Class notes - Scenarioplanning

by
477 Flashcards & Notes
6 Students

This summary is one of the 380.000 other summaries available on this platform. Learn more about your Study Smart Package.


Learn more

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Class notes - Scenarioplanning

 • 1433109600 Scenarioplanning 1

 • Timeline:
  Wordt vaak gebruikt bij het aangeven van de ontwikkelingen van de media.
 • Onzekerheid:
  Het is onzeker hoe de toekomst eruit gaat zien.
  Wij gaan opzoek naar de onzekerheden, het begrijpen hiervan is een tool om los te komen van wat je al weet. Mensen vinden het moeilijk om los te komen van wat je kent. En er is steeds meer onzekerheid.
 • Oorzaken van onzekerheid:
  1. Technologische ontwikkelingen
  2. Accelerating change (bijvoorbeeld houdbaarheid van kennis)
  3. Complexere processen
  4. Nieuwe afhankelijkheden
  5. Politieke instabiliteit
  6. Economische ontwikkelingen
 • Strategisch:
  Richting, lange termijn, waar naartoe?
 • Tactisch:
  Specifieker, hoe gaan we dingen aanpakken?
 • Operationeel:
  Hoe gaan we dingen doen?
 • Scenario planning:
  Is een methode om je op basis van onderzoek voor te bereiden op de toekomst door meerdere toekomsten te schetsen en te bepalen WAT je moet doen als die toekomst waarheid wordt. Scenarioplanning gaat er vanuit dat we toekomsten kunnen verkennen maar niet voorspellen.
 • What if?
  Scenario planning verkent mogelijkheden...
  De what if vraag is essentieel, omdat je je afvraagt wat er mogelijk zou kunnen zijn.
  Waarom:
  1. Helpt organisaties te navigeren in een onzekere wereld.
  2. Helpt om mogelijke toekomsten en complexiteit in kaart te brengen.
  3. Heeft als doelstelling om strategische beslissingen te kunnen nemen, voor wanneer geconfronteerd met verandering.
 • 4 soorten scenario's:
  Extrapolerend
  Normatieve scenario's
  Exploratieve scenario's
  Science fiction scenario's
 • Extrapolerend:
  Voorspellende scenario's maar heel erg open.
 • Normatieve scenario's:
  Overheden gebruiken dit vaak.
 • Exploratieve scenario's:
  Centraal in deze module, je werkt met assen en onzekerheden.
 • Science fiction scenario's:
  Creatieve sector.
 • Shell heeft scenarioplanning een onderdeel gemaakt van hun bedrijfscultuur.
 • Bij scenarioplanning stel je een heel gerichte vraag op:
  1. Werken vanuit een gericht vraagstelling (een scope opstellen, dit is de start van je onderzoek.)
  2. Een duidelijk doel (=adviseren)
  3. Exploratief: sterke nadruk op onzekerheden/ discontinuiteiten (goed onderscheidt maken tussen normatief (wat jumbo zelf wil) en exploratief (opdrachtgever moet je vrij laten)
  4. Helpt de opdrachtgever om beslissingen te nemen en de strategie bij te sturen.
 • Scenario planning helpt om de strategie te bepalen:
  Strategie gaat over anders zijn, het onderscheiden van anderen.
  Hoe kan ik mijn organisatie zo uniek maken dat ik competitief voordeel behaal?
  Vaak met het doel winst te maximaliseren.
 • Scenario's:
  Verhalend en beeldend en reduceren complexiteit.
  Creatief en multidisciplinair
  Onzekerheden centraal: controverse opzoeken.
  Instrumenten voor het voeren van een strategische discussie.
 • Scope en actoren bepalen:
  Aanleiding van de vraag.
  Te bestuderen onderdelen/ uitgangspunten (onderdelen van de analyse)
  Gewenste uitkomsten/ kennis uit de scenario trajecten.
  Wie zijn de actoren, de belanghebbende, wat is hun invloed, door wie worden zij weer beinvloed. (klanten, toeleveranciers, concurrenten, werknemers, aandeelhouders, de overheid)
 • 1433282400 Scenarioplanning 3

 • Scope:
  1. Hoofdvraag over de toekomst
  2. Uitleg waarom deze focus: business case voor de opdrachtgever
  3. Doelstelling van de studie, waarin je ook het planning gedeelte meeneemt
 • Onzekerheden:
  Door de belangrijkste onzekerheden te kruisen ontstaan scenario thema's. Werk deze uit en gebruik de meest relevante en belangrijke trends per scenario om het verhaal verder body te geven.
 • Trends: huidige zaken die we weten
  Onzekerheden: zaken die we niet weten
 • Middelen die kan gebruiken voor je onderzoek zijn onder andere:
  Een forum
  Statline 
  Kranten en nieuws
 • Fundament onzekerheden:
  1. Ontwikkelingen waar uitkomst grotendeels onzeker van is.
  2. Onderzoek welke onzekerheden er te vinden zijn: welke onzekere factoren hebben invloed op jullie scenariovraag?
  3. Bepaal welke onzekerheden het belangrijkst zijn. Welke hebben de grootste impact op jullie scenariovraag?
 • Analyseer onzekerheden kritisch:
  Kun je sommige onzekerheden clusteren?
  Zijn er onzekerheden die wel/ niet samengaan?
  Meet je niet twee keer hetzelfde?
  Is de onzekerheid niet de uitkomst van je vraag?
 • Dichotomie:
  Een as met twee extreme uitkomsten van onzekerheid.
 • Richtlijnen voor scenario's:
  Kort verhaal (in tekst, video, animatie)
  Beschrijf een mogelijke toekomst. (ieder van de 4 scenario geeft antwoord op dezelfde scenariovraag)
  Vertellersperspectief
  Meestal geschreven in heden; de toekomst is het nu.
  In de eindversie kun je een concept integreren.
 • Waar kijkt de scenario expert naar?
  Hoofdvraag beschreven
  Doelstelling beschreven
  Actoren benoemd
  Trends beschreven
  Onzekerheden beschreven
  De twee belangrijkste onzekerheden met onderbouwing voor de keuze
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting is samen met 380.000 andere samenvattingen en nog veel meer onderdeel van jouw Study Smart Package.

Example questions in this summary

Creatieve tekstschrijver:
4
Kritische redacteur:
4
Zwakke strategien:
4
Trial and error:
4
Page 1 of 117