Class notes - KBT

by
155 Flashcards & Notes
15 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Class notes - KBT

 • 1443477600 Woordenschat

 • Mentaal lexico
  Het woordenboek in je hersenen
 • Noem de zes woordidentiteiten
  Akoestisch
  Fonologische
  Morfologisch
  Semantisch
  Syntactisch
  Orthografisch
 • Wat is labelen
  Een woord bij een ding hangen. Bv: een beest wat kwispelt en blaft: een hond. Hond is het label, de omschrijving is het concept
 • Wat is akoestisch?
  Hoe het klinkt. Het kind zegt zelf lullie, maar weet wel dat het jullie moet zijn. Het kind hoort dus hoe het moet zijn
 • Wat is morfologisch?
  Hoe het woord is opgebouwd: vis, visje, vishengel, vissen
 • Wat is een morfeem?
  tje, en, pje (bloempje)
 • Wat is semantisch?
  Wat het betekent: een boom > een ding met takken en een stam enz..
 • Wat is syntactisch?
  Het woord gebruiken. Weten op welke plek het hoort. Bv: een werkwoord staat als tweede in een hoofdzin, als eerste in een vraagzin
 • Wat is orthografisch?
  Het schrijven
 • Wat wordt er bedoelt met categoriseren?
  Aan allerlei concepten een label hangen. Ontdekking: ding op wielen hoeft niet perse een auto te zijn
 • Wat wordt er bedoelt met het opbouwen van een netwerk?
  Woorden die wat met elkaar te maken hebben aan elkaar verbinden. Hond en wolf bv
 • Wat betekent semantiek?
  Leren v/d betekenis en op zoek gaan naar net netwerken. (oorlog-vrede). Leren van nieuwe woorden wordt makkelijker op deze manier.
 • Wat wordt er bedoelt met woordselectie? (3 woorden)
  Frequentie, nut en context
 • Nut (woordselectie)
  Is het nuttig om het woord te kennen?
 • Context (woordselectie)
  Wat hebben de woorden gemeen? > netwerk
 • Frequentie (woordselectie)
  Komt het vaak voor?
 • Het verschil tussen receptieve en productie woordenschat
  receptief: het horen en aanwijzen
  productief: zien en benoemen > begrijpen dus!
 • Stappenplan betekenis woord achterhalen
  analyseren (hakken), verbale en non-verbale context, bron 1e of 2e taal, overeenkomsten 1e of 2e taal
 • Stappenplan woord onthouden
  herhalen, opschrijven, ophalen uit geheugen, produceren
 • Welke relaties bestaan er tussen woorden?
  betekenisrelaties (synoniem, categorie en exemplaar, context)
  vormrelaties (klank, andere betekenis)
 • Wat zijn woordclusters?
  groep woorden rondom een thema
 • Wat zijn woordclusters?
  groep woorden rondom een thema
 • Noem de drie uitjes
  uitbeelden, uitleggen, uitbreiden
 • Verschil incidenteel en intentioneel
  incidenteel: woord komt toevallig aan de orde
  intentioneel: woord komt met voorbedachte rade aan de orde
 • Viertakt
  voorbewerken (activeren VK), semantiseren (uitleg), consolideren (oefenen), controleren (onthouden?)
 • Noem de betekenissen van semantisch, akoestisch, fonologisch, morfologisch, syntactisch, pragmatisch, orthografisch
  semantisch: betekenis
  akoestisch: klank
  fonologisch: uitspraak
  morfologisch: vervoegen en verbuigen
  syntactisch: het gebruiken in een zin
  pragmatisch: wanneer je het gebruikt
  orthografisch: het schrijven
 • Wat betekent cognitieve academische taalvaardigheid?
  taal op een abstract niveau kunnen hanteren
 • Welk taalgebruik wordt meestal gebruikt in een dagelijkse situatie?
  dagelijks algemeen taalgebruik (concreet)
 • Wat is het gevolg van het hebben van een uitgebreide woordenschat?
  nieuwe kennis wordt makkelijker verworven, omdat het wordt gekoppeld aan bestaande kennis
 • Wat is de belangrijkste oorzaak bij uitval met B L?
  Een geringe woordenschat
 • Noem de criteria voor een goed VVE-programma
  doorlopend, gestructureerde didactische aanpak, registratiesysteem, intensief.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Mentaal lexico
7
Noem de zes woordidentiteiten
7
Wat is labelen
7
Wat is akoestisch?
7
Page 1 of 39