Summary Het speelveld, de spelregels en de spelers

-
105 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Het speelveld, de spelregels en de spelers". The author(s) of the book is/are Jan Vrancken, Geert Van Hootegem & Erik Henderickx. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het speelveld, de spelregels en de spelers

 • 1 Op ontdekkingstocht door bekend gebied?

 • Wat betekent 'sociologie' ?

  = Samenlevingskunde. Socius = metgezel, societas = samenleving & logos = kennis, kunde, wetenschap

  Hoe leven de mensen samen ?

 • Geef de 5 vragen ivm de grote dillemes tov de samenleving

  Individu versus samenleving
  Mogelijkheden versus beperkingen
  Natureversus nurture
  Solidariteit versus strijd

   

  Gelijkheid versus ongelijkheid
 • Wat is de magische driehoek van Berger & Luckmann?

   Welke paradox vloeit hier uit voort?

  samenleving == gestructureerde werkelijkheid ------------> de mens als sociaal product ----------->samenleving als menselijk product 

   Paradox: Privacy is belangrijk <-> toch zit iedereen op facebook => mens:product van sociale achtergrond; beinvloed door wat je ouders je geleerd hebben. Groepering waarvan ik lid ben (nu UA) is van sociale status veranderd

 • 1.1 Een beeld van een titel

 • Verklaar de titel van dit boek

  Het speelveld = de samenleving die temporeel door de tijd verandert (bv kledij evolueert)

  De spelregels = wetten

  De spelers = mensen, organisaties, ...

  De spellen die gespeeld worden = manieren waarop we samenleven

 • Geef enkele vergelijkingen van het voetbalspel & het echte leven

  ~tribune: mensen kiezen ene kant of andere kant

  ~ruimte rond het speelveld: mensen bepalen achter de schermen wat hun werknemers moeten doen

  ~slechte spelers: niet productief genoeg -> uit de maatschappij

  ~doelen spelers: maatschappelijke status verbeteren, voor het plezier, voor geld, ...

  ~hiërarchie spelers: formele leiders van bovenhand aangeduid

  ~communicatie spelers: mensen interageren

  ~reglement: leven wordt beheersd door geboden & verboden

 • 1.2 Het dagelijks leven door de bril van een socioloog

 • Hoe definieerde C. Wright Mills de sociologische verbeelding?

  Een levendig bewustzijn van de band tussen persoonlijke ervaring <-> ruimere samenleving.

  Het vermogen om afstand te nemen van actuele toestand & alternatief standpunt innemen. 

  3 componenten: 

  • Geschiedenis (hoe kwam samenleving tot stand)
  • Biografie (welke mensen bevolken ze)
  • Sociale structuur (hoe werken maatschappelijke instituties

   

  => Ervaring van werkelijkheid heeft wel degelijk betekenis, MAAR moet in context worden geplaatst -> afstand nemen van routines !

 • 1.2.1 Over eten & drinken

 • Geef een paar aspecten/veranderingen ivm eten & drinken die te maken hebben met de samenleving

  Verschillende samenlevingen:

  - België: vork & mes

  - China: stokjes

   

  Onze samenleving:

  - 'gewone' mensen brunchen niet op zondag

  - Nieuw 'Ons Kookboek': invloed wereldkeuken --> multiculturele samenleving 

  - kookboeken van moeders wijze --> Jeroen Meus

  => maatsch. rol eten is veranderd

   

  Drinken: 

  - Koffie; vroeger alledaags, nu 'in' --> symbolische waarde (babbelen met vrienden) & drug (stimuleert hersenen)

  - Plaats in economische & sociale verhoudingen

 • 1.2.2 Over emoties

 • Welke sociale functies hebben emoties allemaal?

  - verdedigen waarden & normen dus samenlevingsverbanden

  - handhaven sociale identiteit

  - behoren tot een bepaalde groep; groep bedreigd = jij bedreigd

  - beschermen sociale interactie; arrogantie, walging, ... 

 • 1.2.3 Over sport

 • Geef aan waarom vrijetijdsbesteding een sociaal kantje heeft

  - Golf, zeilen, surfen = hoge sociale status --> distance & finesse

  - Worstelen, boksen, wielrennen = lage sociale status --> blood sports

  - Sport = drager van symbolische codes van smaak en leefstijlen

   

 • 1.2.4 Over lifestyle & lijfstijl

 • Wat hebben lifestylebladen met de samenleving te maken?

  *informeren over cultuur vd moderne mens

  *1 voorbeeld: ideaal mannenlichaam & vrouwenlichaam

  *beschaving van de 'look' vooral bij mensen met bovenmodaal inkomen

  *massamedia -> versprijding idealen -> verliest trendy karakter -> nieuwe look

 • 1.2.5 Over liefde

 • Wat heeft liefde en verliefdheid met het samenleven te maken?

  Mensen huwen meestal binnen zelfde sociaal milieu -> makkelijker praten, zelfde interesses

  Sociale druk: gearrangeerde huwelijken of afkeuring door vrienden

  Mogelijkheid om partner in eigen kring te ontmoeten wordt groter als die groep groter wordt

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Verklaar de titel van dit boek
1
Geef enkele vergelijkingen van het voetbalspel & het echte leven
1
Hoe definieerde C. Wright Mills de sociologische verbeelding?
1
Geef een paar aspecten/veranderingen ivm eten & drinken die te maken hebben met de samenleving
1
Page 1 of 25