Budgetcoach

by
313 Flashcards & Notes
2 Students
 • These notes: FREE
 • +380.000 other summaries: FREE
 • A mini bootcamp effective studying: FREE
 • A unique study tool: FREE
 • A practice tool for this summary: FREE

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Samenvatting - Budgetcoach

 • 1 Profiel Budgetcoach

 • .
 • 1.1 Inleiding

 • In deze les beginnen we met een overzicht van functies op het gebied van persoonlijke financiën. Daarnaast leert u over de eigenschappen van de budgetcoach en gaan we in op het begrip sociale kaart. Na het volgen van deze les kunt u de basis beschrijven van het profiel van een budgetcoach, kunt u starten met het opzetten van uw eigen sociale kaart en heeft u inzicht in de ontwikkelingen van dit moment.
 • 1.2 Beroepen op het gebied van persoonlijke financiën

 • In deze tabel zijn de doelen, taken en verantwoordelijkheden per de genoemde groep globaal weergegeven.

                       doel                 taken                                         verantwoordelijkheid
                                                                                                    /probleem eigenaar
  Budget-      oplossen en    preventie door geven               Cliënt
  coach          voorkomen    van voorlichting en training.
                       van budget-    Inventariseren inkomsten/
                       taire                  uitgaven/schulden. Op-
                       problemen.      stellen maand- en jaar-
                                                   overzicht
 • In de praktijk kan het voorkomen dat u met hen moet samenwerken of bij hetzelfde huishouden uw werk komt doen. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke doelen, taken en verantwoordelijkheden  bij welk beroep horen, en waar de verschillende beroepen elkaar al dan niet zouden kunnen raken.
 • In algemene termen spreken we hier over financiële zorgverleners. Naast u als budgetcoach bestaan er nog meer financiële zorgverleners. De belangrijkste voor dit moment zijn de schuldhulpverlener en de financieel planner. Iedere financieel zorgverlener heeft daarbij zijn eigen specialiteit en verantwoordelijkheid.
 • Het zal u vast niet zijn ontgaan; de laatste tijd staan de kranten er vol van. Steeds meer mensen komen in de schulden terecht, ook in de categorie met hogere inkomens (boven een modaal bedrag van € 33.000 bruto (2012). Dat kan gebeuren om heel verschillende redenen; daarnaast zijn er ook heel verschillende manieren om deze situaties aan te pakken. Van een uitgebreid schuldhulpverleningstraject, een advies over de financiële producten binnen een huishouding tot het ondersteunen van alle soorten huishoudens bij het krijgen van balans in inkomsten en uitgaven.
 • tabel 1 
 • 1.3 Beroepsprofiel en eigenschappen van een budgetcoach

 • Wat is een budgetcoach?
  Een budgetcoach is iemand die particulieren helpt met het op orde krijgen van de financiële huishouding. Om dit goed te kunnen moet u beschikken over het juiste beroepsprofiel.
 • Wat houdt het beroepsprofiel van een budgetcoach in?
  Dit betreft uw kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:
  • Financiën
  • Communicatie
  • Sociaal
  • Beroepshouding
  • Bedrijfsvoering
 • Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.
 • Wat betekent het woord competentie?
  Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, houding en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken.
 • Wat betekent competentie in het geval van een budgetcoach?
  Wat u moet kennen en kunnen als u straks het beroep van budgetcoach gaat uitoefenen.
 • Wat zijn de meest essentiële competenties van een budgetcoach (10)?
  1. Aandacht en begrip tonen;
  2. Analyseren;
  3. Begeleiden/coachen;
  4. Met druk en tegenslag omgaan;
  5. Ethnisch en integer handelen;
  6. Formuleren en rapporteren;
  7. Overtuigen en beïnvloeden
  8. Relaties bouwen en netwerken
  9. Vakdeskundigheid toepassen
  10. Plannen en organiseren.
 • Per competentie vindt u een beschrijving en een aantal voorbeelden van het bepaalde gedrag of vaardigheden, waaruit blijkt dat iemand over deze competentie beschikt.
  Voor het begin van deze cursus is het een vrij lange opsomming. Houdt u er rekening mee dat het geen limitatieve opsomming per competentie betreft. Iedere beschrijving kan nog uitgebreider en ook op verschillende niveaus plaatsvinden.
 • Tip: U kunt het bestuderen van de competenties voor uzelf aantrekkelijker maken door na te gaan over welke u volgens de beschrijving zelf al beschikt. En anderzijds, welke u nog wilt ontwikkelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Example questions in this summary

Wat zijn overlevingsschulden?
2
Hoe ontstaan deze schulden?
2
Definieer een grote onvoorziene uitgave.
2
Welke kosten vallen onder grote onvoorziene uitgaven?
2
Page 1 of 67