Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs

by (2e, herz. dr.)
ISBN-10 9023249550 ISBN-13 9789023249559
329 Flashcards & Notes
21 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs

 • 2.3 Begrippen uit de ontwikkelingspsychologie 40

 • Welke psychologie kent geen eindpunt?
  levenslooppsychologie
 • Onderwijsdidactische termen: Leefwerld en belevingswereld
 • Ontwikkelingspsychologische termen: Klassieke ontwikkelingspsychologie, levenslooppsychologie, ontwikkeling - ervaring - rijping, ecologische benadering en narratieve benadering.
 • Termen uit de persoonlijkheidstheorie: Identiteit en meervoudige intelligentie.
 • Om van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid te komen is een ontwikkelingsproces nodig. De mens groeit cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel.
 • Genetische factoren, milieu factoren en ervaringen spelen een grote rol bij de ontwikkeling van mensen.
 • 2.3.1 Leefwereld 41

 • Leefwereld = belevingswereld 
  Een onderwijs didactische term 
  Het geheel van sociaal- culturele factoren vormt ook de leefwereld van een kind. Sociaal culturele factoren die deelt uitmaakt van: familie, vrienden, kennissen en van etnische / religieuze gemeenschap. 

  Onderscheid in etnische, sociale en culturele verschillen. En de invloed daarvan op het onderwijs. 

  Etnisch=betrekking hebbend op een volk of een bevolkingsgroep
 • wat zijn sociaal-culturele factoren
  familie,vrienden, kennissen, geloof
 • wat is diversiteit
  verschillen tussen mensen
 • Diversiteit zijn verschillen, diversiteit in aanleg (talenten) maar ook in leefwerelden (wijk, gezin etc.)
 • Men gaat er vanuit dat kinderen de cultuur van de ouders krijgen maar is dat wel? als de cultuur van de sociale groep (vrienden, buurt) afwijkt dan die van de ouders, wint de groep meestal. kinderen willen op groepsgenootjes lijken, vooral op de populaire kinderen in de groep
 • Het gezin en de buurt is het belangrijkste milieu.
 • Sociaal milieu: de taal die gesproken word, samenstelling van het gezin...
 • Sociaal-culturele factoren: Leefwereld van een kind, het geheel. Familie, huis, buurt, vrienden, school etc...
 • Peergroup heeft de meeste invloed op het kind.
 • 2.3.2 Belevingswereld 43

 • Belevingswereld is de wijze waarop kinderen hun leefwereld ervaren. De belevingswereld is ook de manier waarop een kind de wereld beleeft vanwege zijn ontwikkelingsleeftijd. 
 • wat is de belevingswereld van kinderen?
  De manier waarop zij de wereld ervaren
 • De belevingswereld van kinderen zijn de dingen waarbij het kind geïnteresseerd is en begrijpt waar het over gaat.
 • kinderen die in de zelfde leefwereld leven( etnische, sociale, culturele achtergrond) kunnen deze wereld compleet anders ervaren.
 • De wijze waarom kinderen de wereld ervaren.
 • belevingswereld (ontwikkeling)
  de manier waarop een kind de wereld beleeft vanwege zijn ontwikkelingsleeftijd. 
 • Als je de belevingswereld van kinderen kent kun je de kinderen gemotiveerder bij de les krijgen.
 • Een kleuter beleefd de wereld om zich heen anders dan een tienjarige en ontwikkeld andere interesses. hierdoor ontstaat een ontwikkeling-stereotiep. 
 • wat is ontwikkeling-stereotiep? 
  automatisch denken dat kinderen deze interesses hebben omdat ze die leeftijd hebben
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Hoe noem je een voorkeurshand? 
7
Hoe noem je de greep die wordt gebruikt als een kleuter het potlood vasthoudt tussen de duim en een gebalde vuist? 
7
wat zijn sociaal-culturele factoren
5
wat is diversiteit
5
Page 1 of 6