de Geo Basisboek

by (8th)
135 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - de Geo Basisboek

 • 1.2 B2 Aardrijkskunde en gebieden

 • Aardrijkskunde gaat over gebieden. Wat is een gebied?
  Een gebied of regio is een stuk van het aardoppervlak. Een gebied noem je ook wel een landschap.
 • Noem 2 soorten landschappen.
  1. Natuurlandschap: alles is zoals het door de natuur is gevormd (rivieren, bergen)
  2. Ingericht landschap: dit is door mensen ingericht. De dingen die mensen hebben toegevoegd zijn inrichtingselementen. (akkers steden)
 • 1.3 B3 Beschrijven en verklaren

 • Als je een gebied beschrijft is een belangrijke vraag: wat is daar?
  Als je een gebied verklaart is een belangrijke vraag: waarom is dat daar? Waarom is daar een bos met veel loofbomen? Je gaat uitleggen hoe iets komt.
 • 1.4 Natuurlijke en menselijke factoren (B4)

 • welke 2 factoren heb je
  natuurlijk en menselijk
 • 1.5 Menselijke factoren (B5)

 • in welke groepen kan je menselijke factoren in delen

  - economische factoren ( manier waarop mensen geld verdienen)
  - culturele factoren ( taal, godsdienst, geschiedenis)
  - demografische factoren ( omvang en samenstelling bevolking)
  -politieke factoren ( wetten en regels)
 • 2.8 topografische kaarten (B20)

 • wat betekent Topos?
  plaats en grafie in het Grieks voor schrijven
 • wat laten Topografische kaarten zien?
  ze laten precies mogelijk zien hoe het landschap er op een bepaalde plaats uitziet
 • op welk schaalniveau kan je Topografische kaarten gebruiken?
  lokaal schaalniveau
 • 3.1 klimaatsysteem van Köppen (B51)

 • A =
  tropisch regenklimaat
 • B =
  droog klimaat
 • C =
  Zeeklimaat
 • D =
  landklimaat
 • E =
  pool klimaat
 • f =
  neerslag hele jaar
 • s =
  zomer dtoog
 • w =
  winter droog
 • F =
  eeuwige sneeuw poolgebied
 • H =
  eeuwige sneeuw hooggebergte
 • T =
  toendra
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

hoe meet je een ontwikkelingspeil?
1
hoe noem je de 'rijke' landen?
1
hoe noem je arme landen?
1
wat zijn de 2 groepen van ontwikkelings- kenmerken
1
Page 1 of 34