Summary Class notes - Hepatobilair Systeem

-
115 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Hepatobilair Systeem

 • 1461880800 Werkcolleges

 • Welke twee cellen vervullen de functies van de lever?
  Hepatocyten en Kupffercellen of stellaatcellen.
 • Wat doen de sinusoïden?
  Die transporteren het bloed vanuit de portale gebieden naar de centrale vene vanaf waar het bloed naar de vene hepatica gaat.
 • Wat gebeurd er met de in het ileum geresorbeerde galzouten?
  Ze worden aan albumine en lipoproteïne gebonden in het bloed en het bereikt in de lever via de ruimte van Disse de basaalmembraan van de hepatocyt. Via transporteiwitten worden ze naar het cytosol getransporteerd en opnieuw aan de galgangen afgegeven.
 • Welke typen epitheel treffen we aan in de verschillende galafvoerbuizen?
  Galcuniculi: geen epitheel
  Gang van Hering: plat epitheel
  Ductus interlobularis: kubisch epitheel
 • Welke route legt gal af om in het duodenum te komen?
  Galcanaluculi --> kanaal van Herring --> cholangioles --> interlobulaire buizen --> hepatic duct --> cystic duct --> ductus choledochus --> ampulla of Vater
 • Hoeveel lobben heeft de lever?
  6
  • De lobus sinister lateralis en medialis
  • De lobus dexter lateralis en medialis
  • De lobus quadratus (die de galblaas omvat)
  • De lobus caudatus

  De lobus caudatus heeft bij hond en kat een smal middenstuk en twee uitsteeksels: de processus caudatus met impressio renalis.
 • Wat is het ligamentum coronarium?
  Het mesenterium tussen de lever en middenrif rond de vena cava caudalis en de venae hepatica. Het gaat links en rechts over in ligamenta triangulara.
 • Hoe is de lever aan de maag verbonden?
  Via het omentum minus. Het falciforme ligament verbindt de lever aan de ventrale buikwand.
 • Welke structuren bevinden zich in het omentum minus?
  De arteria hepatica, de ductus choledochus, de vena porta, lymfevaten en de hepatische plexus.
 • Op welke 3 manier kan leverfalen een verstoorde stolling veroorzaken?
  1. Verminderde productie stollingsfactoren
  2. Verhoogd gebruik in de lever dus er zitten minder stollingsfactoren in het bloed door een leverprobleem wat DIS veroorzaakt
  3. Te weinig vitamine K, is vetoplosbaar dus je hebt er vet vertering voor nodig en dus galzuren om te emulgeren en die heb je niet bij extra hepatische cholestase.
 • Waarom is jakobs kruis kruid zo giftig?
  Pyrdysidinealkaloïde is de giftige stof en wordt omgezet door CYP450 tot pyrolen. Pyrolen gaan op DNA van hepatocyten zitten en dan kunnen ze niet meer delen en worden het megalocyten. Die worden kapot gemaakt door het lichaam en er komt bindweefsel voor terug.
 • Waarom is paracetemol zo giftig?
  Bij een overdosis kan CYP450 het niet meer aan en zet het het om naar NAPQI en dan beschadigt hepatocyten. Een kat moet het volledig doen met sulfateren en dat raakt nog sneller vol. Kattenery's zijn erg gevoelig voor NAPQI, haem wordt omgezet in methamoglobin en dat vervoert amper O2 dus katten gaan dood aan zuurstof tekort. Je kunt flamucine geven om de gluthation conjugatie te stimuleren.
 • Wat is de definitie van een zonale tekening?
  Rond het portale gebied zie je verschillende tinten
 • Wat betekent een lobulaire tekening?
  Het bloed stroomt niet meer van het portaal gebied naar de centraal vene. De prognose is slecht want de circulatie van de lever is verstoord. Karyorrhekis=kern valt uit elkaar in stukjes,
 • 1462312800 Ziekteleer

 • Hoe wordt het bloed in de lever aangevoerd?
  Voor 70 tot 80% via de venae porta en die zorgt voor 50% voor de zuurstofvoorziening. Als er dus ischemie is heeft de lever daar veel eerder problemen mee dan andere organen die volledig van arterieel bloed zijn voorzien.
 • Wat zijn de histologische verschijnselen van verminderde portale doorbloeding?
  De portale driehoeken vertonen een te kleine of niet meer zichtbare poortadertak, terwijl de vertakkingen van de arteria hepatica proliferen. In de centrolobulaire zone (3) treedt dan levercelnecrose op.
