Summary Class notes - Communicatie Praktijk

-
106 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Communicatie Praktijk

 • 1451775600 1 + 2 + 3

 • Wat is communicatie?
  Waarbij de zender een signaal (boodschap) uitzendt en de ontvanger hier iets mee kan
 • Wat is face-to-face communicatie?
  Wanneer twee of meer mensen met elkaar praten
 • Waaruit bestaat communicatie?
  1. Verbale communicatie ( = inhoud)
  2. Non-verbale communicatie ( = lichaamstaal)
 • Waaruit bestaat non-verbale communicatie?
  1. Lichaamstaal
  2. Intonatie
  3. Spreektempo
  4. Spreekvolume
  5. Articulatie
 • Wat is congruentie?
  Wanneer bij een boodschap de verbale en non-verbale communicatie met elkaar kloppen
 • Wat is incongruentie?
  Wanneer bij een boodschap de verbale en non-verbale communicatie niet met elkaar kloppen 

  VB.
  1. Iemand liegt en dat zie je aan hem
  2. "Anja is dood", zegt Kiki lachend
 • Welke vier aspecten van communicatie zijn er?
  1. Het zakelijke aspect
  2. Het expressieve aspect
  3. Het appellerende aspect
  4. Het relationele aspect
 • Wat houdt het zakelijke aspect in?
  Het feitelijke gedeelte of de gebeurtenis waar je naar verwijst
 • Wat houdt het expressieve aspect in?
  De manier waarop je de boodschap overbrengt, wat je wil uitstralen.
 • Wat houdt het appellerende aspect in?
  Wat je van de ander verwacht te doen, het verzoek daarnaar.
 • Wat houdt het relationele aspect in?
  Hoe de zender zich verhoudt tot de ontvanger. 

  (Bijv. "Waar ligt het boek?" = jij weet altijd alles te liggen, en ik niet)
 • Wat is miscommunicatie?
  Wanneer de ontvanger de boodschap van de zender verkeerd interpreteert ( = verkeerd decodeert)
 • Wat is coderen?
  Het geven van lading aan de informatie die overgebracht wordt door de zender
 • Wat is decoderen?
  Het vertalen van de ontvangen boodschap door de ontvanger.
 • Wanneer kun je generaliseren?
  Wanneer je over een referentiekader beschikt. 
  Door het hebben van vergelijkingsmateriaal kun je een mening vormen.
 • Wat zijn generalisaties?
  Deze bestaan uit eerdere ervaringen die (in conceptvorm) zijn opgeslagen in het geheugen
 • Wat is een concept?
  Een verzameling aspecten die een situatie kenmerkt

  VB : verjaardag - cadeaus, taart, blijdschap
 • Wat is interpreteren?
  Dit doe je nadat je zintuigen de opgevangen informatie doorgeeft aan je brein en je brein deze gecontroleerd heeft op herkenbare aspecten 
  (dus deze gegeneraliseerd heeft)
 • Wat is een aanname?
  Wanneer je meteen ergens vanuit gaat door eerdere ervaringen met dat onderwerp. 

  Je bevestigt je generalisatie
 • Wat is weglaten?
  Wanneer er in de communicatie belangrijke informatie wordt weggelaten en er meteen gebruik wordt gemaakt van generalisaties

  VB. "Er liep een man binnen met een pistool", "En? Kreeg hij het geld mee?" - "Nee joh, het was een agent".
 • Wat is vervormen?
  De manier waarop de informatie ''anders'' geïnterpreteerd wordt door de ontvanger vanwege generalisaties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is communicatie?
3
Wat is face-to-face communicatie?
3
Waaruit bestaat communicatie?
3
Waaruit bestaat non-verbale communicatie?
3
Page 1 of 26