Class notes - Geschiedenis

by
235 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Geschiedenis

 • 1415660400 Geschiedenis hf 1

 • wanneer verscheen de moderne mens in Europa 
  45 000 v.C.
 • taakverdeling mannen en vrouwen (JAGERS-VERZAMELAARS)
  mannen: visten en joegen op herten, beren, rendieren, kleine zoogdieren
  vrouwen: zorgden voor kinderen en verzamelden paddenstoelen, wortels, knollen, noten, bessen en ander plantaardig voedsel
 • hoezo was europa dicht bevolkt in de tijd van de jagers verzamelaars
  de natuur kon maar een klein aantal mensen voeden
 • jagers verzamelaars waren
  Nomaden
 • wat zijn Nomaden:
  zonder vaste woonplaats
 • Wanneer leefde de Europese jager-verzamelaars voor het grootste deel
  in de laatste ijstijd. (tot 10.00 v.C.)
 • wanneer was Noord- West Europa permanent bewoond
  13000 v.C.
 • wanneer gingen mensen ingewikkelder werktuigen maken
  50.000 v.C.
 • zou het kunnen dat Jagers-verzamelaar al een Godsdienst hadden
  ja, ze vonden namelijk beeldjes die te maken hadden met een vruchtbaarheidsritueel dar erop zou wijzen dat deze mensen al een vorm van een Godsdienst hadden 
 • waarom eindigde de tijd van de Jagers en boeren
  omdat in het Midden-oosten het schrift ontstond
 • hoe heet de tijd zonder schrift
  de Prehistorie
 • landbouw revolutie
  de overstap van jagen en verzamelen naar akkerbouw en veeteelt
 • hoe maakten nomaden een begin aan de landbouw
  doordat ze erachter kwamen, sommige producten als granen te konden kweken 
 • waar ontstond de landbouw
  Irak, Syrie
 • vruchtbare halve maan
  het gebied van Irak en Syrie
 • hoe ontstond veeteelt naast akkerbouw
  vanaf 8000 v.C. gingen mensen wilde schapen, geiten en zwijnen temmen
 • wanneer bereikte de landbouw zuid-europa
  rond 6500 v.C.
 • wanneer was landbouw in Nederland
  Rond 5300 v.C.
 • Oorzaken landbouwrevolutie:
  klimaatveranderingen
  vruchtbare halven maan ontstond na IJstijd natte winters en warme dorge zomers waarin ranen en peulvruchten overvloedig groeiden. landbouw leverde meer voedsel op. kwamen geen rendieren en gazellen meer. 
  andere delen wel rendieren. 
 • voordelen landbouw voor mensen
  bevolking groeide. landbouw steeds meer opleveren. 
 • de landbouw in zijn werking:

  - boeren veredelen wilde graansoorten tot tamme varianten 
  - ze fokten vee dat steeds meer vlees opleverde
  - hun dieren melen en van melk boter en kaas maken. 
  - ossen werden ingezet om een nieuwe uitvinden te trekken: de ploeg
 • nieuwe samenleving in de Landbouw
  Agrarische of landbouwsamenleving
 • verandering landbouw
  van natuurwezen dat zijn voedsel verzamelde --> cultuurwezen dat zijn voedsel produceerde.
 • in de landbouw ontstond na de Landbouw revolutie een sedentaire leefwijze:
  boeren moesten bij hun akkers, wieden en boomgaarden blijven. stevig huizen bouwen
 • leven na de dood
  .
 • verhaal van Atrahasis
  God van aarde ergerde zich aan de herrie in steden, omdat hij niet kon slapen
  God van aarde besloot mensheid met grote stortvloed uit te roeien
  God van water niet mee eens
  God van water liet Atrahasis een boot bouwen (overdekt) en daarop zijn familie en dieren te zetten.
  toen de boot vol was brak een noodweer los. 7 dagen lang. alle mensen en dieren verdronken behalve die van Atrahasis. 
  zijn nakomelingen bouwden nieuwe steden pangs de Eufraat en de Tigris. om te voorkomen dat er weer te veel mensen kwamen, spraken de Goden af van tijd tot tijd ziekten en oorlogen te sturen 
 • wanneer ontstond het verhaal van Atrahasis
  tijd van de soemeriers  voorbeeld van mythologische verklaring van de wereld en van hun geloof in velen Goden. hun polytheisme. de mythe laat ook zien dat ze diep ontzag hadden voor de verwoestende kracht van het water. 
 • hoezo bouwde ze dijken langs de Eufraat en de Tigrus. 
  smeltwater uit de bergen veroozaakte ieder voorjaar overstromingen. 
 • wat was de beloning voor het bouwen van de dijken
  dijken waren ontzettend vruchtbaar. dammen en kanalen voor de zomer. 
 • hoe ontstonden de eerste landbouwstedelijkesamenlevingen
  tientallen dorpen uit steden om de organisatie voor landbouw op orde te houden (soemerie)
 • soemerie
  zelfstandige steden met eigen koningen met daarin bestuur en rijken
 • uitvinden van het spijkerschrift: 
  3000 v.C. in soemerie
 • dankzij wie kennen we de Godsdienst
  dankzij het schrift de soemeriers en Egyptenaren. 
  - geloofde dat de Goden alles bepaalden. 
  - zorgen er bijv. voor dat de zon opkwam en dat de rivier water gaf
  - mensen moesten bidden en offeren om te voorkomen dat de Goden rampen stuurden. 
  - voor het bidden, tempels waarin priesters een speciale taak hadden. 
  - bij de Egyptenaren werd de koning, de farao, als een God aanbeden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wanneer verscheen de moderne mens in Europa 
1
taakverdeling mannen en vrouwen (JAGERS-VERZAMELAARS)
1
hoezo was europa dicht bevolkt in de tijd van de jagers verzamelaars
1
jagers verzamelaars waren
1
Page 1 of 59