 • Wat gebeurd er bij een verminderde afvoer van de venae hepatica?
  Er ontstaat leverstuwing, met vaak een laagje fibrine op het oppervlak. Bij alle diersoorten is een verminderde hartfunctie de belangrijkste oorzaak.
 • Wat zijn portosystemische collaterale vaten?
  Ze ontstaat als de druk in de poortader hoger is dan de druk in de vena cava. Het zijn kleine vaatjes die een kortsluiting geven tussen de poortader en de v. cava en v. azygos. Hierdoor normaliseert de bloeddruk in de v.porta maar ontvangt de lever minder portaal bloed en is de regeneratiecapaciteit en de toevoer van zuurstof en nutriënten verminderd.
 • Welke 3 neurotransmitters spelen een rol bij het ontstaan van hepato-encefalopathie?
  1. Het glutamaatsysteem dat gerelateerd is aan een slechte verwerking van ammoniak door de lever
  2. Het dopamine/ noradrenaline dat gekoppeld is aan een afwijkende stofwisseling van aromatische aminozure in de lever
  3. Het GABA systeem
 • Wat wordt er met ammoniak gedaan in de lever?
  In de hepatocyten rond de portale gebieden wordt ammoniak gebruikt bij de vorming van ureum in de ureumcyclus. In de levercellen rond de centrale venen wordt ammoniak ook ingebouwd in de omzetting van glutamaat in glutamine. Dit wordt in meerdere organen gedaan.
 • Wat gebeurd er pathologische ammoniakconcentraties in de hersenen?
  De astrocyten kunnen niet alle ammoniak meer omzetten. Door de hoge concentratie wordt het glutaminase in de neuronen onderdrukt, waardoor er een tekort aan glutamaat ontstaat.
 • Hoe werkt de glutamine glutamaat shuttle?
  Zie afbeelding
 • Hoe worden aromatische aminozuren omgezet in de hersenen?
  In dopamine en noradrenaline door het enzym tyrosine-3-hydroxylase. Als de klaring door de lever onvoldoende is komt er een te hoge concentratie tyrosine in de hersenen. Er worden dan alternatieve producten gevormd die de dopaminereceptoren bezetten.
 • Wat gebeurd er met de ammoniak concentratie bij een alkalose?
  Het evenwicht verschuift naar links dus is er meer NH3 ipv van NH4 en dit diffundeert makkelijker de cellen in. Ook is de pH regulerende werking van de lever bij een slecht functionerende ureum cyclus ook afgenomen waardoor de alkalose minder snel hersteld.
 • Wat gebeurd er bij een hypokaliëmie?
  Vanuit de cellen wordt het plasma kalium aangevuld. Er gaat dus kalium de cel uit en Na en H de cel in. Extracellulair ontstaat dus een alkalose en intracellulair ontstaat een acidose. NH3 gaat makkelijk de cel in maar wordt daar omgezet tot NH4 en kan de cel niet meer uit. De cel wordt dus een gevangenis voor ammoniak.
 • Waarom kan dieren met HE meer plassen?
  Dopamine heeft een inhiberende invloed op de afgifte van ACTH, maar omdat bij HE de dopamine receptoren geblokkeerd zijn wordt er veel ACTH afgegeven en dus ook veel cortisol. Door chronisch verhoogde cortisol spiegels wordt de hypofyse minder gevoelig voor prikkels om ADH af te geven  en dit veroorzaakt polyurie.
 • Hoe werkt de normale galstroom?
  Gal bestaat voor 50% uit galzuren. Er worden twee galzuren gevormd: cholzuur en chenodeoxyzuur, daarna worden ze geconjugeerd en hydrofiel en kunnen ze met gal worden uitgescheiden. De andere helft van de galproductie komt in ongeveer gelijke mate voor rekening van actieve secretie van Na naar de canaliculi door de hepatocyten en van uitscheiding van bicarbonaat en chloride door de epitheelcellen van de grotere intra hepatische galwegen.
 • Wanneer contraheert de galblaas?
  Door een stimulus wanneer er voedsel in het duodenum komt. Voor het in de duodenum wand geproduceerde cholecystokinine, dat wordt gestimuleerd door aminozuren en vet in de darm, zorgt voor een langdurige contractie van de galblaas.
 • Wat gebeurd bij gal cholestase?
