Summary de Geo Basisboek

-
135 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "de Geo Basisboek". The author(s) of the book is/are W B ten Brinke, Chr de Jong, J H A Padmos. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - de Geo Basisboek

 • 1.2 B2 Aardrijkskunde en gebieden

 • Aardrijkskunde gaat over gebieden. Wat is een gebied?
  Een gebied of regio is een stuk van het aardoppervlak. Een gebied noem je ook wel een landschap.
 • Noem 2 soorten landschappen.
  1. Natuurlandschap: alles is zoals het door de natuur is gevormd (rivieren, bergen)
  2. Ingericht landschap: dit is door mensen ingericht. De dingen die mensen hebben toegevoegd zijn inrichtingselementen. (akkers steden)
 • 1.3 B3 Beschrijven en verklaren

 • Als je een gebied beschrijft is een belangrijke vraag: wat is daar?
  Als je een gebied verklaart is een belangrijke vraag: waarom is dat daar? Waarom is daar een bos met veel loofbomen? Je gaat uitleggen hoe iets komt.
 • 1.4 Natuurlijke en menselijke factoren (B4)

 • welke 2 factoren heb je
  natuurlijk en menselijk
 • 1.5 Menselijke factoren (B5)

 • in welke groepen kan je menselijke factoren in delen

  - economische factoren ( manier waarop mensen geld verdienen)
  - culturele factoren ( taal, godsdienst, geschiedenis)
  - demografische factoren ( omvang en samenstelling bevolking)
  -politieke factoren ( wetten en regels)
 • 2.8 topografische kaarten (B20)

 • wat betekent Topos?
  plaats en grafie in het Grieks voor schrijven
 • wat laten Topografische kaarten zien?
  ze laten precies mogelijk zien hoe het landschap er op een bepaalde plaats uitziet
 • op welk schaalniveau kan je Topografische kaarten gebruiken?
  lokaal schaalniveau
 • 3.1 klimaatsysteem van Köppen (B51)

 • A =
  tropisch regenklimaat
 • B =
  droog klimaat
 • C =
  Zeeklimaat
 • D =
  landklimaat
 • E =
  pool klimaat
 • f =
  neerslag hele jaar
 • s =
  zomer dtoog
 • w =
  winter droog
 • F =
  eeuwige sneeuw poolgebied
 • H =
  eeuwige sneeuw hooggebergte
 • T =
  toendra
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

hoe meet je een ontwikkelingspeil?
1
hoe noem je de 'rijke' landen?
1
hoe noem je arme landen?
1
wat zijn de 2 groepen van ontwikkelings- kenmerken
1
Page 1 of 34