Class notes - Financial Accounting

by
174 Flashcards & Notes
1 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Class notes - Financial Accounting

 • 1462053600 College 1: Introductie

 • Wat is accounting
  Accounting behelst het produceren en de overdacht van informatie over een onderneming. Fundamenteel hierbij is het communiceren van de informatie van de groep die de informatie heeft naar de groep die de informatie nodig heeft.
 • Tax Accounting
  Interne accounting waarbij de belastingdienst om de hoek komt kijken. Het wordt gedaan voor één specifiek doel en aan één specifieke organisatie. Bij tax accounting bepaald de belastingdienst welke informatie ze willen verkrijgen.
 • Managerial accounting
  MA is primair aangestuurd door de interne organisatie an zal ook primair worden gebruikt door interne gebruikers.
 • Financial accounting
  Communicatieproces met de buitenwacht. Het informatie verschaffen naar mensen buiten het bedrijf (externe belanghebbenden behalve de Belastingdienst.
 • Reasoning
  In dit thema gaat het er om wat financiële informatie nuttig maakt. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende karakteristieken: relevantie, het geven van een vertrouwd beeld, verifieerbaarheid, tijdigheid, begrijpelijk en vergelijkbaar. Hierbij worden aannames gedaan: accrual basis accounting en going concern accounting.
 • Language
  Accounting is de taal van het bedrijf. Het is van belang dat iedereen dezelfde taal gebruikt, want dit communiceert een stuk makkelijker.
 • Logic
  Dit concept gaat over het feit dat elk jaarverslag hetzelfde wordt opgebouwd met dezelfde fundamentele accounting vergelijkingen (equations)
 • Communication
  Financiele informatie wordt vaak gecommuniceerd door een set van financiële statements, zoals de balans, de winst- en verliesrekening en de Equity statements.
 • Relevantie
  Men mag alleen publiceren wat relevant is. Met relevantie hang de materialiteit samen. Dit is een concept omtrent het hanteren van een bepaald plagiaat. Materialiteit is een maatstaf die bepaalt of een bepaald bedrag al dan niet significant is. Het is de omvang die een fout in de jaarrekening mag hebben om het oordeel van een gebruiker die de jaarrekening gebruikt niet te beïnvloeden. Wanneer de fout groter is dan deze maatstaf, beïnvloedt dit het oordeel van de gebruiker.
 • Faithful representation
  De cijfers moeten de werkelijkheid presenteren
 • Comparability
  De jaarverslagen en de cijfers moeten vergeleken kunnen worden tussen bedrijven. Zodat men niet appels met peren vergelijkt.
 • Verifiability
  Hoe een bedrijf aan een bepaald resultaat komt met de date die gegeven wordt en dat een onafhankelijke accountant hetzelfde resultaat zou behalen gegeven de data en assumpties die hierbij gemaakt zijn.
 • Timeliness
  De cijfers moeten tijdig gepubliceerd worden. Men moet dus een afweging maken tussen de tijdslimiet en het niveau van perfectie van de jaarrekening.
 • Understandability
  Informatie moet op een dusdanig manier worden gepresenteerd zodat het voor een gemiddelde gebruiker te begrijpen is. Hierbij gaat een gestructureerde manier van noteren gepaard, zoals het gebruik van voetnoten die uitleg kunnen geven.
 • Accrual basis
  Dit is het fenomeen waar een bedrijf een rekening betaalt voor een abonnement voor het volgende jaar. Op deze manier van accounting zal deze betaling niet worden gezien als kosten van dit jaar, maar voor het volgende jaar. We wijzen de kosten dus toe aan de periode waarin ze plaatsvinden. De balans is bij dit principe een soort van parkeerplaats waar kosten worden neergezet onder bijvoorbeeld de naam 'vooruitbetaalde kosten'.
 • Going concern
  Dit is een aanname dat de onderneming doorgaat in continuïteit, alsof het functioneert onder de assumptie dat het niet geliquideerd kan worden in de toekomst.
 • Languages methodes
  IFRS en GAAP
 • Aan welke accountancy vergelijkingen moeten we denken bij logic?
  Assets = Liabilities + Equity

  Net Income (or loss) = Total revenue and gains - total expenses and losses

  Beginning balance of retained earnings + net income for the period - dividends for the period = ending balance of retained earnings
 • Income statement
  De winst- en verliesrekening. Deze laat zien hoe succesvol een bedrijf in het betreffende jaar was. Hierop staan de omzet, kosten en het resultaat in de vorm van nettowinst.
 • Balance sheet
  Dit heeft een activa en een passiva kant. De activa zijn de bezittingen van de onderneming en onder de passiva vallen het eigen vermogen en de liabilities.
 • Comprehensive income statement
  Dit is een herwaardering van de activa, waarin gecorrigeerd wordt voor koersverschillen. Het omrekenen van dollars naar euro's wordt niet gezien als een echte winst omdat het een puur omgerekende valuta is. Dit wordt ook wel comprehensive winst genoemd.
 • Statement of changes in equity
  Op deze statement worden alle veranderingen in het eigen vermogen weergegeven. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld de retained earnings
 • Cash flow statement
  Dit is een overzicht over alle kasstromen. Deze kunnen opgedeeld worden in Operating, Investing en Financial cash flows. Het is een overzicht van wat erin en wat er uit gaat op het moment van opstellen. Men rekent de stromen niet to aan een bepaalde periode.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Wat is accounting
1
Tax Accounting
1
Managerial accounting
1
Financial accounting
1
Page 1 of 42