Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management werkboek

by
ISBN-10 9001809650 ISBN-13 9789001809652
175 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management werkboek

 • 1 Hoofdstuk 1.Denken over organisatie en management

 • hoe kunnen we we organisatiekunde definiëren
  interdisciplinaire wetenschap die zich bezig houd met het bestuderen van gedrag in organisaties.
 • wat is een descriptief aspect
  beschrijving gedrag organisaties, met de motieven en gevolgen
 • wat is een prescriptief aspect
  dit is een advies over te volgen handelwijze en organisatie inrichtingen
 • wat is interdisciplinariteit
  organisatiekunde bevat veel elementen uit afkomstig uit andere wetenschappen
 • multidisciplinair
  als we alle informatie halen uit andere vakgebieden die we nodig hebben voor onderzoek
 • multidisciplinair
  als we alle informatie halen uit andere vakgebieden die we nodig hebben voor onderzoek
 • wat is Besturing
  richting geven aan processen binnen een organisatie
 • 3 Strategisch management

 • wat is strategisch management "?
  het zorgen voor de juiste afstemming op omgeving: ontwikkelingen en bekwaamheden. Hierdoor kan je altijd je strategie goed aanpassen
 • strategie is ?
  een plan waar de doelstellingen van een organisatie in staan
 • strategie is ?
  een plan waar de doelstellingen van een organisatie in staan
 • klassieke richting?
  synoniem aan strategische planning 
 • wat betekend strategische planning?
  aan de hand van een strategische planning zoekt een organisatie evenwicht. Aan de hand van een SWOT-analyse
 • wat bedoelt men met  een nieuwe en/of moderne richting?
  strategisch management staat gelijk aan strategisch denken: als men een visie kan uitdragen en uitvoeren
 • 3.2 Klassieke benadering van strategisch management

 • wat bedoeld men met klassieke benadering van strategisch management?
  Een organisatie moet kijken naar zijn omgeving. Dit kan aan de hand van een swot-analyse
 • 3.3 Situatie analyse

 • Waaruit bestaat een situatie analyse
  * Definitie van huidige visie, doelstellingen en strategie (3.3.1)
  * een intern onderzoek (3.3.2)
  * Een extern onderzoek (3.3.3)
 • 3.3.1 Definitie van de huidige visie, doelstellingen en strategie

 • Definieer visie
  het algemeen gedachten beeld over de toekomst van een organisatie
 • Definieer Missie 
  de missie van een organisatie bestaat uit: beschrijving van product, marktcombinaties en de manier waarmee je structureel concurrentievoordeel kan realiseren 
 • Wat zijn hierin de principes?
  dit zijn de normen en waarden van een organisatie, dit ligt ook aan de maatschappelijke normen en waarden. De volgende punten kunnen mogelijke principes zijn:
  * kwaliteit komt eerst
  * de klant komt eerst
  * wij zijn betrouwbaar en integer 
 • wat zijn organisatiedoelstellingen?
  dit geeft de relatie aan van de organisatie met organisatie en werknemers
  betrekkingen tot zijn:
  • Winstglevendheid: "wij streven ernaar onze producten en diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf"
  • imago: ' Wij zijn een toonaangevende leverancier'
 • Definieer Strategie
  als de doelstellingen onder de loep zijn genomen, wordt er een strategie gekozen (plan)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

hoe kunnen we we organisatiekunde definiëren
3
wat is een descriptief aspect
3
wat is een prescriptief aspect
3
wat is interdisciplinariteit
3
Page 1 of 44