Summary Class notes - Biochemie

-
47 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Biochemie

 • 1461967200 H1: Sacchariden

 • Waar vindt glycogenolyse plaats?
  in lever (+spier)
 • Waar vindt glycogenese plaats?
  in lever (+spier)
 • Waar vindt glycolyse plaats?
  alle cellen
 • Waar vindt gluconeogenese plaats?
  in lever
 • Wat is het belangrijkste enzym in glycogenolyse?
  fosforylase = knipschaar

  --> geen ATP-verbruik!  
  --> glycogeen --> glucose-1-P
 • Verschil lever & spier ifv glycogenolyse
  Beide zelfde metabole weg, verschil in gebruik
  --> redistributie glucose alleen uit lever: 
        --> lever heeft een extra fosfatase die het actief én geladen glucosemolecuul neutraal kan maken en deze kan doorgegeven worden aan het bloed
 • Wanneer wordt gluconeogenese gedaan?
  - bloedglucose is op
  - glycogeen is op
 • Waar meer glycogeen? Hepatocyt of myocyt?
  Relatief meer glycogeen in hepatocyt  dan in myocyt, absoluut is omgekeerd
 • Alles over regeling stap 1 glycolyse
  alle cellen hebben de enzymen voor de glycolyse 
        --> voor stap 1 = hexokinase
  lever heeft gluco-kinase
        --> = ongevoelig voor regeling stap 1!
  --> bij alle cellen: [glucose-6-P] stijgt --> stoppen stap 1 glycolyse
  --> in de lever: [fructose-6-P] stijgt --> stoppen stap 1 glycolyse
   in de lever wordt overschot glucose-6-P gestapeld tot glycogeen
 • Hoe komt het dat glucokinase ongevoelig is voor regeling stap 1?
  Km glucokinase > Km andere hexokinasen

  Dus glucokinase is minder gevoelig:
  Hexokinase optimaal bij gemiddelde [glucose]
  Glucokinase optimaal bij hoge [glucose]

  Hoe hoger de Km, hoe minder gevoelig enzym is voor substraat
 • Wat doet epinefrine in skeletspier vs. gladde spier
  De contractie van de skeletspier zal bevordert worden door epinefrine, in gladde spier juist inhiberen
 • Wat gebeurt er als [glucose]bloed daalt ?
  Als [glucose] in bloed daalt --> glucagon & epinefrine (lever) beide via adenylyl cyclase weg --> glucogenolyse activeren
 • Wat gebeurt er als [glucose]bloed stijgt?
  Als [glucose] in bloed stijgt --> insuline via receptor tyrosine kinase weg (2de boodschapper is PIP3) --> glycogenese activeren
 • Gluconeogenese: algemeen
  is van pyruvaat --> glucose
 • Reactie: nummer 1 naar gluconeogenese?
  is van lactaat --> pyruvaat
  Waarom nummer 1?
  --> Verwerken van afvalproduct + NADH komt vrij
 • Reactie: nummer 2 naar gluconeogenese?
  Ala/Asp --> pyruvaat / oxaalacetaat
 • Reactie: nummer 3 naar gluconeogenese?
  Glycerol + ATP --> glycerol-3-P --> di-OH-aceton-P 

  Waarom op nummer 3?
  --> starten met ATP investeren
 • 1462053600 H1: Lipiden deel 1 transport + ketogenese/lyse

 • Hoe helpt lever bij transport van vet?
  veel lipiden gaan niet rechtstreeks naar de lever:
  - vanuit dunne darm via bloed (v. portae) naar lever
  - voor vrije vetzuren (NEFA's) binden op bloed via albumine- synthese albumine lever
 • Wat gebeurt er na lipase inwerking op esters?
  er worden opnieuw esters gevormd = re-esterificatie (niet identiek dezelfde) in dunne darm
  --> = ontstaan nieuwe triacylglycerolen en deze worden getransporteerd in grote micellen
 • Hoe esters transporteren?
  = grote hydrofobe massa
  --> in MICELLEN steken
 • Wat zijn micellen?
  bestaan uit lipiden + lipoproteïnen (om micel stabiel te houden) + soms cholesterolgroep

  -buitenste schil = amfipaten: glycerofosfolipiden en cholesterol
      + bevatten apolipoproteïnen, zijn polair --> maakt de ganse massa een geheel en         transporteerbaar
  -binnenste schil = triacylglycerolen en cholesteryl-esters
 • transport glycerol?
  =klein, wateroplosbaar, voldoende polair --> gaat met bloed migreren of gedistribueerd worden
 • Transport NEFA's?
  gaan albumine nodig hebben
 • Exogene lipiden, waar gaat het heen?
  chylomicronen:
  triacylglycerolen aan vetweefsel >> skeletspier
  cholesterol (-ylesters) rechtstreeks aan lever
 • Endogene lipiden, waar gaat het heen?
  synthese in lever

  - naar perifere weefsels als VLDL (Very Low Denisity Lipoproteïnen) --> IDL (intermediate Density Lipoproteïnen) --> LDL (Low Density Lipoproteïen