  De galcomponenten gaan via lekkage langs de tight junctions en door regurgitatie van galbestanddelen via de levercellen naar de ruimte van Disse en dan via het lymfesysteem naar de bloedbaan. In het bloed zie je dan AF en gamma GT, die door galwegepitheel gevormd worden en in hoge concentratie in gal zitten. Enkele galzuren zijn erg cytotoxisch en zorgen voor beschadiging van en ontstekingsreacties. Uiteindelijk ontstaat icterus. Toch heeft de meerderheid intrahepatische cholestase en dat leidt meestal niet tot icterus.
 • Wanneer komt extrahepatische cholestase voor?
  Als gevolg van afsluiting van de gezamenlijke galafvoergang van alle leverlobben, de ductus choledochus. Hier is slechts een klein proces voor nodig zoals galstenen, neoplasieën of onstekingen van darmwand of pancreas of een cholangitis. Hierdoor verwijden alle galgangen. Er is vrijwel altijd icterus aanwezig.
 • Hoe wordt haem afgebroken?
  Door haemoxygenase wordt de ringstructuur open gebroken en ijzer vrijgemaakt, waarbij groen biliverdine ontstaat. Dit wordt direct tot bilirubine omgezet dor biliverdinereductase. Bilirubine is sterk hydrofoob en kan alleen aan albumine vervoerd worden. Klaring in de lever gebeurd door binding aan eiwitten in hepatocyten met een sterke affiniteit voor bilirubine.
 • Hoe komt bilirubine in gal terecht?
  In twee actieve energie vragende stappen. Eerst moet het hydrofiel gemaakt worden door conjugatie, waarna actieve uitscheiding via de caniculaire membraan naar de galcanaliculi volgt.
 • Wat gebeurd er met bilirubine in het colon?
  Het wordt door bacteriën omgezet in kleurloos urobilinogeen. Hiervan wordt een klein deel in het colon opgenomen en ongeveer 1% komt in de urine terecht. Het grootste deel wordt in de darm door bacteriën omgezet tot stercobilininen die feces zn kleur geven.
 • Wanneer wordt feces grijs?
  Als er ernstige cholestase is want dan zijn er geen stercobilininen en door het hoge vetgehalte van de ontlasting vanwege onvoldoende emulgering en resorptie van vetten. Dit noemt je acholische feces en wijst op ernstige blokkkade van de ductus choledochus.
 • Wat betekent het als er ongeconjugeerd bilirubine in het bloed zit?
  Bij het paard is dit normaal, maar bij de rest wijst het altijd op een pathologisch proces in de lever of de afvoerende galwegen. Meestal door gestoorde galafvoer. Bij cholestase kan makkelijk geconjugeerd bilirubine in de urine terecht komen waardoor urine koffiekleurig kan worden.
 • Waardoor kan ongeconjugeerd bilirubine hoog zijn?
  • Verhoogde productie: door verhoogde afbraak van ery's of als haem bevattende enzymen bij leverziekten te snel worden afgebroken.Ook is bij leverziekte de doorbloeding door de vena portae vertraagt door portale hypertensie waardoor ery's veel langer in de milt blijven en daar afgebroken worden. 
  • Vermindere klaring bij leverziekten door verminderd aantal hepatocyten of door vorming van collateralen door portale hypertensie.
  • Verminderde conjugatie, bij alle vormen van cholestase want de bilirubine hoopt op in de ery's. Dit remt de conjugerende enzymen af, hierdoor hoopt ook ongeconjugeerd b op wat de bindingsplaatsen bezet zodat de klaring stopt.
 • Wat is een aangeboren portosystemische shunt?
  Een enkelvoudige verbinding tussen de vena portae en een grote vene buiten het portale stroomgebied. Er is geen portale hypertensie maar de shunting is bijna altijd volledig waardoor de lever geen portala bloed meer krijgt.
 • Wat zijn de verschijnselen van een portosystemische shunt?
  Hetzelfde als die van HE dus periodieke neurologische verschijnselen. Meestal is het dier te mager, maar achterblijven in de groei treedt vaak niet op. Je ziet ook polydipsie, braken en een verminderde eetlust. Regelmatig treedt periodieke centrale blindheid op.
 • Wat is de therapie bij een portosystemische shunt?
  Gedeeltelijke sluiting van de shunt, zo kunnen er nog wel genoeg hepatrope factoren bij de lever komen en loopt de portale bloeddruk niet te sterk op. De stroom door de vernauwde shunt wordt na verloop van tijd zo gering, dat die zich sluit door trombosevorming en granulatieweefsel. Het is een complexe operatie omdat bij verstoorde leverfunctie het anesthesie risico groter is dan normaal.
 • Wat is viral hemorrhagic disease (VHD) bij het konijn?
