Cursus toegepaste chemie

by
243 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cursus toegepaste chemie

 • 0.1 Indeling van de materie

 • Wat zijn moleculen?
  submicroscopische deeltjes, identieke entiteiten van een zuivere stof
  monoatomisch = 1 atoom    of
  polyatomisch = meerdere atomen
 • Wat zijn atomen?
  kleine deeltjes waaruit een molecule is opgebouwd
  -> verschillende atoomsoorten
 • Geef de 2 grote groepen waarin de materie (= verzamelnaam van alle stoffen) kan ingedeeld worden.
  1. Mengsels (= meer dan 1 soort moleculen)
  2. Zuiver stoffen (= 1 soort moleculen)
 • Hoe noem je de overgang van mengsels naar zuivere stoffen?
  scheiden (= fysisch)
 • Hoe noem je de overgang van zuivere stoffen naar mengsels?
  mengen (= fysisch)
 • Geef de 3 soorten mengsels
  1. homogene mengsels
  2. colloïdale mengsels
  3. heterogene mengsels
 • Geef de 2 groepen waarin zuivere stoffen worden ingedeeld en geef telkens 2 kenmerken.
  1. enkelvoudige stoffen
       - kunnen niet meer verder worden ontleed
       - zijn opgebouwd uit 1 element of atoomsoort
  2. samengestelde stoffen
       - kunnen worden ontleed in 2 of meer andere stoffen
       - zijn opgebouwd uit 2 of meer elementen
 • Geef 3 voorbeelden van samengestelde stoffen.
  • water
  • suiker
  • koperdichloride
 • Uit welke elementen/atoomsoorten kunnen enkelvoudige stoffen zijn opgebouwd (3)? Geef telkens een voorbeeld.
  • metalen, vb. ijzer
  • niet-metalen, vb. koolstof
  • edelgassen, vb. neon
 • Hoe noem je de overgang van enkelvoudige stof naar samengestelde stof?
  synthese (= chemisch)
 • Hoe noem je de overgang van samengestelde stof naar enkelvoudige stof?
  analyse (= chemisch)
 • Geef enkele voorbeelden (9) van scheidingstechnieken bij mengsels zodat je terug een zuivere stof bekomt.
  • filtreren
  • decanteren (afgieten)
  • destilleren
  • chromatografie
  • extraheren
  • centrifugeren
  • verdampen
  • kristalliseren
  • adsorberen
 • 1 samengestelde stof kan je ontleden tot enkelvoudige stoffen door een analysereactie. Geef 3 voorbeelden.
  • fotolyse
  • elektrolyse
  • thermolyse
 • 0.2 Bouw van een atoom

 • A = aantal p+   +   aantal n°
  Z = aantal p+
  A= Z + aantal n°
  aantal n° = A - Z
 • Geef de symbolische voorstelling van een element
  Ax
  Z
  A = massagetal
  Z = atoomnummer
  dus: aantal n° = A-Z
 • Atoom =
           kern          -> protonen  p+
                             -> neutronen  n°
              +
  elektronenwolk  -> elektronen  e-
 • Hoe worden de atoomsoorten geordend in het periodiek systeem van de elementen?
  Volgens het atoomnummer = Z = het aantal protonen in de kern
 • Wat is de atoommassa/massagetal?
  A = het aantal protonen + het aantal neutronen
 • 0.3 Het periodiek systeem

 • Wat zijn amfotere elementen?
  Dat zijn elementen die kunnen reageren als metaal en als niet-metaal.
 • Hoe wordt het periodiek systeem ingedeeld? (2)
  1. In perioden van 1 tot 7  (= horizontale verdeling: de rijen)
  2. In groepen met Romeins cijfer (= verticale verdeling: de kolommen).
 • Wat betekent in het periodiek systeem het nummer van de periode?
  het aantal bezette schillen
 • Wat betekent in het periodiek systeem het groepsnummer?
  Het aantal elektronen op de buitenste schil (= valantie-elektronen)
 • Wat betekent de octetstructuur en wie heeft dit?
  de edelgassen hebben 8 elektronen op de buitenste schil (= de edelgasconfiguratie.
 • Wat bekent de octestructuur voor de edelgassen?
  Zij zijn chemisch inert en gaan dus geen enkele chemische reactie aan.
 • Welke edelgas heeft geen octetstructuur?
  helium heeft maar 2 elektronen op de buitenste schil (ipv 8)
 • H
  waterstof
 • He
  Helium
 • Li
  Lithium
 • Be
  Beryllium
 • B
  Boor
 • C
  Koolstof
 • N
  stikstof
 • O
  zuurstof
 • F
  fluor
 • Ne
  Neon
 • Na
  natrium
 • Mg
  Magnesium
 • Al
  Aluminium
 • Si
  Silicium
 • P
  fosfor
 • S
  zwavel
 • Cl
  chloor
 • Ar
  Argon
 • K
  kalium
 • Ca
  Calcium
 • Cr
  Chroom
 • Mn
  Mangaan
 • Fe
  ijzer
 • Co
  kobalt
 • Ni
  nikkel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn moleculen?
1
Wat zijn atomen?
1
Geef de 2 grote groepen waarin de materie (= verzamelnaam van alle stoffen) kan ingedeeld worden.
1
Hoe noem je de overgang van mengsels naar zuivere stoffen?
1
Page 1 of 58