  - HDL (High Density Lipoproteïnen), recyclage cholesterylesters
      --> zit minder vet en relatief meer eiwit in
 • Wat is functie LDL's?
  Cholesterol perifeer afgeven, bv. aan bijnier, geslachtsklier
 • Wat bij te veel cholesterol?
  --> HDL's, kunnen perifere overschotten van cholesterol naar lever brengen
         = goede cholesterol
 • Proteïnen vs. lipiden ifv densiteit
  Proteïnen hebben een grotere densiteit dan lipiden --> de densiteit stijgt geleidelijk naarmate hun diameter daalt
 • Noodzakelijke interactie met HDL:
  - zowel VLDL als IDL uitwisseling met apolipoproteïnen
  -activatie lipoproteïne lipase
  -uitwisseling apo-E als IDL --> LDL
  -lever receptor voor LDL
 • Functie HDL
  HDLs worden in de lever gemaakt en gaan perifeer op zoek naar overschotten cholesterol!
  + kunnen communiceren met VLDLs 
  + zullen apolipoproteïnen aanvullen op de chylomicronen

  (apoproteïnen hebben een receptorfunctie en vetcellen herkennen deze receptoren en hechten aan celmembraan
 • Wat doet lipoproteïne lipase?
  = enzym dat het vet uit de chylomicronen opneemt en onmiddellijk afbreekt

  HDL zorgt voor de activatie ervan in membraan van vetcel
 • Wat zijn apolipoproteïnen en wat doen ze?
  Zitten op de membraan van een transportcel en hebben een receptorfunctie. 

  Ook rol bij receptorbinding en bij activatie van lipoproteïne lipase
 • Waarom begint een dier aan ketogenese?
  --> omdat er een dysbalans is tussen acetyl-CoA en oxaalacetaat. 

  Uitleg dys-balans: = negatieve energie-balans (partus, vasten, pathologie) met tekort aan sacchariden, combinatie van:
     --> veel B-oxidatie = lipolyse --> overmaat acetyl-CoA naar Krebs
     --> gluconeogenese --> tekort aan oxaalacetaat in Krebs     

  enkel in lever, aangezien hier ook nog de gluconeogenese plaatsvindt.
 • Wat doet een dier bij weinig of geen suiker?
  dier gaat over op lipolyse om daarna de gluconeogenese op te starten
     --> precursor = oxaalacetaat
 • Wat is alternatief voor verwerking overmaat acetyl-Coa?
  --> synthese ketolichamen = ketogenesealleen in lever
 • Dubbel doel ketogenese:
  1. Tijdelijke opslag overmaat acetyl-CoA
  2. Ervoor zorgen dat de indirecte energie niet verloren gaat door de ketolichamen als energiebron te gebruiken bij de ketolyse
 • Lokalisatie ketogenese?
  in de mitochondriale matrix van de lever 
  = logisch, want acetyl-CoA wordt hier ook gevormd bij B-oxidatie
 • Stap 1 Ketogenese
  2 Acetyl-CoA --> Acetoacetyl CoA

  uit: HS-CoA
  enzym = thiolase
 • Stap 2 Ketogenese
  Acetoacetyl CoA + Acetyl-CoA --> HMG CoA (3-hydroxy-3-methylgutaryl CoA

  in: H2O
  uit: HS-CoA + H+
  enzym = synthase
 • Stap 3 Ketogenese
  HMG CoA --> acetoacetaat

  uit: Acetyl-CoA
  enzym = lyase
 • Stap 4-1 Ketogenese
  Acetoacetaat --> B-hydroxybutyraat / boterzuur

  in: NADH + H+
  uit; NAD+
  enzym = dehydrogenase
 • Stap 4-2 Ketogenese
  Acetoacetaat --> Aceton       irreversiebel!!!!!!!!!
  in: H+
  uit: CO2
  geen enzym     

  Aceton: we ademen/plassen het uit = afvalproduct
 • totaalreactie ketogenese:
  2 acetyl-CoA --> acetoacetyl CoA
  acetoacetyl CoA + Acetyl-CoA --> HMG CoA
  HMG CoA --> acetoacetaat
  acetoacetaat --> B-hydroxybutyraat = boterzuur + aceton
 • Bestemming keto-lichamen?
  1) Extra-hepatisch (hersenen, hart, nier, skeletspier
  2) Lever
 • Meer info extra-hepatische ketolyse
  moleculen zijn klein + polair = goed wateroplosbaar = mobiel--> alleen de lever heeft alle enzymen voor ketogenese
  Extra-hepatische weefsels hebben geen lyase en synthase
    --> ze hebben wel thiolase (van B-oxidatie = overal)
    --> dus we willen van acetoacetaat naar acetoacetyl-CoA (en dan kan via die thiolase zelf naar acetyl-CoA gegaan worden) 

  = bypassoplossing: activatie via overmaat syccinyl-CoA uit Krebs
 • Reactie extra-hepatische ketolyse
  eerst van B-hydroxybutyraat via dehydrogenase naar acetoacetaat en dan:

  acetoacetaat + succinyl-CoA --> aceto-acetyl-CoA + succinaat
  enzym = transferase

  en dan nog van aceto-acetyl-CoA via thiolase naar 2 acetyl-CoA
 • Hoe ketolyse in lever?
  via reversiebele stappen ketogenese in omgekeerde richting
  --> er wordt van B-hdroxybutyraat naar acetoacetaat NADH gevormd = pluspunt!!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Waar vindt glycogenese plaats?
1
Waar vindt glycolyse plaats?
1
Waar vindt gluconeogenese plaats?
1
Waar vindt glycogenolyse plaats?
1
Page 1 of 12