Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

by (5th)
108 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 9 Vermogensbehoefte

 • Wat is de vermogensbehoefte?
  de hoeveelheid geld waarover een organisatie moet beschikken om de activa te kunnen financieren
 • waaruit bestaat de kostprijs?
  grondstoffen + salarissen + afschrijvingen
 • definitie omlooptijd:
  de tijd tussen het moment dat vermogen in een productiemiddel wordt vastgelegd, en het moment waarop dat geïnvesteerde vermogen weer terug wordt verdiend
 • Hoe bereken je de afschrijvingen per eenheid?
  Afschrijving per jaar / productie per jaar
 • definitie diversiteitsverschijnsel:
  de afzonderlijke activa bereiken op verschillende momenten hun max en min vermogensbehoefte
 • Berekening: omloopsnelheid totaal vermogen
  omzet (in verkoopprijzen) excl btw / gem. totaal vermogen
 • wat houdt factoring in
  Een factormaatschappij verplicht zichzelf om alle door haar goedgekeurde vorderingen te bewaken/incasseren, financieren of te verzekeren tegen non-betaling (insolventie)
 • Kenmerken operational lease
  opzegbaar huurcontract, onderhoudskosten voor lessor, economische veroudering ook, zorgt voor balansverkorting --> vergrote omloopsnelheid van gemiddeld geïnvesteerd vermogen
 • Kenmerken financial lease
  onopzegbaar, kosten zijn voor de lessee, looptijd = economische levensduur, lessee is economisch eigenaar
 • definitie outsourcing
  uitbesteden van werkzaamheden of het betrekken van halffabricaten van leveranciers
 • definitie sale and lease back
  duurzaam productiemiddel wordt verkocht en meteen weer gehuurd
 • Wat is het nettowerkkapitaal?
  saldo van voorraden, debiteuren, liquide middelen en crediteuren
 • 10 Vormen van eigen vermogen

 • Wat is interne financiering?
  gebruik maken van ingehouden winsten
 • Wat zijn de secundaire geldstromen?
  Van/naar de vermogensmarkt
 • Wat is een claim?
  een vrij overdraagbaar inschrijvingsrecht per bestaand aandeel
 • Definitie: emissieprijs
  de prijs voor een nieuw aandeel
 • Definitie: nominale waarde
  staat aangegeven in de statuten
 • Definitie: agio
  het verschil tussen de emissieprijs en de nominale waarde
 • Definitie: underwriter
  om te voorkomen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de claims, zijn er grootaandeelhouders die aandelen op kopen
 • Definitie: maatschappelijk kapitaal
  Maximale bedrag om aandelen uit te geven volgens de statuten
 • Geplaatst kapitaal
  Minstens 25%, minstens 45000
 • Welke drie soorten aandelen zijn er?
  K-stuk, CF-stuk, Global note
 • Definitie: dematerialisatie
  het omzetten van een tastbaar papier (aandeel) maar registratie m.b.v. computers
 • Berekening: Intrinsieke waarde van het EV
  marktwaarde activa -/- boekwaarde VV
 • Berekening: intrinsieke waarde een aandeel
  intrinsieke waarde EV / aantal geplaatste aandelen
 • Berekening: Rentabiliteitswaarde
  jaarlijkse, gelijkblijvende winst (eeuwigdurend) / vereiste rentabiliteit
 • Berekening: rentabiliteitswaarde een aandeel
  Verwachte dividenden per aandeel + geschatte toekomstige verkoopwaarde contant maken
 • Wanneer is sprake van goodwill
  Als de rentabiliteitswaarde hoger is dan de intrinsieke waarde
 • Berekening: Emissieprijs
  gewenste opbrengst emissie / aantal nieuwe aandelen
 • Berekening: verwachte beurswaarde na emissie
  Rentabiliteitswaarde onderneming direct na emissie / aantal uitstaande aandelen na de emissie
 • 3 soorten reserves:
  Agioreserve, Winstreserve, Herwaarderingsreserve
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de vermogensbehoefte?
6
waaruit bestaat de kostprijs?
5
definitie omlooptijd:
5
Hoe bereken je de afschrijvingen per eenheid?
5
Page 1 of 27