Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

by (2e gecorr. dr.)
ISBN-10 9059970152 ISBN-13 9789059970151
204 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Disco : een moderne leergang Latijnse taal en cultuur

 • 1 Caesar grijpt de macht

 • Waarom trok Caesar de Rubico over?
  Om de macht te grijpen in Rome
 • magistratus
  magistraat, ambtenaar
 • Hoe heetten de moordenaars van Caesar?
  Brutus en Cassius

 • regere
  besturen

 • ergo
  dus
 • 1.1 Woorden les 18.A

 • suus

  zijn, haar, hun

 • cupido, ines

  verlangen

 • consul, ules

  consul

 • percilum

  gevaar

 • salus, utes

  heil, redding

 • preaponere

  verkiezen boven

 • tempus, ora

  tijd

 • adesse

  aanwezig zijn

 • convertere

  richten op

 • prodere

  verraden

 • liberare

  bevrijden

 • processi

  pf van procedere

 • procedere

  naar voren gaan

 • supplicium

  doodstraf

 • verberare

  afranselen

 • dissimulare

  verbergen, niets laten merken

 • 1.2 Disco 2 Aanvullende woorden rep. 18

 • capere(io), pf cepi

  pakken, (in) nemen, bevangen

 • accipere(io), pf accepi

  aannemen, ontvangen

 • hostis, es

  vijhand

 • mons, montes

  berg

 • pons, pontes

  brug

 • currere, pf cucurri

  rennen, snellen

 • accurrere, pf accurri

  toesnellen, rennen naar

 • meus

  mijn

 • tuus

  jouw

 • suus

  zijn, haar, hun

 • noster

  onze

 • vester

  jullie

 • qui, quae, quod

  die, dat

 • miles, milites

  soldaat

 • fugere(io), pf fugi

  vluchten

 • subito

  plotseling

 • sed

  maar

 • autem

  echter

 • turba

  menigte

 • nam

  want

 • enim

  immers

 • dum

  terwijl

 • In animo esse

  van plan zijn

 • per

  door...heen, door middel van, gedurende

 • hic, haec, hoc

  deze/dit, hij/zij/het

 • iste/ista/istud

  die/dat, hij/zij/het

 • ille, illa, illud

  die/dat, hij/zij/het

 • is/ea/id

  die/dat/deze, hij/zij/het

 • ideo

  daarom, dus

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waarom trok Caesar de Rubico over?
2
Hoe heetten de moordenaars van Caesar?
2
magistratus
2
regere
2
Page 1 of 51