Summary Class notes - OJW Niveau 2

-
135 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - OJW Niveau 2

 • 1413842400 Vragen toets OJW niveau 2

 • Wat leren kinderen in ontdekhoeken?
  • samenwerken
  • zelf ontdekken
 • Welke vaardigheden brengt het technisch proces met zich mee en waar past het bij?
  Het past bij probleemoplossend werken!
  probleem --> ontwerpen --> maken --> testen --> gebruiken
 • Wat is een misconceptie?
  Het eigen denkbeeld klopt niet met de werkelijkheid.
 • Waar leren kinderen het minst/meest van? Zet ze op volgorde: demonstreren; uitleg/kring; practicum; schooltuin.
  1. demonstreren
  2. practicum
  3. uitleg/kring
  4. schooltuin
 • Wat zijn concepten?
  Het geheel aan relevante kenniselementen, die samenhangen met voor het vak belangrijke kernbegrippen, duiden we aan met het woord 'concept'.
  Denkbeelden van kinderen.
 • Hoe kan je een werkblad afstemmen op zwakke kinderen?
  • extra aanvullend informatieblad
  • tempodifferentiatie aanbrengen
  • schrap kennisvragen
  • verklaringsvragen verwijderen

  --> GEEN STERRETJESOPDRACHTEN MAKEN.
 • Hoe maak je een goede beginsituatie?
  Kijken naar de denkbeelden van leerlingen.
 • Hoe beleven kinderen natuur anders dan volwassenen?
  • uitdagende natuur
  • gebruiksnatuur
 • Geef aan welke manieren van informatie verkrijgen primair en secundair zijn.
  primair: oudere mensen-/park/tuin/kasteel
  secundair: via kranten/nieuwsberichten/les/lesboek/methode
 • Wat zijn operationele vragen?
  Type vragen waarbij je kinderen uitdaagt om iets met materiaal te gaan doen en om een antwoord te vinden.
 • Wat zijn waarderingsvragen?
  Subjectieve ervaringen.
 • Vraag over verschillende technieken.
  Alles aankruisen, behalve een lob bij volleybal!!
 • Hoe kan je misconcepten voorkomen?
  • Kinderen laten werken met echte spullen, zoals in een 5stappen-les.
  • denk aan een doordachte lesopbouw.
  • zorgvuldig taalgebruik om begripsverwarring te voorkomen
  • alert zijn op het taalgebruik van leerlingen
 • Wat is een conceptcartoon?
  Bewust eenvoudig gehouden tekeningen over alledaagse situaties waarin kinderen figureren. Deze kinderen doen via tekstballonnen korte, deels tegenstrijdige uitspraken over een bepaald aspect van de werkelijkheid. De kinderen zijn zo afgebeeld dat niets aan hen verraadt welke uitspraken juist zijn. 
 • Welke aspecten horen bij een ontdekhoek?
  • samenwerken
  • meer keuze vrijheid
  • meer verantwoordelijkheid
  • NIET --> te jong, verschillende materialen.
 • Hoe ontstaan concepten?
  Gebrek aan kapstokken. 
 • Wat zijn mindmaps?
  Begrippenschema's; hiermee kun je de gedachtenwereld van kinderen doorgronden en hun denken en leren over de natuur stimuleren.
 • Wat is een webschema?
  Dat geeft een overzicht van relaties tussen een thema en allerlei subthema's. Er staan niet alleen inhouden, maar ook activiteiten op.
 • Wat hoort bij thematisch onderwijs?
  • betrokkenheid eigen omgeving
  • geen vakgrenzen (vakoverstijgend)
  • interesse leerlingen voor onderwerp
 • Noem de technische gebieden (5).
  1. Constructie
  2. Transport
  3. Informatie
  4. Communicatie
  5. Productie
 • Geef een voorbeeld van constructie.
  bouwwerken, bruggen, werktuigen etc.
 • Geef een voorbeeld van transport.
  motoren, voer-en vaartuigen, leidingen etc.
