How to Conduct Surveys A Step-by-Step Guide

by (2012)
ISBN-10 1452286256 ISBN-13 9781452286259
155 Flashcards & Notes
2 Students

This summary is one of the 380.000 other summaries available on this platform. Learn more about your Study Smart Package.


Learn more

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - How to Conduct Surveys A Step-by-Step Guide

 • 1 conducting surveys; everyone is doing it

 • surveys zijn er om informatie te verzamelen van of over mensen voor het beschrijven, vergelijken en verklaren van kennis, gevoelens, waarden en gedrag
 • surveys vaak in vorm van zelfinvullijsten (zelf/online) of interviews (telefoon/in het echt)
  zelfinvullijsten en interviews zijn survey types. Online, telefoon etc is methode
 • door survey kom je direct aan informatie over mensen
 • de onderzoeker moet beslissen over welke mensen en hoeveel mensen benaderd worden (sampling) en wanneer en hoe vaak plaatsvindt (design)
  Ook moeten zij proces, analyseren en interpreteren
 • voor welke soort survey en methode kies je, dat is afhankelijk van...
  1) welke combinatie meest geschikt is om eerlijke en nauwkeurige resultaten te verkrijgen
  2)balans tussen survey type en methode tegenover beschikbare mogelijkheden
 • wat is een survey?
  informatie verzamelmethodes voor beschrijven, vergelijken of verklaren  van indivuduele and sociale kennis, gevoelens, waarden voorkeuren en gedrag
 • wat zijn drie redenen om te kiezen voor een survey?
  1) een beleid moet gemaakt worden of een programma moet worden gepland
  (vb: welke uren moet de winkel open zijn)
  2) je wilt de effectiviteit van een programma evalueren, wat betreft verandering in kennis, attitude, gezondheid of welvaart van mensen
  3) je wilt informatie voor onderzoek, zo kan je je hypothese toetsen/deelvragen beantwoorden
 • andere vormen om aan informatie te komen (om beslissingen te nemen)
  1) observatie
  2) performance test (uitvoeren van iets)
  3) written tests (over kennen en kunnen)
  4) recorded reviews (bestaande dingen, als cijfers maar ook dagboeken)
 • survey niet geschikt bij bv
  -lastige vragen die eigenlijk iemand anders zou moeten beantwoorden (bloeddruk)
  -vragen over lange periode (geheugen niet accuraat)
  -vragen waarbij het antwoord nauwelijks accuraat gegeven kan worden

  wel erg geschikt bij MENING
 • surveys gebruiken bij beslissing van beleid en plannen en evalueren van programmas en onderzoek. INDIEN informatie rechtstreeks van de mensen moet komen, zo krijg je beschrijvingen van gevoelens en waarnemingen, waarden, gewoonten en demografische en achtergrondkenmerken
 • soms surveys gecombineerd met andere bronnen dataverzameling; dat is vaak bij evaluaties en onderzoek
 • alle surveys bevatten vragen en antwoorden om nauwkeurige data te krijgen is het belangrijk dat..
  1) rekening houden met sampling en design
  2) data verwerking en analyseren
  3) pilot testing
  4) respons ratio
 • ander woord voor vragen?
  items
 • antwoordmogelijkheden kunnen er wel of niet zijn bij een survey
 • sample: gaat over hoeveel mensen je ondervraagt en wat hun kenmerken zijn
 • design: gaat over hoe vaak survey plaatsvindt, hoe deelnemers geselecteerd worden en hoeveel verschillende groepen er zijn
 • cross-sectional: eenmalig
  longitudinal: zelfde groep(en) minimaal 2x (om verandering te bestuderen)

