Class notes - Arbeid en organisatie 2

by
138 Flashcards & Notes
1 Students

Study smarter with eFaqt summaries

 • Available on desktop, tablet, mobile & print
 • Questions with answers about the material
 • Access to 300 000 online summaries
 • Smart study features & timers for more results

Get this summary

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Class notes - Arbeid en organisatie 2

 • 1456786800 Hoofdstuk 8

 • Teams vs. groepen
  Alle teams zijn groepen, niet alle groepen teams.
  Teams = gemeenschappelijk doel
  Teams = interdependent = als iemand iets doet beïnvloedt het de ander
  Teams = mutually accountable voor doelen
 • Teams 2 voordelen + waarom + 2 nadelen
  - 1. juiste omstandigheden (vb. goede teamsfeer) --> betere beslissingen, producten en diensten en informatiedeling door diversiteit van perspectives, brede kennis. 2. gemotiveerder want groepsidentiteit, elkaar in de gaten houden en niet willen onder doen aan teamleden + oplossingenprocessen worden meer geaccepteerd.
  - 1. Procesverliezen (verborgen kosten) = tijd en energie voor het in stand houden van een team ipv voor taken. Vooral bij nieuwe mensen toevoegen aan team --> Wet van Brooks = mensen laten aansluiten aan een verlaat proces vertraagt alleen maar meer. 2. Social loafing = minder energie in taak wanneer in team, vooral in grotere teams.
 • Ringelmann effect
  touwtrekken, minder input in groep.
 • Social loafingbestaat uit 2, voorkomen 2 keuzes, 5 methodes.
  motivation loss + coordination loss,
  Individuele productiviteit zichtbaar maken / motivatie vergroten door:
  - kleinere groepen
  - grotere specialisatie van taken (Effect hard werken wordt zichtbaar)
  - meten individuele productiviteit
  - taak interessanter/uitdagender maken
  - gemotiveerde werknemers selecteren
 • Teameffectiviteit 3 + plaatje boek.
  Mate waarin team invloed heeft op organisatie, op teamleden en op het bestaan van het team zelf.
  Organisatie + teamomgeving invloed op team design en team processen. Team design ook invloed op team processen. Team design en team processen invloed op team effectiviteit.
 • Teamomgeving en organisatie model 5 elementen
  - Beloningssytemen
  - Communicatiesystemen
  - Fysieke ruimte
  - Organisatiestructuur = beter met minder lagen in management en meer autonomie.
  - Organisatorisch leiderschap = ondersteuning, coaching, waarde hechten aan teamprestatie vs. individuele prestaties.
 • Team design model 3 elementen
  - Aard van taak. Teams geschikt voor taken met hoge onderlinge afhankelijkheid.
  - Grootte van team. Genoeg leden voor taak + samenhang en effectiviteit.
  - Samenstelling van team. 5 C's model + diversiteit van team = heterogeen gevoeliger voor conflict + langere tijd om te vormen, maar effectiever in situaties met complexe problemen.
 • 3 soorten onderlinge afhankelijkheid
  - Gepoold = zelfstandig werken maar afhankelijk van zelfde werkgever'
  - Sequentieel = de output van 1 medewerker wordt de input van de ander.
  - Wederkerig = afhankelijk van geheel team om uitvoeren van taak te coördineren
 • 5 C's model voor samenstelling team
  - Coörpereren
  - Coördineren = harmonieuze verdeling binnen groep
  - Communiceren
  - Comforting = elkaar steunen voor positieve psychische staat
  - Conflict oplossen
 • Deep level- en surface level diversity
  - verschillen vallen niet gelijk op vs wel.
 • Teamprocessen 3 en beïnvloed door 2
  Vormen van team, rollen en cohesie binnen team. Beïnvloed door omgevingsfactoren en teamdesign.
 • 5 stadia model van ontwikkeling van teams, nadeel
  1. Forming = elkaar leren kennen + voordelen/nadelen team tegen elkaar afwegen.
  2. Storming = competitie voor rollen binnen team (minder beleefd + pro-actiever)
  3. Norming = ontwikkeling 1e gevoel van cohesie = overeenkomstige mentale modellen en zelfde verwachtingen over hoe teamdoelen bereikt worden.
  4. Performing = teamoriëntatie georiënteerd + efficientere coördinatie en conflictoplossing
  5. Adjouring = opheffen/uit elkaar gaan van team  
  - laat niet zien dat teams in sommige fases langer zitten/terugvallen + verbergt ontwikkeling teamidentiteit + cognitieve mappen
 • 4 typen van teambuilding + 4 meest effectief
  1. Goal setting = verhelderen doelen team --> motivatie vergroten + feedbacksystemen ontwikkelen