 • Geef een voorbeeld van informatie en communicatie.
  verzamelen, opslaan, doorgeven, info, krant, media etc.
 • Geef een voorbeeld van productie.
  Materiaal, voedselbewerking, kleding, recycling.
 • Wat hoort bij probleemoplossend werken?
  Een onderzoekswerkblad.
 • Wat houden de drie hoofdletters bij het ASE model in?
  • Attitude
  • Sociale invloed
  • Eigen effectiviteit
 • Welke hiervan zijn gepland, indirecte en impliciete activiteiten? brandweer - media- kerstmarkt
  brandweer = impliciet
  media = geen van beide
  kerstmarkt = gepland
 • Wat hoort bij de persoonsgerichte benadering?
  • oefenen van vaardigheden
  • gewenst gedrag
  • uitgaande van ervaringen en de belevingswereld van leerlingen
  • vereist een systematische, stapsgewijze aanpak
 • Wat is cultureel erfgoed?
  Alle 3 de antwoorden zijn goed!
 • Welke drie sectoren heb je?
  1. primair
  2. tertiair
  3. secundair
 • Bij welke sector hoort de kippenboer?
  Bij de primaire sector.
 • Wat hoort bij de secundaire sector?
  industrie, ambachten, bouwnijverheid.
 • Wat hoort bij de tertiaire sector?
  Goederen en diensten.
 • Welke begrippen horen bij ruimtelijke oriëntatie?
  • abstract
  • benoemen
  • structuur
 • Leg de begrippen lokaliseren en relateren uit.
  Lokaliseren: de afmeting, richting en afstand en daarmee de plaats van iets of iemand bepalen.
  Relateren: Samenhang tussen objecten in de ruimte aangeven.
 • Welke vaardigheden heb je nodig om mental maps te vormen?
  - objectiveren
  - structureren
 • Waar ben je mee bezig wanneer je werkt aan whereness?
  • objectiveren
  • structureren
  • lokaliseren
  • relateren
 • Waar ben je mee bezig wanneer je werkt aan whatness?
  • benoemen
  • ordenen/abstraheren
 • Kleuters bouwen een plattegrond. Gebeurt dit in de fase van verdieping?
  Nee in die van uitvoering!
 • Moet je eerst dagelijks tijdsbesef hebben om daarna verder te kunnen gaan met historisch tijdsbesef?
  NEE
 • Wat nodigen wandplaten uit?
  • kijken naar details
  • beeldvorming
 • Je gaat het met je klas over de Middeleeuwen hebben. Je wilt een goede didactische inleiding. Wat is het meest geschikt?
  Naar de burcht gaan.
 • Hebben jonge kinderen vaardigheden voor een speurtocht?
  JA
 • Wat moeten kinderen kunnen voordat je gaat beginnen met kaartlezen?
  • Benoemen
  • Ordenen/abstraheren
  • lokaliseren
  • objectiveren
  • structureren
  • relativeren
 • In welke fase ga je aan de slag met loodrecht foto's?
  Aanvankelijk kaartlezen!
 • Wat voor kaarten gebruik je bij voorbereidend kaartlezen?
  Thematische kaarten.
 • Wat leer je bij aanvankelijk kaartlezen?
  - stadsplattegrond gebruiken
  - schaalbegrip
 • Kinderen gaan aan de slag met kaartjes over het inwoneraantal. Bij welke fase hoort dit?
  Voortgezet kaart lezen.
 • Kan je beter naar buiten gaan bij het geven van omgevingsonderwijs?
  NEE.
 • Vraag met kindertijd van een juf. Heeft foto's gekeken van haar groei. Van wat voor tijdsbesef is er dan sprake?
  historisch tijdsbesef.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat leren kinderen in ontdekhoeken?
1
Welke vaardigheden brengt het technisch proces met zich mee en waar past het bij?
1
Wat is een misconceptie?
1
Waar leren kinderen het minst/meest van? Zet ze op volgorde: demonstreren; uitleg/kring; practicum; schooltuin.
1
Page 1 of 34