Introduction to health Psychology

by (3rd ed.)
ISBN-10 0273735195 ISBN-13 9780273735199
369 Flashcards & Notes
7 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Introduction to health Psychology

 • 1 What is health?

 • 1.       Geef een definitie van gezondheid.

  algemeen gevoel van zich goed voelen, afwezigheid van symotomen van een ziekte, de dingen die een persoon fysiek  mogelijk is om te doen

 • https://www.stuvia.com/doc/40758/samenvatting-gezondheidspsychologie-morrison-en-amp-bennett
 • Welke drie stadia zijn er in het ziek worden?
  • waarnemen van symptomen
  • deze symptomen interpreteren als ziekte
  • plannen en actie ondernemen
 •  Leg uit waarom het zo moeilijk is om het begrip ‘gezondheid’ te definiëren en gebruik daarbij de individuele en culturele perspectieven en de levensverwachting.

  Collectivist: een culturele fiosofie dat een individu in een groter geheel plaatst en acties verklaart door de benodigheden van het collectief en de dingen die het collectief wil ipv individu.Collectieve culturen vinden het belang van een groep belangrijker dan dat van een individu.

   

  Individualistic: een culturele filosofie die verantwoordelijkheid legt bij de individu ipv het collectief. Gedrag wordt (vaak) bepaald door indivuduele benodigheden en wensen ipv wat een gemeenschap wil of nodig heeft.Indivualisme legt meer nadruk op de uniekheid van zijn ‘leden’.

   

  Levensverwachting: menselijke verwachtingen van gezondehid veranderen over tijd door je achtergrond, door de dingen die je hebt meegemaakt maar ook door cognitieve ontwikkeling.

 • Welke factoren hebben invloed op de interpretatie van symptomen in een individu?
  • leeftijd
  • geslacht
  • emoties en eigenschappen
  • kennis en karakter
 •  Leg uit hoe er vanuit de etiologie, de ‘humoral theory’ en het dualisme werd gekeken naar de relatie tussen lichaam en geest. 

  Bij etiologie  wordt er gekeken naar de oorzaak van een ziekte. fysieke en mentale 'disturbances' hebben beiden een onderliggende fysieke oorzaak. Er wordt van de geest niet gedacht dat het ziekte kan veroorzaken.

  Humoral theory (hippocrates) ziet geest en lichaam als 1 . linkt ziekte aan verkeerde balans van de 4 circulerende lichaamsvloeistoffen.  Deze theorie linkt ziekte aan lichamelijke (dis)functies maar erkent ook dat lichamelijke factoren de geest beïnvloeden.

   

  Dualisme (Descartes) : is het idee dat lichaam en geest twee verschillende dingen zijn. Geest is niet materieel  en lichaam materieel. materieel en niet-materieel zijn onafhankelijk. communicatie tussen geest en lichaam gaat volgens het dualisme via control of the pineal gland in the midbrain.

 • Welk oplet-systeem is actief wanneer we ons nog niet bewust zijn van een ziekte? Welk systeem is actief na diagnose?
  Het primary attentional system ofwel PAS. Het secundairy attentional system ofwel SAS is actief wanneer we ons bewust zijn van een ziekte, ofwel na de diagnose.

 • Beschrijf de rol van de psychologie in het begrijpen van gezondheid en ziekte.

 • Welke drie verschillende opties heeft men wanneer men symptomen waar neemt?
  1. symptomen negeren en hopen dat het weg gaat
  2. advies vragen aan naasten
  3. arts raadplegen
 •     De betekenis van ‘gezondheid’ is over de tijd heen veranderd. Leg uit wat er veranderd is. 

  Gezondheid was eerst onverbrekelijk gekoppeld aan ‘geschiktheid om te werken’, nu word er ook ‘andersom’ gekeken (beroepsstress).

  Een tweede verandering is dat mensen meer kritisch zijn tegenover de geneeskunde, we nemen niet meer aan dat de geneeskunde ons van alle ziekten kan en zal genezen.

 • Welke drie 'delays' zijn er om het artsbezoek uit te stellen?
  • appraisal delay: tijd die nodig is om symptomen als ziekte te herkennen
  • illness delay: tijd tussen herkennen van de ziekte en besluiten arts te bezoeken
  • utilisation delay: tijd tussen besluit om naar arts te gaan en het daadwerkelijke consult.
 • Wat wordt verstaan onder de term ‘gezondheidsgedrag’?