  Een zeer besmettelijke, zeer acuut en meestal fataal verlopende virusinfectie die acute levernecrose veroorzaakt.
 • Wat is hepatits contagiosa canis?
  Een besmettelijke leverziekte bij hondachtigen veroorzaakt door het canine adenovirus 1. Vooral honden jonger dan 1 jaar zijn gevoelig voor de infectie. De infectie gaat per os of per inhalatie en incubatietijd is 2-5 dagen. Er ontstaat een viremie. Het virus veroorzaakt necrose van endotheelcellen, mesotheelcellen en hepatocyten.
 • Wat zijn de verschijnselen van hepatitis contagiosa canis?
  Algehele malaise met geen eetlust maar wel dorst en een hoge temperatuur. Er is een conjunctivitis met fotofobie en sereuze ooguitvloeiing. De lever is vergroot en pijnlijk bij palpatie. Vaak zie je bloedingen op slijmvliezen in de huid van de liesstreek. Dit is de acute vorm. Bij de subacute vorm is er een uitgebreide hemorragische diathese, ook zie je karakteristieke oogveranderingen zoals een melkglasoog en corneaoedeem.
 • Hoe diagnosticeer je hepatitis contagiosa canis?
  Je kan het virus detecteren met een PCR en kan 6 tot 9 maanden persisteren in de urine. Bij pathologisch onderzoek zijn een gezwollen, bleke lever met duidelijke lobulaire tekening, oedeem van de galblaas en vaak hemorragische exsudaten in de borst en buikholte zijn sterke aanwijzingen voor HCC. Histologisch zie je centrilobulaire necrose in de lever en intranucleaire insluitlichaampjes in levercellen.
 • Wat is de therapie tegen hepatitis contagiosa canis?
  Er bestaat geen specifieke therapie. De behandeling is voornamelijk ondersteunend en sympomatisch. Er bestaan wel effectieve vaccins. De prognose is slecht maar honden die de eerste 48 uur overleven maken redelijke kans op herstel.
 • Waardoor wordt een chronische hepatitis gekenmerkt?
  Fibrose, galgangproliferatie, regeneratie en een lymfoplasmacellulaire ontstekingsreactie. De verschijnselen zijn weinig specifiek. In een later stadium kan bij de hond ascites ontstaan en HE. Icterus komt regelmatig voor. Bij de hond is een chronische hepatitis meestal goed te behandelen.
 • Wat gebeurd er met de lever bij een koperstapeling?
  Dit leidt tot een acute periacinaire (zone 3) en midzonale (zone 2) levercelnecrose of in ernstige gevallen massieve levernecrose mogelijk in combinatie met hemolyse, De diagnose kan worden gesteld met een leverbiopt, bloedonderzoek helpt niet.
 • Wat is ijzerstapeling bij vogels?
  Vruchten en insecten etende vogels. De oorzaak berust op een verminderde down regulering van de absorptie van ijzer uit de darm op het niveau van de enterocyten. Indien de opslagcapaciteit in de hepatocyt wordt overschreden komen ijzerionen vrij die zeer toxisch zijn en oxidatieve beschadiging van lipiden veroorzaken
 • Wat is de definitie van levercirrose?
  Een na levercelverval optredend proces, dat is gekenmerkt door fibrose en een ombouw van de normale lobulaire leverarchitectuur in abnormaal gestructureerde hyperplastische noduli. Dit is het eindstadium van chronische hepatitis.
 • Wat gebeurd er bij de portale hypertensie van levercirrhose?
  Er is een verhoogde portale druk en daardoor ontstaan verbindingen tussen het vena portae systeem en het stroomgebied van de vena cava caudalis en de vena azygs met een lagere druk. De belangrijkste lokalisaties van de wijde, geslingerd verlopende veneuze collateralen zijn het mesorectum, het omentum en boven de slokdarm.
 • Wat gebeurd er bij levercirrose bij het paard?
  Er zal een hepatocellulaire cholestase aanwezig zijn. De verschijnselen zijn vaag en bestaan uit vermageren, anorexie, apathie en neurologische verschijnselen. Een enkele keer is koliek aanwezig door leverstuwing. Diagnostisch kun je AF, AST en gamma GT meten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Welke twee cellen vervullen de functies van de lever?
2
Wat doen de sinusoïden?
2
Wat gebeurd er met de in het ileum geresorbeerde galzouten?
2
Welke typen epitheel treffen we aan in de verschillende galafvoerbuizen?
2
Page 1 of 29