Geologie rondom plaattektoniek

by (1e dr.)
ISBN-10 9035805267 ISBN-13 9789035805262
121 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Geologie rondom plaattektoniek

 • 1.1.1 Van elementen en mineralen

 • Wat zijn mineralen?

  de fundamentele chemische verbindingen waaruit de aarde is opgebouwd.

  Ieder mineraal heeft een karakteristieke ruimtelijke ordening van de samenstellende atomen

 • Wat is haliet of steenzout?

  het mineraal van keukenzout

 • Wat is de elementaircel?

  Dit is de basisconfiguratie waaruit een kristalrooster is opgebouwd

 • Wat zijn splijtvlakken?

  platte vlakken waarlangs mineralen splijten

 • Geef de eigenschappen van mineralen.

  hardheid, glans, kleur en habitus.

 • Wat is de hardheid van een mineraal?

  de weerstand tegen het losmaken van kristaldeeltjes

 • Wat is de schaal van Mohs?

  met een harder materiaal kan je krassen op een zachter materiaal, op deze manier krijg je 10 klasses.

 • Wat is streepkleur?

  De kleur die achter blijft na het bekrassen van wit porselein met een mineraal.

 • Wat betekent habitus van een mineraal?

  uiterlijk: prismatisch, plaatvormig, naaldvormig, dendritisch, schubbig, ...

 • 1.1.2.1 Silicaten

 • SiO4 is niet neutraal --> extra kationen nodig om te binden

  deze kationen zijn (omdat ze veel voorkomen): Fe, Mg, K, Al, Ca en Na

 • 1.1.2.2 Carbonaten

 • Welke gesteenten bevatten carbonaten?

  kalkgesteenten

 • uitwendig skelet van waterorganismen bevat veel CaCO3

  --> opeenhoping van skeletten van afgestorven organismen --> gesteentepakketten

 • Wat zijn de kristalvormen van calciumcarbonaat?

  aragoniet, calciet

 • Wat is dolomiet

  een carbonaat nl: CaMg(CO3)2

 • 1.1.3 Van mineralen naar gesteenten

 • Hoe kan je de gesteenten van de lithosfeer op basis van hun ontstaanswijze indelen?

  stolling - of magmatische gesteenten

  afzettings - of sedimentaire gesteenten

  metamorfe gesteenten

 • Wat zijn idiomorfe kristallen

  mineralen met hun kenmerkende kristalvorm, hoog smeltpunt, trage afkoeling

 • xenomorfe en idiomorfe kristallen

 • wijze van afkoeling --> verschillende gesteenten

  uitvloeiingsgesteenten

  dieptegesteenten

  ganggesteenten

 • belangrijkste indeling van stollingsgesteenten is gebaseerd op verschillen in mineralogische samenstelling

  1) oorspronkelijke chemische samenstelling van het smelt

  2) veranderingen in de chemische samenstelling van het smelt tijdens het kristallisatieproces

 • Wat zijn xenomorfe kristallen?

   

  nemen de beschikbare ruimte in

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Noem de twee wijzen waarop meteorieten worden geclassificeerd
4
Wat is de verhouding  tussen de steen- en ijzermeteorieten?
4
Op basis van de verhouding Fe/Ni zijn er twee klassen ijzermeteorieten. Welke?
4
Noem de drie klassen van ijzermeteorieten op basis van de structurele klassificatie. (facultatief)
4
Page 1 of 18