Class notes - Sociale psychologie

by
173 Flashcards & Notes
2 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Class notes - Sociale psychologie

 • 1456700400 Hoofdstuk 9

 • Sociale groep definitie
  Groep mensen die karakteristieken of trekken delen. Vb. interesses, leeftijd, sekse
 • Face to face groep definitie
  2 of meer mensen die interactie met elkaar hebben en elkaar beïnvloeden
 • Verschil en gelijkenis sociale normen en attitudes
  - attitudes zijn +/-  evaluaties van individu, sociale normen zijn evaluaties van groep over wat waar/onwaar, goed/slecht, gepast/ongepast is.
  - beide mentale representaties van gedachtes, gevoelens, gedragingen.
 • Descriptieve en injunctieve (prescriptieve normen
  - wat een groep denkt/voelt/doet
  - wat mensen horen te denken/voelen/doen = wetten, of impliciet (ongeschreven).
 • Conformiteit + 2 soorten + verschil in culturen
  gelijkheid in gedachtes, gevoelens, gedragingen van een persoon naar een sociale norm.
  - privé conformiteit = bewust groepsnorm als eigen accepteren ook als groep er niet meer is.
  - publieke conformiteit = publiekelijk eens met groepsnorm, norm in privéleven niet accepteren; openlijk gedrag tonen dat consistent is met sociale normen die niet eigen zijn gemaakt.
  - collectivistische culturen --> hogere conformiteit
 • 4 motieven voor conformeren
  - We verwachten dat iedereen de wereld het zelfde ziet: 1. anderen zien de wereld zoals wij die zien (false consensus effect), 2. wij zien de wereld zoals anderen dat zien.
  - Om in controle te zijn = Informationele invloed, mastery = hoe meer gedeeld door mensen hoe meer waarschijnlijk dat het werkelijkheid is. Halen van informatie uit sociale omgeving.
  - Om verbonden te zijn = niet uitgesloten zijn = normatieve invloed
  - Me and mine (referentiegroepen) motief
 • Newcomb experiment + ontstaan en definitie sociale normen
  - Wonen op campus in Engeland beïnvloedt politieke voorkeur.
  - Mensen worden beïnvloed door gedrag van anderen, meer interactie is meer aanpassen van gedachtes etc --> sociale norm.
  - Geprefereerde/geaccepteerde manier van denken van een groep
 • Sherif autokinetische illusie (emperisch aantonen van sociale normen) + resultaat
  - stipje in donker lijkt te bewegen, gaat er een groepsnorm ontstaan over hoeveel die stip beweegt.
  - consensus gemaakt per groep (goede beschrijving van werkelijkheid) dus week later zelfde antwoord = conformiteit.
 • Asch (gevolg Sherif autokinetische illusie), niet ambigue stimulus. Lengte schattingen
  - 1 correct antwoord, wordt er dan nog steeds geconformeerd naar groep?
  langste van staafjes in een groep beoordelen. 2/3 gaat niet mee met de groep.
 • Wanneer treedt informationele invloed op
  - ambigue situaties
  - onzekerheid
  - grotere aantallen
 • Normatieve invloed (connectedness) Eisenberger + gevolgen Williams
  Registratie van stimulus voor afwijzing heeft zelfde kenmerken als fysieke pijn
  -  1 Heftige emoties, 2. laag zelfbeeld, 3. laag gevoel van ergens bij horen, 4. laag gevoel van controle, 5. laag gevoel van betekenis
  Niet afhankelijk van persoonlijkheid.
 • Vormen van conformiteit
  - opgelegd. Vb. uniform dragen.
  - zelf gekozen. Vb. gekozen kleding skinheads
  - functioneel. Vb. Rijen, optochten
 • Naar wie conformeren we
  - Eenvoudige vaardigheden --> iedereen
  - Complexe vaardigheden --> vergelijkbare anderen
  - Voor sociale/ persoonlijke oordelen --> soortgenoten 
