Marketingoriëntatie

by (3e [uitgebr. en geactualiseerde] dr.)
ISBN-10 9001710050 ISBN-13 9789001710057
941 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketingoriëntatie

 • 1 Marketing management H2


 • Verkopersmarkt
  Wil zeggen dat er een tekort bestaat aan een aantal producten waardoor de producenten/verkopers het voor het zeggen hebben.
 • Kopersmarkt
  dit betekent dat er een overvloed is van producten
 • Afnemer
  Groothandel of detailhandel
 • Finale afnemer
  de finale afnemer gebruikt het product voor eigen behoefte
 • Industriële afnemer
  Industriële afnemer koopt goederen met als doel deze weer door te verkopen.
 • Consumentenmarketing
  richt zich op de consumentenmarkt
 • Industriëlemarketing
  richt zich op de B2B markt
 • DMU (Decesion making unit)
  Die namens een bedrijf aankopen/beslissingen nemen.
 • Gatekeeper
  Een gatekeeper is de gene die de informatiestroom beheerst.
 • Reciprociteit
  Reciprociteit is als leveranciers en afnemers over en weer goederen van elkaar overnemen.
 • Marketing instrumenten
  1 Product
  2 Prijs
  3 Plaats
  4 Promotie
 • Hoofdstuk 1
 • 1.1 2.1 Management en organisaties

 • wat is een organisatie
  geordende groep mensen die middelen tot beschikking heeft om een bepaald doel te realiseren
 • 3 soorten organisatiestructuur
  lijnrelatie, stafrelatie en matrixorganisatie
 • stafrelatie?

  is verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies en dus niet de uitvoering.
  bv een directiesecretaresse - maakt informatie overzichtelijk voorzien van de juiste kwaliteit voor haar baas

 • lijn staf organisatie?
  combinatie van 'eenheid van bevel' met 'specialisten' voor de manager
 • matrixorganisatie?
  Medewerkers binnen deze organisatievorm worden door verschillende leiders aangestuurd.
 • wat is core business?
  kernactiviteit van een bedrijf
 • SBU

  strategic business unit
  - eigen doelstelling en missie
  - eigen strategisch ond. plan
  - marktgeorienteerd
  - eigen doelgroepen
  - eigen budgetten
  - eigen producten • SMART
  doelstelling zijn bij voorkeur: specifiek
  meetbaar
  accepatbel
  realistisch
  tijdsgebonden
 • 3 soorten leiders mogelijk binnen matrixorganisatie. Welke?
  hierarchische leider - 
            eindverantwoordelijk
  operationele leider
            verantwoordelijk voor uitvoer
  functionele leider
            specialist
 • lijnrelatie
  relatie tussen leider en ondergeschikte. Kenmerk is eenheid van bevel, dwz een ondergeschikte heeft slechts één chef boven zich.
 • management ?

  management is het leiden van een organisatie naar een bepaald doel

 • psychografische variabelen
  variabelen obv persoonlijkheid en levenstijl
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat staat er in het marketingconcept centraal?
5
Welke uitspraak is typerend voor een organisatie die het productconcept hanteert?
5
Bij welke situaties is er sprake van een kopersmarkt?
5
Een fabrikant van mobiele telefoons stelt het beheersen van de kosten centraal
5
Page 1 of 150