en bij de chemische producten niet?
  de polyether ionoforen hebben een zelfde werkingsmechanisme
 • Welke 2 soorten anticoccidiose middelen zijn er?
  polyether ionoforen
  gesynthetiseerde chemische producten
 • Hoe wordt anticoccidiose middel toegediend?
  oraal gemengd met het voedsel
 • Waarom wordt het vaccins soms op de kuikens gesprayed?
  omdat ze van nature naar elkaar pikken = orale opname
 • Hoe word het vaccin toegediend?
  oraal
 • Welke dieren krijgen het vaccin?
  kostbare ouderdieren en leghennen
 • Wat voor soort vaccin is het?
  levend verzwakte vaccins
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Welke parasiet is verantwoordelijk?
1
Wat veroorzaakt hij?
1
Hoe wordt de aandoening ook wel genoemd?
1
Wie is de gevoeligste eindgastheer?
1
Page 1 of 51