Het speelveld, de spelregels en de spelers

by (2013)
105 Flashcards & Notes
4 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Het speelveld, de spelregels en de spelers

 • 1 Op ontdekkingstocht door bekend gebied?

 • Wat betekent 'sociologie' ?

  = Samenlevingskunde. Socius = metgezel, societas = samenleving & logos = kennis, kunde, wetenschap

  Hoe leven de mensen samen ?

 • Geef de 5 vragen ivm de grote dillemes tov de samenleving

  Individu versus samenleving
  Mogelijkheden versus beperkingen
  Natureversus nurture
  Solidariteit versus strijd

   

  Gelijkheid versus ongelijkheid
 • Wat is de magische driehoek van Berger & Luckmann?

   Welke paradox vloeit hier uit voort?

  samenleving == gestructureerde werkelijkheid ------------> de mens als sociaal product ----------->samenleving als menselijk product 

   Paradox: Privacy is belangrijk <-> toch zit iedereen op facebook => mens:product van sociale achtergrond; beinvloed door wat je ouders je geleerd hebben. Groepering waarvan ik lid ben (nu UA) is van sociale status veranderd

 • 1.1 Een beeld van een titel

 • Verklaar de titel van dit boek

  Het speelveld = de samenleving die temporeel door de tijd verandert (bv kledij evolueert)

  De spelregels = wetten

  De spelers = mensen, organisaties, ...

  De spellen die gespeeld worden = manieren waarop we samenleven

 • Geef enkele vergelijkingen van het voetbalspel & het echte leven

  ~tribune: mensen kiezen ene kant of andere kant

  ~ruimte rond het speelveld: mensen bepalen achter de schermen wat hun werknemers moeten doen

  ~slechte spelers: niet productief genoeg -> uit de maatschappij

  ~doelen spelers: maatschappelijke status verbeteren, voor het plezier, voor geld, ...

  ~hiërarchie spelers: formele leiders van bovenhand aangeduid

  ~communicatie spelers: mensen interageren

  ~reglement: leven wordt beheersd door geboden & verboden

 • 1.2 Het dagelijks leven door de bril van een socioloog

 • Hoe definieerde C. Wright Mills de sociologische verbeelding?

  Een levendig bewustzijn van de band tussen persoonlijke ervaring <-> ruimere samenleving.

  Het vermogen om afstand te nemen van actuele toestand & alternatief standpunt innemen. 

  3 componenten: 

  • Geschiedenis (hoe kwam samenleving tot stand)
  • Biografie (welke mensen bevolken ze)
  • Sociale structuur (hoe werken maatschappelijke instituties

   

  => Ervaring van werkelijkheid heeft wel degelijk betekenis, MAAR moet in context worden geplaatst -> afstand nemen van routines !

 • 1.2.1 Over eten & drinken

 • Geef een paar aspecten/veranderingen ivm eten & drinken die te maken hebben met de samenleving

  Verschillende samenlevingen:

  - België: vork & mes

  - China: stokjes

   

  Onze samenleving:

  - 'gewone' mensen brunchen niet op zondag

  - Nieuw 'Ons Kookboek': invloed wereldkeuken --> multiculturele samenleving 

  - kookboeken van moeders wijze --> Jeroen Meus

  => maatsch. rol eten is veranderd

   

  Drinken: 

  - Koffie; vroeger alledaags, nu 'in' --> symbolische waarde (babbelen met vrienden) & drug (stimuleert hersenen)

  - Plaats in economische & sociale verhoudingen

 • 1.2.2 Over emoties

 • Welke sociale functies hebben emoties allemaal?

  - verdedigen waarden & normen dus samenlevingsverbanden

  - handhaven sociale identiteit

  - behoren tot een bepaalde groep; groep bedreigd = jij bedreigd

  - beschermen sociale interactie; arrogantie, walging, ... 

 • 1.2.3 Over sport

 • Geef aan waarom vrijetijdsbesteding een sociaal kantje heeft

  - Golf, zeilen, surfen = hoge sociale status --> distance & finesse

  - Worstelen, boksen, wielrennen = lage sociale status --> blood sports

  - Sport = drager van symbolische codes van smaak en leefstijlen

   

 • 1.2.4 Over lifestyle & lijfstijl

 • Wat hebben lifestylebladen met de samenleving te maken?

  *informeren over cultuur vd moderne mens

  *1 voorbeeld: ideaal mannenlichaam & vrouwenlichaam

  *beschaving van de 'look' vooral bij mensen met bovenmodaal inkomen

  *massamedia -> versprijding idealen -> verliest trendy karakter -> nieuwe look

 • 1.2.5 Over liefde

 • Wat heeft liefde en verliefdheid met het samenleven te maken?

  Mensen huwen meestal binnen zelfde sociaal milieu -> makkelijker praten, zelfde interesses

  Sociale druk: gearrangeerde huwelijken of afkeuring door vrienden

  Mogelijkheid om partner in eigen kring te ontmoeten wordt groter als die groep groter wordt

Read the full summary
This summary: FREE. +380.000 other summaries: FREE. A mini bootcamp effective studying: FREE. A unique study tool: FREE. A practice tool for this summary: FREE

Example questions in this summary

Verklaar de titel van dit boek
1
Geef enkele vergelijkingen van het voetbalspel & het echte leven
1
Hoe definieerde C. Wright Mills de sociologische verbeelding?
1
Geef een paar aspecten/veranderingen ivm eten & drinken die te maken hebben met de samenleving
1
Page 1 of 25