Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1

by (2011)
304 Flashcards & Notes
4 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Module V29 Inkooporganisatie en inkoopbeleid - Tekstboek 1

 • 1.1 Globalisering en internationale concurrentie

 • Wat is de impact van globalisering en internationalisering?

  Globalisering en internationalisering

  • Multinationals vestigen zich daar waar arbeid goedkoopst is;
  • Door globalisering wordt het gemakkelijker om zaken te doen waar ook ter wereld;
  • opkomst BRIC landen;
  • uitbreiding van Europese Unie;
  • toename internationale concurrentie.
 • 1.2 Digitalisering en informatisering

 • Wat is de impact van gedigitaliseerde wereld heden ten dage?

  Digitalisering en informatisering

  • verbinden eigen informatiestromen met die van klanten en toeleveranciers;
  • grotere productieflexibiliteit;
  • mogelijkheden tot massaproductie die rekening houdt met individuele consument;
  • aparte computer gestuurde machines en productiefuncties kunnen worden geïntegreerd;
  • opkomst intelligente producten die kunnen communiceren met de gebruikers.
 • 1.3 Van massaproductie naar productie op maat

 • Wat is de kern van de massaproductie?

  • Productie van grote volumes tegen ze laag mogelijke kosten
  • Gestandaardiseerde producten met onderling uitwisselbare delen
  • Specialisatie van de arbeid (iedereen heeft een vaste en goed omlijnde taak)
  • Hiërarchische controle (een duidelijk systeem met bazen en chefs)
 • Wat is het gevolg van huidige productie en 'short time to market'

   Van massaproductie naar productie op maat

  • Productie van grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten;
  • Gestandaardiseerde producten met onderling uitwisselbare delen;
  • Specialisatie van arbeid;
  • Hiërarchische controle (met bazen en chefs)

  Lean manufacturing - 'slank' omdat van alles minder is benodigd.

  twee kenmerken zijn de basis voor dit systeem:

  De klant staat centraal in het productieproces en zijn wensen bepalen het traject van de tekentafel via de fabriek en de winkel.

  Alle personeelsleden voeren een permanente zoektocht naar mogelijke besparingen op arbeid, onderdelen en kapitaal.

   

  Agile manufacturing = letterlijk: lenige of soepele productie. Agility is de mate waarin een organisatie in staat te reageren op plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in de klantenwensen.

   

  De basis voor agility is lean manufacturing!!!

 • 1.3.1 Lean manufactering

 • Wat is het doel van Lean manufactering?

  Doel van het systeem is om alle slack uit het productiesyteem weg te nemen

 • Op welke twee belangrijke kenmerken berust de basis van Lean manufacturing?

  1. De klant staat centraal in het productieproces en zijn wensen bepalen het traject van de tekentafel via de fabriek en de winkel
  2. Alle personeelsleden voeren een permanente zoektocht naar mogelijke besparingen op arbeid, onderdelen en kapitaal
 • Als basis voor agilty dient het systeem van lean manufactering.

 • Wat houdt agile manufacturing in?

  Agile manufacturing betekent letterlijk lenige of soepele productie. Agility is de mate waarin een organisatie in staat is te reageren op plotselinge en onvoorspelbare veranderingen in de klanten wensen

 • Veranderende productiemethoden (Doll en Vonderembse)

   

  Handwerk, geen massaproductie

  Industrieel

  Postindustrieel

  Waarden

  Vakmanschap

  Product

  Klant

  Normen

  Vakbekwaamheid

  Efficiëntie en productiviteit

  Productontwikkeling en doorlooptijd

  Middelen

  Flexibele handgereedschappen

  Kapitaalintensief , gespecialiseerd gebruik

  Kapitaalintensief, flexibel inzetbaar

  Aard van het werk

  Geschoold handmatig

  Ongeschoold handwerk, sterk gespecialiseerd intellectueel werk

  Informatie-intensief intellectueel werk

 • 1.4 Veranderende klantenwensen

 • Wat houden veranderende klantenwensen in?

  Veranderende klantenwensen

   

    Handwerk, geen
  massaprodcutie
  Industrieel Postindustrieel
  Waarden vakmanschap product klant
  Normen vakbekwaamheid efficiëntie en
  productiviteit
  productontwikkeling en
  doorlooptijd
  Middelen flexibele handgereed-
  schappen
  kapitaalintensief,
  gespecialiseerd gebruik
  kapitaalintensief, flexibel
  inzetbaar
  Aard van
  het werk
  geschoold handmatig ongeschoold handwerk,
  sterk gespecialiseerd
  intellectueel werk
  informatie-intensief
  intellectueel werk

   

 • 1.5 Toenemende omgevingsturbulentie

 • Wat zijn de aanpassingen voor bedrijven n.a.v. turbulente omgeving van vandaag?

  Toenemende omgevingsturbulentie 

  • Bedrijven moeten snel kunnen inspelen op de technologische ontwikkelingen;
  • Er zijn hoge kosten verbonden aan het zelf ontwikkelen van producten;
  • Als gevolg daarvan werken bedrijven steeds meer samen met hun leveranciers aan het ontwikkelen van een nieuw product.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Example questions in this summary

Waar gaat Corporate governance over?
2
Benoem twee nadelen die uw inkooporganisatie ondervindt door centralisatie of decentralisatie. Motiveer vervolgens hoe u deze nadelen kunt wegwerken.
1
Een aantal aspecten is belangrijk bij de afweging inkoop centraal danwel decentraal in te richten. Benoem drie van deze aspecten en motiveer per aspect in welke mate uw inkooporganisatie gecentraliseerd of gedecentraliseerd is.
1
Motiveer met drie argumenten waarom de insource/outsource beslissing als eerste strategisch proces is benoemd in het MSU-model.
1
Page 1 of 55