deel 1

by
879 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - deel 1

 • 1 Wft en financiële producten

 • De Wft onderscheidt onder meer:
  - financiële producten
  - financiële instrumenten
  - financiële diensten
 • Financiële producten vallen uiteen in:
  - eenvoudige financiële producten
  - impactvolle financiële producten
  - complexe financiële producten
 • Onder financieel product wordt begrepen:
  - een beleggingsobject
  - een betaalrekening (met daaraan verbonden betaalfaciliteiten)
  - elektronisch geld
  - een recht van deelneming in een beleggingsinstelling
  - een krediet
  - een spaarrekening (met spaarfaciliteiten)
  - een verzekering of een ander product
 • In welke drie categorieën vallen financiële producten uiteen?
  Eenvoudige -, impactvolle - en complexe producten.
 • 1.1 Eenvoudige financiële producten

 • Volgens de Wft zijn eenvoudige financiële producten:
  • betaalrekeningen
  • spaarrekeningen, tenzij er een koppeling is tussen rentevergoeding en koersontwikkeling
  • elektronisch geld
  • consumptief krediet tot € 1.000,-
 • 1.2 Impactvolle financiële producten

 • Wat wordt er volgens de Wft verstaan onder impactvolle producten?
  Producten waarvan het gebruik door de consument ingrijpende gevolgen kan hebben.
 • Tot de impactvolle producten worden onder meer gerekend:
  • creditcards
  • hypothecair krediet
  • consumptief krediet boven € 1.000,-
  • spaarrekeningen met een koppeling tussen rentevergoeding en koersontwikkeling
  • inkomensvervangende verzekering, zoals a.o. en hypotheekopvang
  • effectenkrediet
  • combinaties van twee of meer impactvolle financiële producten
  • lijfrenteverzekering
 • 1.3 Complexe financiële producten

 • Complexe producten zijn producten waarvoor geldt dat de aard, de gevolgen en de risico's van het product voor de gemiddelde klant niet goed te overzien en te waarderen zijn.
 • Volgens de Wft vallen de volgende financiële producten onder de definitie van complexe financiële producten:
  • combinatieproducten (waarbij de waarde van ten minste één product afhankelijk is van de ontwikkeling op de financiële markten, zoals een beleggingsverzekering)
  • aandelen of participaties in een beleggingsinstelling
  • levensverzekeringen, zoals een spaar- , kapitaal- of lijfrenteverzekering
  • combinatiehypotheken
  • beleggingsobjecten, zoals een teakfonds
  • een combinatie van twee of meer van de hiervoor genoemde producten
 • Onder welke categorie producten valt volgens de Wft een kapitaalverzekering?
  Complex financieel product.
 • Complexe producten zijn altijd ook impactvol.
 • 1.4 Financiële instrumenten

 • De financiële instrumenten die de Wft onderscheidt, laten zich als volgt indelen:
  • effect
  • geldmarktinstituut
  • recht van deelneming in een beleggingsinstelling
  • optie, future, swap of rentetermijncontract dat betrekking heeft op effecten, valuta, rendementen e.d.
  • afgeleid instrument voor de overdracht van kredietrisico
  • financieel contract ter verrekening van verschillen
 • 1.5 Financiële diensten

 • De Wft rekent onder financiële diensten de volgende diensten:
  • aanbieden
  • adviseren
  • beheren
  • bemiddelen
  • herverzekeringsbemiddelen
  • optreden als clearinginstelling
  • optreden als gevolmachtigde agent
  • verlenen van een beleggingsdienst
  • verrichten van een beleggingsactiviteit
 • 1.6 Verzekerings- en kredietvormen zonder vergunning

 • Niet alle verzekerings- en kredietvormen aanbieders vallen onder de Wft-bepalingen en hoeven geen vergunning van de DNB of AFM te hebben.
 • 1.6.1 Verzekeringsvormen

 • Wanneer verzekeringen voldoen aan de volgende vijf voorwaarden, vallen ze niet onder de Wft:
  1. het verzekeringsproduct zelf is niet 'moeilijk'
  2. het is geen leven- of aansprakelijkheidsverzekering
  3. de looptijd is minder dan 5 jaar, en de premie is minder dan € 500,-
  4. de bemiddelaar erin heeft een ander hoofdberoep dan verzekeringsbemiddelaar 
  5. de verzekering is een aanvulling op een dienst of een geleverde zaak.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

In welke drie categorieën vallen financiële producten uiteen?
1
Wat wordt er volgens de Wft verstaan onder impactvolle producten?
1
Onder welke categorie producten valt volgens de Wft een kapitaalverzekering?
1
Wanneer is volgens de Wft sprake van advies?
1
Page 1 of 36