  2. Role definition = verhelderen rollen teamleden
  3. Interpersonal processes = verbeteren onderlinge relaties + conflictvermindering + opbouwen van vertrouwen binnen teams
  4. Problem solving = verbeteren beslissingsproces en probleemoplossende vaardigheden   
  - trainen op gebied van specifieke teamcompetenties + eerst diagnose van gezondheid vaststellen daarna passende teambuildingsprocedure vaststellen + eenmalig moment van teambuilding niet als lange termijn oplossing + teambuilding koppelen aan werk zelf.
 • 5x Veranderen/voorkomen van dysfunctionele team normen
  - gewenste normen aangeven bij vormen team
  - leden met gewenste normen kiezen
  - counter productive norms bespreken
  - belonen van gedrag wat past bij normen
  - teams ontdoen met dysfunctionele normen
 • Teamcohesie + beïnvloed door 6
  Aantrekkingskracht die leden binnen een team naar elkaar ervaren en die ze motiveert om lid te blijven. Cognitieve en emotionele processen, gerelateerd aan sociale identiteit.
  - 1. overeenkomsten tussen leden, 2. grootte team, 3. interactie tussen leden, 4. moeilijkheidsgraad om teamlidmaatschap te verwerven, 5. succes van team, 6. competitie die een team van buitenaf ondervindt.
 • Team cohesie uitkomsten 5
  - gemotiveerd om lid te blijven
  - wil informatie delen
  - sterke interpersoonlijke banden
  - conflicten effectief oplossen
  - better interpersoonlijke relaties
 • 3 dimensies van vertrouwen binnen teams
  1. calculus based trust = minimaal. verwacht bepaald gedrag omdat er sancties tegenover staan.
  2. knowledge based trust = gebaseerd op voorspelbaarheid van ander. (beter leren kennen = meer vertrouwen)
  3. Identification based-trust = gebaseerd op wederzijds begrip + emotionele banden. (ontstaat doordat waarden en mentale modellen worden gedeeld). Hoe meer je je identiteit ontleent aan het lidmaatschap (social identity).
 • Swift trust
  Mensen die nieuw in een team komen hebben een groot vertrouwen in collega's.
 • SDT's self directed teams succes afhankelijk van 5:
  - verantwoordelijk voor heel product
  - autonoom genoeg
  - werkplaats en technologie ondersteunen coördinatie en communicatie
  - hoge afhankelijkheid in team
  - lage afhankelijkheid met andere teams
 • Virtueel team succesvol wanneer 6:
  - communicatie gemakkelijk
  - teamleden zijn goede zelfleiders
  - leden moeten gevoeliger zijn voor emotionele reacties (want geen persoonlijk contact)
  - gereedschapskist van verschillende communicatiekanalen waar zij zelf uit kunnen kiezen.
  - veel structuur nodig
  - vroeg in ontwikkelingsfase elkaar een keer face to face ontmoeten
 • Team besluitvorming beperkingen 4
  - tijdgebrek --> productieblokkering = vertraging die ontstaat.
  - evaluation apprehension = sommige ideeën niet genoemd door angst voor afkeuring
  - druk om te conformeren = aanpassen aan normen van team --> teamleden onderdrukken eigen afwijkende gedachten   
  - overmoedigheid/groupthink --> minder waakzaam + zoeken minder snel naar oplossingen buiten team + accepteren informatie minder snel
 • 4 technieken voor verbeteren creatieve besluitvorming binnen teams.
  - Brainstorming = geen kritiek, vrijuitspreken, zo veel mogelijk ideeën. (kan wel leiden aan productieblokkering + fixatie + conformiteitseffect.
  - Brainwriting = opschrijven ideeën, vermindert productieblokkering
  - Electronic brainstorming, alle ideeën ingevoerd --> vermindering productieblokkering en evaluatie-angst.
  - Nominale groepstechniek 3 fases. 1. deelnemers zetten ideeën op papier, 2. dragen ideeën voor 3. evalueren gepresenteerde ideeën onafhankelijk. Productie blokkering en evaluatie angst kunnen nog optreden
 • 2 centrale processen in teamontwikkeling
  - team lidmaatschap formatie, zij naar wij + deel van sociale identiteit
  - team competenties ontwikkeling, routines en mentale modellen vormen
 • Individuen vs. teams
  Individuen beter bij brainstormen. Originelere en meer ideeën, feasibility minder.
  Kennis tests beter met teams. Te veel dan niet meer.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Example questions in this summary

Teams vs. groepen
1
Teams 2 voordelen + waarom + 2 nadelen
1
Teamomgeving en organisatie model 5 elementen
1
Team design model 3 elementen
1
Page 1 of 35