Algemene normen van het Wetboek van canoniek recht de normis generalibus : kerkelijke wetten en gewoonten, beschikkingen, gunsten en rechtshandelingen, fysieke en juridische personen, bestuursmacht, haar functies en spreiding toekenning en verlies van ambten

by (1992)
ISBN-10 9068315315 ISBN-13 9789068315318
0 Flashcards & Notes
0 Students
  • This summary
  • +380.000 other summaries
  • A unique study tool
  • A rehearsal system for this summary
  • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.
Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package