International business

by (1st ed.)
ISBN-10 9001805035 ISBN-13 9789001805036
202 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - International business

 • 1 Introduction to international business

 • What is globalisation?
  The world-wide exchanges of national and cultural resources.
 • wat verstaan we onder international business?
  a. marketing, verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.
  b. verkopen van goederen/diensten op interne markt
  c. marketing van goederen en diensten
  d. verkopen van goederen en diensten in het buitenland
  a. marketing, verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.
 • Name the advantages of globalisation
  • Higher economic growth & welfare
  • It spreads technological knowledge
  • Cultural integration
 • Name the disadvantages of globalisation
  • Greater chance that wages in developed countries will be undermined
  • Increase in exploitation of workers in less developed countries
  • Multinationals get a great deal of power
 • What is international business?
  Economic activities across borders or actions that are necessary to do business abroad.
 • Name 3 cause of globalisation
  1. Opening of international borders
  2. advent of the internet
  3. Development of low-wage countries
 • What is the core of sustainable international business?
  The stakeholder
 • What is a stakeholder?

  A group or individual who influences or is influenced by an organisation or company. Examples:

  • Shareholders
  • Social groups
  • Clients
  • Communities
  • Employees
  • Environmental groups
  • Suppliers
  • Governments

 • On which three pillars is sustainable international business based?
  1. People
  2. Planet
  3. Profit
 • For what reasons do companies import products or services?

  1. Production in other countries is cheaper
  2. The product/service is not yet available on the domestic market
 • For what reasons do companies export products or services?
  1. Too small domestic market
  2. New markets
  3. Continuity of the enterprise
  4. Price is competitive
  5. Overcapacity
 • What are foreign direct investments?
  Investments made abroad by domestic companies
 • What are the differences between proactive and reactive motives for doing business abroad?
  Proactive motives are derived from the policy that a company establishes to do business internationally, while reactive motives derive from a threat in the home market or the nature of the product.
 • Name 7 proactive motives for doing business abroad
  1. Profit and growth goals
  2. Managerial urge
  3. Distinctiveness of the product
  4. Anticipating foreign market opportunities
  5. Economies of scale
  6. Integration of the supply chain
  7. Tax benefits
 • Name 7 reactive motives for doing business abroad
  1. Competitive pressure
  2. Small and/or saturated home market
  3. Utilisation of overproduction/ excess capacity
  4. Reduced dependence on customers/suppliers
  5. Stabilisation of seasonal factors
  6. Proximity of customers/suppliers
  7. Perishable products
 • 1.1 What is international business?

 • wat is de naam van bedrijven die wereldwijd bedrijven hebben?
  a. assemblage bedrijven
  b. wereldwijde bedrijven
  c. multinationals
  c. multinationals
 • Wat zijn de reden dat international business toeneemt?
  a. Open grenzen en verbetering van internet en ontwikkelingen van lagelonenlanden
  b. Verbetering van internet en toenemende welvaart
  c. Ontwikkelingen van lagelonenlanden
  a. Open grenzen en verbetering van internet en ontwikkelingen van lagelonenlanden
 • wat is globalisatie?

  a. beschermen van interne markt door de regeringen
  b. voortdurende proces van wereldwijze economische, politiek en culturele integratie
  c. integratie van culturele waarden en normen
  d. Mondiale proces van economische en politieke integratie
  b. globalisatie is voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie.
 • Wat zijn de voordelen van globalisatie?

  - toenemende welvaart en economische groei

  - verspreiding van technologisch kennis

  - verspreiding van cultuur( amerikanisering)

 • wat zijn de nadelen van globalisatie?

  - de lonen in de lagelonenlanden zal lager blijven

  - toename van mijnwerkers in derdewereld landen

  - multinationals krijgen meer macht door globalisatie

 • Wat is  een ''stakeholder''?( belanghebbende)
  een stakeholder is een groep of persoon die beïnvloedt or beïnvloedt wordt door een organisatie of een bedrijf/instelling.
 • welke van de van de volgende uitspraken over internationale handel sluit het meeste aan bij de realiteit?
  a. internationale handel leidt tot hogere welvaart door integratie
  b. Internationale handel leidt tot hogere welvaart door harmonisatie
  c. Internationale handel leidt tot hogere welvaart door democratie
  d. Internationale handel leidt tot hogere welvaart door specialisatie
  d. Internationale handel leidt tot hogere welvaart door specialisatie
 • Internationalisering heeft ook nadelen. Welke van de onderstaande lijstjes bevat uitsluitend nadelen van internationale handel?
  a. verlies arbeidsplaatsen, afhankelijkheid van buurlanden
  b. verlies economische activiteit, verlies van intellectueel eigendom
  c. verlies van getalenteerd werknemers, afhankelijkheid van politiek goodwill
  d. verlies van economische groei, afhankelijkheid van politieke stabiliteit in het Midden-Oosten
  a. verlies van arbeidsplaatsen, afhankelijkheid van buurlanden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Of which layers does culture consists from inside to outside? (Hofstede's onion diagram)
5
What are ethics?
5
What is intercultural communication?
5
What is cultural intelligence?
5
Page 1 of 49