Summary Class notes - geschiedenis

-
178 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - geschiedenis

 • 1420498800 grieken

 • 750vC
  Athene/Griekenland bijzondere samenleving
 • Grieken beroemd om;
  - (bouw)kunst
  - denken
  - manier van besturen
 • kunst
  verhalen uitbeelden => griekse godenwereld
 • Goden
  1 grote familie, hoofd Zeus (bijengrot)
 • Amorfa (vaas) 4 mannen plus bijen
  mannen op zoek nar honing, Zeus veranderde de mannen in vogels zodat ze konden vliegen
 • oudheid
  tijd van grieken en romeinen
 • Akropolis (heuvel, hoge stad)
  grote tempel van Athene
 • Agora (verzamelplaats) naast acropolis
  atheners bijeen om te handelen en te roddelen
 • Stoia (zuilengang)
  mannen handelden daar in de schaduw
 • Pnyx (400m van Acropolis)
  vergaderen Atheners, politiek bespreken => belangrijkste beslissingen genomen
 • rechtbank
  aan Agora gelegen
 • Waar werden de griekse steden gebouwd?
  op plekken die goed te verdedigen waren, hoog -> Acropolis
 • Acropolis
  hoog, in geval van nood konden ze hiernaar toe vluchten
  ook belangrijkste tempels 
 • griekse steden verschilden veel van elkaar maar ook overeenkomsten
 • 750vC
  ontstonden verschillende stadstaten
 • stadstaat
  bestond uit een stad met een omringend land polis genoemd
 • wat is het meervoud van polis?
  poleis
 • Waardoorr waren de stadsten gescheiden?
  - bergketens
  - water
 • Hoeveel poleis waren er in totaal in Griekenland?
  ongeveer 700
 • hoeveel inwoners had 1 polis gemiddeld?
  1000 maar Athene en Sparta stuk groter
 • kenmerk van polis
  - bepaalde zelf hoe bestuur was en welke regels
  - bevolking voelde zich nauw verbonden met hun polis
 • Grieken
  - zelfde afstamming
  - zelfde taal
  - vereerde zelfde goden
  - zelfde bouwstijl
  - ze voelde zich eerst inwoner van een polis en als tweede een griek
 • Vruchtbare grond was schaars maar waar was er alleen vruchtbare grond?
  in de bergdalen
  en sommige plaatsen langs de kust
  => ze verbouwden gewassen
 • waar leefden de meeste Grieken van?
  landbouw
  -> graan, druiven en olijven
 • Waarom werd er handel gedreven?
  zodat iedereen genoeg te eten had
 • waar waar de Grieken nog meer goed in?
  ze waren goede scheepbouwers
 • Waarom was scheepbouw belangrijk?
  zo konden naar het middelands zeegebied om handel te drijven
 • Wat voor handel dreven de Grieken in het middelands zeegebied?
  zij verkochten aardewerk, wijn en olie en ze kochten graan IN
 • Griekse man
  - werken op land
  - dreven handel
  - zorgde voor inkomen
  - hoofd van het gezin
  - bepaalde met wie dochters trouwden
  - konden zonen onterven
 • jongens
  - kregen onderwijs (rekenen, schrijven en lezen)
  - sport was belangrijk
  - rijkere jongens kregen langer onderwijs
 • Rijke families; vrouw
  - hoofd huishouding
  - toezicht huisslaven
  - beheerden geld
  - dochters opgevoed om goede echtgenotes te zijn
  - trouwen vanaf 14 jaar
 • Wapenuitrusting Griek
  - panoplie (helm)
  - gordel
  - scheenbeschermers

  -> oorspronkelijk goudkleurig
 • waarvoor diende de wapenuitrusting van een Griek?
  - beschermen
  - indruk maken (pluimen en veren in helm, pantser leek op spieren)

  => vaak na hun dood meebegraven
 • Sparta
  dagelijks leven was anders
 • 8vC
  Spartanen veroveren buurland Messenie
 • Waarom wilde de Spartanen Messenie veroveren?
  omdat het een vruchtbaar gebied was, die wilden ze bezitten
 • Hoe heten de bewoner van Messenie toen ze veroverd waren?
  Heloten
 • Bleven de Heloten op hun eigen land werken?
  ja
 • Waren er meer Messeniers dan Spartanen?
  ja en dat was een probleem om ze de baas te blijven
 • Hoe bleven de Spartanen de Messeniers de baas?
  door continue oorlog te voeren
 • Vertel iets over de Spartaanse jongens
  vanaf hun 7e gingen ze in een kudde (klas) daar leerden ze oorlog te voeren tot hun 30 jaar
 • Wat kregen de Spartaanse jongens na hun 30e als ze alles goed afgerond hadden?
  een stuk land kregen ze toegewezen en dat land werd bewerkt door slaven
 • vertel iets over spartaanse meisjes
  ze werden door hun moeder opgevoed, het huishouden werd gedaan door Heloten
 • Hadden in Griekenland mensen verschillende rechten?
  ja er was ongelijkheid tussen vrije mensen en slaven
 • was slavernij in het oude Griekenland normaal?
  ja
 • slaaf
  -iemands eigendom, 
  -geen rechten
 • Wanneer was/werd je slaaf?
  als je ouders ook slaaf waren of als je krijgsgevangene werd
 • Wat voor werk deden slaven?
  - werkten in mijnen
  - roeien op schepen
  - werkten in het huishouden
  - leraar
 • Werden slaven vrijgelaten?
  heel soms of ze konden zich soms zichzelf vrijkopen
 • Was er ook verschil tussen vrije mensen?
  ja, in veel poleis hadden alleen rijke vrije mannen met land en wapenuitrusting, burgerrechten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

750vC
2
Grieken beroemd om;
2
kunst
2
Goden
2
Page 1 of 43