  Naar relevante referentiegroepen (waar je toe behoort en toe wil horen. Meer gemeenschappelijke kenmerken --> meer identificatie --> grotere cohesie --> grotere impact van groep.)
 • Ontwikkelen van normen in groepen
  - Zoeken naar compromis
  - Polarisatie (bij al bestaande voorkeur)
 • Verklaring groepspolarisatie
  1. Oppervlakkige verwerking.
     -sterker aan norm conformeren = beste uit groep willen zijn, dus groep is pro dan jij nog pro-er.
     -consensus is genoeg voor overreding  (iedereen vindt het, ik vind het ook)  
  2 Systematische verwerking.
     - meerderheidsargumenten zijn talrijker
     - lijken overtuigender
     - meningen worden sneller gedeeld en krijgen meer aandacht
     - worden vaak met meer overtuiging gebracht (want geen angst voor afwijzing)
 • Group think (Janis) door 2x. besmet door 1x
  Wanneer kleine groepen snel belangrijke beslissingen moeten maken kan het zijn dat unanimiteit verkozen wordt boven eigen meningen. Vermindert kwaliteit van groepsbesluiten.
  - collectieve rationalisatie = beslissing aan het versterken ipv testen van consensus
  - mind guard = persoon die leden beschermt tegen informatie in strijd met consensus
  - besmet = meningen van leden zijn niet onafhankelijk van elkaar
 • Group think tegengaan 4x
  - Alle informatie overwogen = vermijden van bias
  - Minder druk voor publieke conformiteit --> minder publieke stemmingen
  - Rol leider geminimaliseerd
  - Mensen in groep geselecteerd op diversiteit = gedeelde vertekening tegengaan
 • Extreme conformiteit : sektes Festinger. 1. definitie, 2. kenmerken, 3. mechanismen, 4. voorbeelden.
  1. aanhangers van (met name godsdienstige) gezindheid die op punten afwijkt van meer oorspronkelijke bron. --> buitengesloten van oorspronkelijke bron
  2. autoritaire, zelfbenoemde leiders. Sterke hiërarchiën. Afsplitsing van andere wereld. Informationeel (ultieme oplossingen voor al je levensproblemen) en normatief (Sterk gevoel van ergens bij te horen).
 • Gedragscontrole 7 stappen voor polarisatie
  - Kwetsbaarheid + onzekerheid vergroten
  - Controle over sociale omgeving, tijd. Vergroten afhankelijkheid
  - Blokkeer afwijkende informatie
  - Vergroot twijfel over centrale waarden, normen, zelfbewustzijn, etc.
  - Reduceer persoonlijke macht en controle, vergroot hulpeloosheid en afhankelijkheid
  - Gebruik sterke negatieve emotionele arousal als straf
  - Intimidatie bij afwijkend gedrag
 • Mensen in sektes
  - Kwetsbare individuen
  - Isolatie
  - Extreme groepsdruk
  - Dreigen met uitsluiting
  - Bemoeilijken uittreden
 • Risky shift
  Wanneer men in een groep sneller riskantere beslissingen neemt dan alleen (door groepsdruk)
 • Bereikte consensus is niet te vertrouwen wanneer:
  - publiekelijke conformiteit
  - zonder zelf na te denken over relevante informatie 
  - gemeenschappelijke vertekening
  Voldoet dan niet aan normen van beheersing en sociale verbondenheid
 • Minderheidsideeën invloed op meerderheid als: 4x
  - Minderheidsgroep consistent
  - Systematische verwerking aanmoedigen
  - Alternatieve consensus aanbieden
  - Balans vinden tussen verschillen en overeenkomsten met meerderheid.
 • Dubbele minderheid
  Afwijkende mening + duidelijk verschillen van meerderheid
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Sociale groep definitie
1
Face to face groep definitie
1
Verschil en gelijkenis sociale normen en attitudes
1
Conformiteit + 2 soorten + verschil in culturen
1
Page 1 of 44