Summary Biologie voor jou / Havo B 1 / deel Handboek + diskette / druk 2 tweede fase

-
ISBN-10 9020896253 ISBN-13 9789020896251
135 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Biologie voor jou / Havo B 1 / deel Handboek + diskette / druk 2 tweede fase". The author(s) of the book is/are G. Smits. The ISBN of the book is 9789020896251 or 9020896253. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Biologie voor jou / Havo B 1 / deel Handboek + diskette / druk 2 tweede fase

 • 1.1 Wat is stofwisseling?

 • Wat verstaan we onder stofwisseling?

  Onder stofwisseling verstaan we het totaal van alle chemische processen in het lichaam.

 • waarvoor is energie nodig?

  energie is nodig bij het bewegen maar ook om je lichaam warm te houden.

 • Wat is stofwisseling?

  Het totaal van alle chemische processen in een organisme

 • Welk verschil in herkomst is er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?

  Moleculen van organische stoffen bestaan altijd uit koolstof-, waterstof-en zuurstofatomen.

   

 • Welk verschil in molecuulgrootte bestaat er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?

  Moleculen van organische stoffen zijn veel groter dan die van anorganische stoffen.

 • In de urine van mensen komt de afvalstof ureum voor. Uit welke atomen bestaat een ureummolecuul?

  Koolstof-, waterstof-, stikstof- en zuurstofatomen.

 • 1.1.1 Organische en anorganische stoffen

 • Anorganische stoffen:

  komen zowel in de natuur als in een organisme voor.

  Organische stoffen:

  Zijn afkomstig van organismen of van producten van organismen.

   

 • Organische stoffen bestaan uit een of meer atomen van de elementen:

  • Koolstof (C)
  • Waterstof (H)
  • Zuurstof (O)

  Bijvoorbeeld een glucosemolecuul.

 • Anorganische stoffen kunnen heel veel moleculen bevatten.

 • 1.1.2 Assimilatie en dissimilatie

 • wat is assimilatie?

  assimilatie is de opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen.

 • Wat is het doel van Assimilatie?

  Vorming van organische stoffen waaruit een organisme bestaat

 • Wat is dissimilatie?

  Afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen.

 • 1.1.3 ATP

 • De energie die vrijkomt bij dissimilatie wordt niet meteen benut. Eerst wordt die energie opgeslagen in de moleculen van de stof ATP

 • Wat gebeurt er na de derde fosfaatgroep van ATP wordt afgesplitst?

  Dan komt de chemische energie vrij en ontstaat er een ADP molecuul

 • 1.3 Koolstofassimilatie

 • Wat is koolstofassimilatie?
  Koolstofassimilatie is de vorming van glucose en zuurstof uit koolstofdioxiden en water.
 • 1.3.1 Fotosynthese

 • Waar komt fotosynthese bij voor?
  • Planten
  • Cyanobacteriën
 • Waar wordt glucose in omgezet bij de fotosynthese?
  In zetmeel
 • Wat wordt bij de fotosynthese als energiebron gebruikt?
  Dat is (zon)licht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

wat is assimilatie?
2
Wat verstaan we onder stofwisseling?
1
Welk verschil in herkomst is er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?
1
Welk verschil in molecuulgrootte bestaat er tussen organische stoffen en anorganische stoffen?
1
Page 1 of 24