Algemene normen van het Wetboek van canoniek recht de normis generalibus : kerkelijke wetten en gewoonten, beschikkingen, gunsten en rechtshandelingen, fysieke en juridische personen, bestuursmacht, haar functies en spreiding toekenning en verlies van ambten

by (1992)
ISBN-10 9068315315 ISBN-13 9789068315318
0 Flashcards & Notes
0 Students

Study smarter with eFaqt summaries

  • Available on desktop, tablet, mobile & print
  • Questions with answers about the material
  • Access to 300 000 online summaries
  • Smart study features & timers for more results

Start studying
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Voeg een samenvatting toe