Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken (art. 382-393, 31 en 32 Rv)

by (2005)
ISBN-10 9013026117 ISBN-13 9789013026115
0 Flashcards & Notes
0 Students

Study smarter with eFaqt summaries

  • Available on desktop, tablet, mobile & print
  • Questions with answers about the material
  • Access to 300 000 online summaries
  • Smart study features & timers for more results

Start studying
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Voeg een samenvatting toe