Summary Grenzeloos Interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid

-
ISBN-10 9037201628 ISBN-13 9789037201628
217 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Grenzeloos Interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid". The author(s) of the book is/are Ankie Hoefnagels Antionius Nicolaas Francesco Egmond. The ISBN of the book is 9789037201628 or 9037201628. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Grenzeloos Interculturele communicatie in de wereld van toerisme en gastvrijheid

 • 2.2 definities van het begrip cultuur

 • waar komt het woord 'cultuur' vandaan?
  van het Latijnse woord cultura
  - in de zin van landbouw
  - in de zin van vorming, beschaving of verfijning
 • Tylor gebruikte 'cultuur' in 1871 voor het eerst in de antropologie met het begrip primtief.
 • wat is cultuur in enge zin?
  kerken, gebouwen, musea, literatuur, kunsten etc.
 • wat is cultuur in brede zin?
  gedeelde drijfveren, waarden, overtuigingen, dagelijkse praktijk, omgangsvormen, rituelen, gebruiken.
 • hoe noemt Hofstede cultuur?
  De collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie mensen onderscheidt van anderen
 • wat zijn waarden?
  - opvattingen over wat belangrijk en nastrevenswaardig is, zoals respect, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en zorgzaamheid.
  - algemene uitgangspunten die vertaald worden in concreet gedrag
 • wat zijn normen?
  - bepaalde, min of meer bindende verwachtingen over het gedrag van mensen.
  - middelen om de waarden te realiseren (vb. respect voor andermans eigendommen betekent dat je niet mag stelen)

 • 2.3 de functies van cultuur

 • wat zijn de 3 functies van cultuur?
  - ordenende funtie
  - communicatieve functie
  - bindende functie
 • ordende fuctie
  cultuur helpt ons om gedragspatronen en manieren te ontwikkelen om te kunnen omgaan met andere personen en onze omgeving.
  zo verklein je de onzekerheden in het leven en vergroot je de voorspelbaarheid.
  we vergroten het vermogen om te overleven en ons te ontwikkelen tussen de leden van een cultuur

  Regels en normen die door het grootste deel van de samenleving worden geaccepteerd, creèren harmonie in een samenleving. Zonder deze regels zou er chaos zijn (Jandt, 1998, in Reisinger, 2002)
 • communicatieve functie
  - verbale communicatie: omvat alles wat we, schriftelijk en mondeling, in woorden uitdrukken
  - non-verbale communicatie: omvat alle uitdrukkingsvormen waarbij andere elementen worden gebruikt dan gesproken en geschreven taal (bijv. lichaamshouding, kleding, gezichtsuitdrukking etc)
  - paraverbale communicatie: het stemgebruik met betrekking tot volume, spreeksnelheid en intonatie

 • Bindende functie
  leden van de cultuur worden verbonden door gedeelde normen en waarden, meningen en ervaringen.
  Cultuur helpt ons om te bepalen wie we samen zijn
 • 2.4 de lagen van de mentale programmering

 • Cultuur is dus een collectief verschijnsel dat, n meerdere of mindere mate, wordt gedeeld door mensen die leven of leefden in dezelfde sociale omgeving (Hofstede, 2005)
 • awt betekent het als we cultuur definièren als een mentale programmering?
  de cultuur is aangeleerd vanuit de sociale omgeving en niet aangeboren
 • menselijke natuur
  - deze is universeel en genetisch bepaald
  - de lichamelijke en psychologische gestel is voor iedereen hetzelfde. bijv. bij het voelen van sensaties als dorst, honger of pijn of het voelen van emoties als verdriet, angst, schaamte of woede.
  - gevoel is universeel, maar de mate waarin men mag laten blijken pijn te hebben wordt wel beinvloed door de cultuur
 • de kern van de piramide is de cultuur (1. menselijke natuur, 2 cultuur, 3 persoonlijkheid)
  bij je geboorte heb je nog geen flauw idee van regels om te kunnen functioneren in de samenleving.
  cultuur is de link tussen de oude en de nieuwe generaties met communicatie als de kritische succesfactor.
 • Persoonlijkheid
  Dit is in de top van de piramide. deze bestaat voor een deel uit eigenschappen die zijn aangeboren via je unieke genetische print. Het andere deel wordt aangeleerd tijdens je socialisatie door de patronen die ouders en andere familileden voorleven.

  "Persoonlijkheid is een dynamische oranisatie, binnen een persoon, van psychofysieke systemen die de karakteristieke patronen van gedra, denken en voelen van een persoon creeren, (Cordon Allport, 1967)"
 • The Big Five
  Deze methode definieerd persoonlijkheidsdimensies. Op basis van je score krijg je een indicatie van je persoonlijkheid. Onderzoekers hebben bij the big five alle mogelijke karaktereigenschappen teruggepracht tot 5 dimensies (Doddema-Winsemius & De Raad, 1997) ZIE BLZ 24
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

waar komt het woord 'cultuur' vandaan?
2
wat is cultuur in enge zin?
2
wat is cultuur in brede zin?
2
hoe noemt Hofstede cultuur?
2
Page 1 of 39