  Gedrag uitgeoefend door een individu , zonder zijn of haar gezondheid status in acht te nemen, as a means of protecteing, promoting, or maintaining health.

  Gedragspathogenen – een gedraging waarvan wordt geloofd dat het de gezondheid aantast.

  Gedragsimmunogenen – een gedraging waarvan wordt gedacht dat het de gezondheid

  bevordert/beschermt.

 •   Licht toe wat wordt bedoeld met een collectivistische, een individualistische en een holistische benadering van gezondheid.

  collectivistische benadering: collectief boven individu

  individualistische benadering: individu boven colectief

  Holistic:     ‘wholeness’ ; holistische denkbeelden houden zich bezig met het gehele persoon en zijn/haar welzijn , in plaats van alleen het fysieke of waarneembare

 • Wat is de kern van gezondheidspsychologie?

  doel van Gezondheidspsycologie  is om een begrip te krijgen van  de biopsychosociale (lichaam, geest en sociaal) factoren die een rol spelen in de promotie, het onderhouden van gezondheid, het verbeteren van gezondheidszorg, preventie en behandeling van ziekte en de oorzaken van ziekte (risico factoren)

 • 1.1.1 Models of health and illness

 • Health means different things in different cultures in different times. Views of health:
  -Mind- body relationship
  The acient greek Hippocrates cosidered the mind and body as one unit, but instead of attributing illness to tevil spirits or gods( Like the stone age)  he attributed it to the balance between body liquits, If the person was healthy the liquits were in balance. It was suggested that eating healthy would help to perserve the balance of the body liquits (humoures), showing an early awareness of a relationship between nutrition and health. This humoral  theory:( A general belief or beliefs about some aspects of the world we live in or those in it, wich may or may not be supported evidence. For example, woman are worse drivers than man.)  of illness therefore attributed disease states to bodily functions but also acknowleged that bodily factors impacted on the mind.

  Another view of a Greek Galan considerd there to be a physical or pathological basis for all illness and health and believed not only that four bodily humours, but also the experience of specific illnesses. The mind was not thought to play a role in illness aetiology: (The cause of disease)

  In early middle age Galan's theory lost dominance as health became increasingly tied to faith and spirituality. (God's punishment). In the Renaissance Rene Descartes proposed again that the mind and body were seperate things. Dualism: The idea that mind and body are seperate entities.  Dualist developed the notion of the body as a machine. Mechanistic: A reductionist approach that reduces behaviour to the level of the organ or physical funtion. Associated with the biomedical model. Biomedical model of illnessA view that diseases and symptoms have an underlying physiological(fysiek!!) explanation.

  -Biomedical model of illness:
  In this model, health is defined as the abscence of disease, and and any symptom of illness is thought to have an underlying physiological explanation. And hopefully can be cured through medical intervention. Reductionism tends to ignore evidence that different people respond in different ways to the same underlying disease because of differences in personaility, social support, etc. The biomedical model however does not ignore that.

  -Biopsychosocial model of illness:
  Biopsychosocial: A view that diseases and symptoms can be explained by a combination of physical, social, cultural and psychological factors. Hier werk gezondheidspsychologie uit!!

  -Challenging dualism: psychosocial models of health and illness:
  Neuroscience now enables us to explore the mind and its workings by the use of increasingly scanning devices, etc.
  Freud stimulated much work into unconscious conflicts, personality and illness. Health is thus more than simply the abscence of disease. 

 • Wat houdt het biopsychosociale model in?

  Ziektes en symptomen kunnen verklaard worden door te kijken naar een combinatie van fysieke, sociale, culturele en psychologische factoren

 • Wat is het biomedische model?

  Dat ziektes en symptomen een onderliggende fysieke verklaring hebben

Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

 Leg uit waarom het zo moeilijk is om het begrip ‘gezondheid’ te definiëren en gebruik daarbij de individuele en culturele perspectieven en de levensverwachting.
3
 Leg uit hoe er vanuit de etiologie, de ‘humoral theory’ en het dualisme werd gekeken naar de relatie tussen lichaam en geest. 
3
Wat wordt verstaan onder de term ‘gezondheidsgedrag’?
3
Wat is de kern van gezondheidspsychologie?
3
Page 1 of 85