Summary Class notes - Zo hoort het

-
115 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Zo hoort het

 • 1443909600 Audiometrie 1

 • Wat is SPL?
  Sound pressure level

  0 SPL betekend totaal geen geluid
 • Waar ligt de pijngrens in dB SPL?
  tussen de 120 en 130 dB SPL
 • Bij welk dB kan je al een gehoorbeschadiging oplopen?
  vanaf 80 dB
 • Tussen welke dB ligt de spraakbanaan?
  Tussen de 20 en 60 dB
 • Bij perspectief verlies zijn bv. de binnenste en buitenste haarcellen beschadigd. Wat zijn de oorzaken van beide?
  ototoxische stoffen -> binnenste haarcellen

  lawaai -> buitenste haarcellen
 • Er zijn verschillende tests om een gehoorverlies vast te stellen. Welke zijn subjectief?
  Ewingtest
  toondrempelaudiometrie
  webertest
  spraakaudiometrie
 • Er zijn verschillende tests om een gehoorverlies vast te stellen. Welke zijn objectief?
  tympanometrie
  OAE
  elektrocochleografie
  BERA
  EEG, PET, MRI, CT
 • Wat heeft de toonaudiometrie als doelen?
  vaststellen van een gehoorverlies, hoe groot en van welke aard
 • Bij het afnemen van een toonaudiometrie, bij welk volume moet je starten?
  30 dB boven de veronderstelde drempel
 • Waarom kan de beengeleiding nooit slechter zijn dan de luchtgeleiding?
  Het binnenoor is nooit slechter dan het middenoor
 • Welke waarden kent de Fletcher index en FI high?
  FI high: 1000 2000 4000
  FI: 500 1000 2000
 • Welke gehoorsdrempel is kenmerkend voor een normaal gehoor?
  -10 tot 15 dB
 • Welke gehoordrempel kenmerkt een licht gehoorverlies?
  16 tot 40 dB
 • Welke gehoordrempel kenmerkt een matig gehoorverlies?
  41 tot 55 dB
 • Welke gehoordrempel kenmerkt een ernstig gehoorverlies?
  56 tot 70 dB
 • Tussen welke waarden ligt de gehoordrempel van een zeer ernstig gehoorverlies?
  71 tot 90 dB
 • Wanneer is iemand (nagenoeg) doof?
  Bij een gehoordrempel van hoger dan 90 dB
 • 1444514400 Audiometrie 2

 • Wat is het doel van de Webertest en hoe wordt deze uitgevoerd?
  Doel: sprake van geleidingsverlies of perspectief verlies vaststellen.

  Dmv beengeleider of stemvork op het voorhoofd. De cliënt geeft aan waar hij/zij het geluid hoort.
 • Als de Webertest afgenomen wordt en de cliënt de toon hoort aan het slechte oor. Wat is dan de diagnose?
  Eenzijdig consecutief verlies door occlusie effect.
 • Als de cliënt bij de Webertest de toon aan het goede oor hoort, wat is dan de diagnose?
  Eerst moet de beengeleiding gemeten worden, maar mogelijk is de diagnose een eenzijdig perspectief verlies.
 • Als de Webertest wordt afgenomen en de toon wordt in het midden gehoord, wat is er dan?
  Dan is er geen of een symmetrisch gehoorverlies.
 • Wat is een occlusie effect?
  Het geluid wordt harden dan normaal waargenomen.

  ontstaat vaak bij problemen of afsluiting van het middenoor
 • Wanneer moet je maskeren bij toonaudiometrie?
  Wanneer er boven een bepaald volume wordt getest bestaat de mogelijkheid dat het geluid overhoort wordt.
 • Moet de beengeleiding gemaskeerd worden?
  Ja, altijd
 • Wanneer maskeer je de luchtgeleiding?
  Wanneer de gehoordrempel van de luchtgeleiding 40 dB slechter is dan de gehoordrempel van de beengeleiding van het andere oor.
 • Wat is een andere term voor makeerruis?
  narrow band noise
 • Hoe bepaal je het volume ruis tijdens het maskeren?
  De luchtgeleiding van het te maskeren oor + 10 dB. En hierin wordt gewerkt met stapjes van 5 dB.
 • Hoeveel maskeervolume mag de beengeleiding van het gemeten oor niet overschreiden?
  meer dan 45 dB
 • Wat is de air-bone-gap?
  het verschil in dB tussen de lucht en beengeleiding
 • Wat geeft de air-bone-gap weer?
  Het aandeel van het gehoorverlies van het middenoor
 • Wat is het doel van tympanometrie?
  Het test (5 sec) de beweeglijkheid (compilatie) van het middenoor: trommelvlies, gehoorbeentjes en middenoorspieren
 • De toegepaste druk bij het tympanogram wordt weergeven in:
  daPa: decaPascal

  -400 tot 200 daPa
 • Er zijn verschillende uitkomsten van een tympanometrie
  -
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de primaire taak van de fonetiek?
2
Wat zijn de soorten fonetiek?
2
Wat zijn formanten en wat hebben deze te maken met het bron-filtermodel?
2
Wat onderzoekt de akoestische (fysische) fonetiek?
2
Page 1 of 29