  comparitive: als je vergelijking kan maken tussen groepen anders longitudinal cohort
 • random selection: iedereen gelijke kans om mee te moeten doen
 • hoe data analyseren
  1) percentages
  2) gemiddelden
  3) vergelijken groepen
  4)significant verband
 • pilot moet voordat je het echt mag afnemen, zo zal survey soepel verlopen, goed te gebruiken zijn en je de informatie geven die je nodig hebt. Bij zelfinvullijsten vooral testen of vragen begrepen worden. interview vertelt je veel over capaciteiten interviewers en bijvoorbeeld antwoordruimte
 • zelfde doelgroep proberen voor de pilot, maar niet vervolgens zelfde mensen weer gebruiken
 • responsratio: hoger door pilot (zo vooral voorkomen dat sommige vragen te moeilijk zijn). Verder responsratio hoger afhankelijk van type survey ; kort, simpel en beloningen werken
 • resultaten vormgeven in..
  1) tabel
  2) gecompliceerde tabel met aanvullende informatie
  3) grafiek
 • stappen survey
  1) type survey
  2) inhoud selecteren, vragen maken en uittesten
  3) wie moet deelnemen (kenmerken, selectie, hoe vaak)
  4) administratie van survey (wanneer moet het klaar, en welke interviewers)
  5) data verwerken
  6) analyseren en interpreteren van resulaten
  7) reporteren van resultaten
 • betrouwbaarheid (geen toevallige fouten) en validiteit (meten wat je wilt meten) afhankelijk van type survey. Door pilot gaat betrouwbaarheid en validiteit vaak ook weer omhoog (ook belangrijk dat het makkelijk is)
 • kosten spelen natuurlijk ook mee bij bepalen type survey. Vergeet niet bij online kost het ook geld, om mailadressen op te vragen en moet je ook brief sturen.
 • online surveys meer testen dan anderen, een survey programma kan je hierbij helpen
 • online surveys: geliefd onder onderzoekers want veel mensen tegelijk bereiken en kost relatief weinig.
  Problemen bij online surveys: als je men niet eerst op hoogte stelt verwijderen ze mail als spam of vele mails bestaan niet meerr.
  Ook belangrijk om privacy antwoorden te garanderen
 • wanneer online survey?
  1) over grote geografische gebieden mensen ondervragen
  2) veel mensen ondervragen
  3) je hebt toegang tot goede mailadresse
  4) je maakt vaker surveys (anders erg dure software)
  5) sommige vragen hoeven niet door allen beantwoord te worden (makkelijk skippen online)
  6) je wilt multimedia gebruiken
  7)je hebt snel resulaten nodig
  8) je wilt data vergelijken over de tijd (makkelijk online opslaan)
  9) je wilt survey gedrag bestuderen
 • 4 zorgen online surveys
  - mensen hebben tegenwoordig meerdere mails en checken niet alles (zo kan respons omlaag gaan)
  -men is bang om info via internet te sturen
  -men weet niet zeker of juiste persoon de lijst invult
  -alle pc's andere technologie dus niet overal miss jouw survey toegankelijk
 • surveys via mobiel, maar best duur
  -want je moet ze opbellen hogere kosten
  -screenen voor geschikte kandidaten is moeilijker dus hogere kosten
  -beloning moet vaak want wsl moet respondent ook belkosten maken

  zijn er verschillen tussen mensen met alleen mobiel of juist alleen vaste lijn?
  mobieltjes zijn attached to individuen niet geografisch
 • tabel 1.1!!!!! blz 15 en 15
 • verschil in doel survey: specifiek of algemeen
  specifiek; vooral voor usefullness, kan informeler zijn wat betreft methoden
  algemeen; validiteit moet goed zijn en men wil generaliseren dus veel beter nadenken over het plan, vragen, analyse en interpretatie
 • ethiek & privacy
  kan je voor zorgen door in lockers op te sluiten
  scheiden van identiteitsinformatie en antwoorden dmv code op beiden
 • wat moet van overheid wat betreft privacy
  -eerlijke uitleg van procedure en doel
  -beschrijving van risicos en voordelen
  -aanbod om vragen in te vullen
  -persoon is vrij om toch terugte trekken 
 • als men eigen mail niet heeft beschermd is info via mail alsnog de privacy te schenden. of als ze niet uitloggenn etc
  Verder is er SSL nodig om info via internet te beschermen
 • summing up blz 24!
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting is samen met 380.000 andere samenvattingen en nog veel meer onderdeel van jouw Study Smart Package.

Example questions in this summary

voor welke soort survey en methode kies je, dat is afhankelijk van...
2
wat is een survey?
2
wat zijn drie redenen om te kiezen voor een survey?
2
ander woord voor vragen?
2
Page 1 of 2