Interne Geneeskunde

by (2007)
240 Flashcards & Notes
9 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Interne Geneeskunde

 • 1 Klinisch Redeneren

 • Wat is de definitie van de term defecatie?

  Stoelgang.

 • 2 Infectieziekten

 • Wat zijn de 5 symptomen van een lokale ontstekingsreactie?

  Calor, Rubor, Dolor, Tumor, Functio Laesa

 • Noem 4 manieren waarop ziektekiemen het lichaam binnen kunnen dringen.

  Aerogeen, Cutaan, Hematogeen, Enteraal.

 • Belangrijke begrippen:

  - Incubatietijd

  - Epidemie (besmetting over een grote bevolkingsgroep in weinig tijd)

  - Pandemie (wereldwijde besmetting)

  - Endemie (het komt in een bepaald land veel voor)

 • Ziektegroepen.

  A: moet meteen worden gemeld omdat deze ziekte ernstig (gevolgen) is.

  B: moet worden gemeld.

  C: moet worden gemeld omdat dit statistisch van belang is.

 • Wat is de betekenis van de term virus?

  Gif.

 • Welk virus wordt bedoeld met morbilli?

  Mazelen.

 • Wat wordt bedoeld met de term exantheem?

  Rode verkleuring van de huid.

 • Wat wordt bedoeld met de term enantheem?

  Rode verkleuring van de slijmvliezen.

 • De besmetting met het virus mazelen verloopt aërogeen.  De incubatietijd is 3 weken. Hierna gaat de patiënt ziekteverschijnselen vertonen zoals exantheem, enantheem, koplikvlekken, schilfering van de huid.

 • Welke infectie wordt bedoeld met rubella?

  Rode hond.

 • Rode hond wordt gekenmerkt door koorts, exantheem, rode ogen. De besmetting met dit virus verloopt aërogeen en verspreidt zich hematogeen. De incubatietijd is 2 tot 3 weken.

 • Wat behoort niet tot het milieu exterieur?

   

  De pleuraholte.

 • Het nucleoplasma van een cel bevat ... ?

   

  DNA en RNA.

 • Enzymen zijn opgebouwd uit ... ?

   

  Aminozuren.

   

 • Het Golgi-complex is ... ?

   

  Een werkplaats voor vetten.

 • Wat is exocytose?

  Exocytose is een actief celtransport van binnen naar buiten.

   

 • Waaruit bestaat darmweefsel?

   

  Cilindrisch epitheel.

   

 • Endotheel komt voor in ... ?

  Bloedvaten.

 • Welk eiwit komt voor in straf bindweefsel?

   

  Collageen.

 • Zweetklieren zijn ... ?

   

  Exocriene klieren.

 • Welk eiwit komt voor in hartspierweefsel?

   

  Myosine.

 • Hoe heet een serie van 3 nucleotiden met stikstofbasen van het mRNA?

   

  Een codon.

 • Welke stikstofbase komt niet voor in DNA?

   

  Uracil.

   

 • Bij de eiwitsynthese ontstaan eiwitten met behulp van ... ?

   

  Ribosomen.

 • Tijdens mitose worden spoeldraden gevormd. Waaraan zitten deze spoeldraden?

  Aan centriolen.

 • Bij het rijtje van 9 komt pathofysiologie voor. Dit is ... ?

   

  Het bestuderen van de afwijkende functies van het zieke lichaam.

 • Hoe groot is de kans dat de dochters van een moeder met drager gen de ziekte van Duchenne krijgen?

  0%

 • De ziekte fenylketonurie wordt autosomaal recessief overgeërfd van de ouders. Hoe groot is de kans dat kinderen dan de ziekte kunnen krijgen?

   

  25%

 • De ziekte van Duchenne wordt gekenmerkt door het ontbreken van ... ?

   

  Dystrofine.

 • Een haploide cel bevat ... ?

  23 chromosomen.

 • Als een kind een erfelijke aandoening krijgt van gezonde ouders die beiden drager zijn van deze ziekte, dan is het allelenpaar van deze genafwijking ... ?

   

  Homozygoot.

 • Een huisarts onderzoekt een vrouw met klachten van benauwdheid, hoesten en een rectaal gemeten temperatuur van 39,9. Hij stelt bij lichamelijk onderzoek met zijn stethoscoop vast dat er sprake is van een vochtige rhonchi in de rechter long. Welk onderzoek heeft hij uitgevoerd?

   

  Auscultatie.

 • De bevindingen van vocht in de longen is een ... ?

   

  Subjectief symptoom.

 • Een rectaal gemeten temperatuur van 39,9 wordt ... genoemd.

  Koorts.

   

 • Een X-Thorax is een onderzoek met behulp van ... ?

   

  Röntgenstralen.

   

 • Een ontsteking met veel pus in de longblaasjes heet ... ?

   

  Een empyeem.

 • Een hepatitis B positieve junk kan een ander met zijn besmette injectienaald besmetten via ... ?

   

  Hematogene transmissie.

   

 • Wat wordt verstaan onder het mechanisme van convectie?

   

  Luchtstroming.

 • De bacterieflora in de dikke darm is een vorm van ... ?

   

  Niet specifieke afweer.

 • Een tetanus vaccinatie levert een vorm van ... immuniteit op.

   

  Kunstmatige actieve immuniteit.

   

 • De porte d'entree van Chlarrydia is ... ?

  Slijmvlies (cutaan).

   

 • Op welke leeftijd wordt het eerste Meningococcen C vaccinatie gegeven?

   

  14 maanden.

 • Waaruit bestaat de BMR vaccinatie?

   

  Bof, Mazelen, Rode Hond.

 • Door welk soort micro-organisme wordt Lues veroorzaakt?

   

  Een bacterie.

Read the full summary
This summary: FREE. +380.000 other summaries: FREE. A mini bootcamp effective studying: FREE. A unique study tool: FREE. A practice tool for this summary: FREE

Example questions in this summary

Waar liggen de nieren?
2
Welke twee lagen in de nier kan men onderscheiden en wat ligt hierin?
2
Wat ligt er in de hilus van de nieren?
2
Hoeveel nefronen heeft een nier ongeveer?
2
Page 1 of 53