Abnormal Psychology

by (2010)
ISBN-10 007122162X ISBN-13 9780071221627
273 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary
 • +380.000 other summaries
 • A unique study tool
 • A rehearsal system for this summary
 • Studycoaching with videos
Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Abnormal Psychology

 • 2 Inleiding

 • Wat zijn de vier D's
  Dysfunction

  Distress

  Deviance

  Dangerousness
 • Wat voor stoornissen zijn op de As I van de DSM?
  Klinische stoornissen
 • wat is op de As II?
  Persoonlijkheidsstoornissen
 • Wat is op As III?
  medische aandoeningen
 • Wat is op As IV?
  psychosociaal en omgevingsproblemen
 • Wat is op de As V?
  globale schattingen van funtioneren
 • Wat is een symdroom?
  reeks van symptomen

  --> inkaart brengen: diagnose
 • Waarvoor staat DSM?
  Diagnostic and Statistical Manual of Mental DIsorder
 • Wat wordt bevraagd bij een structured interview?
  Voorkomen + gedrag

  Denkprocessen

  Stemming

  Intellectueel functioneren

  Orientatie
 • 3 Verslaving

 • Hoe heet het als je tijdelijk vergiftigt bent?
  INTOXICATIE
 • Wat zijn kenmerken van INTOXICATIE?
  verandering van lichaam naar gebruik
  significant ongepast psychologisch en gedragsmatige verandering
 • Wat is het belangrijke punt bij MISBRUIK?
  significant schadelijke consequenties
 • 5 kenmerken van verslaving
  1.  dagelikse belemmering

  2. herhalend drinken, in ongepaste situaties

  3. legale problemen

  4. doorgaan

  5. langer dan 12 maanden
 • Welke drugs en groepen horen bij DEPRESSANTS
  Alcohol

  Benzodiazephines

  Barbituralen

  Inhalants
 • Wat zijn kenmerken van Depressants?
  verlangsamen van CNS

  ontspannen

  minder concentratie
 • Welke twee fasen zijn bij alcohol?
  1. self-confidence

  2. depressie (heel veel alcohol)
 • Wat is NEGATIVE AFFECT DISORDER?
  ontstaan op basis van angst en depressie


 • Wat zijn de drie fasen van de Ontwenningsverschijnselen van alcohol?
  1. tremor, misselijkheid, overgeven

  2. krampen

  3. DELINUM TREMENS (Hallucinaties)
 • Wat zijn effecten van alcohol op lange termijn?
  maag 
  lever
  speiseröhre
  panreas

 • Hoe heet het als je herinneringen verliest door alcohol?
  alcoholic-induced-persisting amestic disorder
 • Hoe heet het als je geen orientatie meer hebt en door de waar bent door alcohol?
  Wernicke's ENCEPHALOPHATY
 • Hoe heet het als je een probleem hebt met het herinneren van recente gebeurtenissen?
  KARSAKOFF'S SYNDROOM
 • Hoe heet het als je hogere cognitieve functies verliest?
  ALCOHOLIC-INDUCED DEMENTIA
 • Welke medicijnen, drugs horen bij de BENZODIAZEPINES?
  Xanax

  Valium

  Halcion

  Librium

  Kloriopin
 • Wat gebeurt bij het gebruik van Bentodiazepines met je lichaam?
  verlagen van bloeddruk

  behandeling van angst, insomnia
 • Wat zou een gevolg van Inhalants kunnen zijn?
  Sudden sniffing death

  --> geen zuurstof
  --> plotseling hartstilstand
 • Welke soorten horen bij de STIMULATNS?
  Cocaine

  Amphetamines

  Nicotine

  Caffeine

 • Op welk systeem doelt cocaine?
  belongingssysteem --> dopamine

  meest addictieve substance
 • Wat zijn kenmerken van Amphetamines?
  speed, meth, chalk

  plezier +  euphorie

  snel tolerantie opgebouwd
 • Op welk systeem reageert Nicotine?
  CNS
  peripherale zenuwstelsel
 • Welke drugs horen bij de Opioide?
  Pijnstiller

  morphine

  heroine

  codine

  methadone
 • Wat gebeurt bij het gebruik van opioide?
  lichaam produceert 

  ENDORPHINE

  ENKEPHALINE
 • Met welke groep is de combi van opioide heel gevaarlijk?
  DEPRESSANTS
 • Welke drugs horen bij de Hallocinogenen?
  LSD

  peyote

  Phencyclidine (PCP)
 • Wat is een kenmerk van Hallocinogenen?
  Synesthesia (overflow van sensorische systemen)
 • Wat is de PLEASURE PATH?
  verntraal legmentaal
                   I
  nucleus accumbenes
                   I
  anterior cingulate area

 • Welk gen is bij de genetische theorie betrokken bij drugsgebruik? 
  DRD2 --> dopamine receptor

 • Wat zijn psychologische theorieen van het ontstaan van verslaving?
  sociaal leren

  modelling (vooral mannen)

  impulsiviteit --> weinig controle
 • Met welke stof wordt alcohol behandeld?
  BENZODIAZEPINE

  steeds minder ontwenningsverschijnsel
 • Met welke stof wordt heroine behandeld?
  Methadone
 • Hoe heten de stoffe die de endorphines stoppen?
  Antogonistische drugs
 • Wat zijn gedragstherapieen bij verslaving?
  motivatie interview

  ciping
  beloning veranderen
  steun van omgeving verhogen

  aversive klassieke conditionering
   --> kotsen bij inname


 • Wat is de covert sensitization theorie?
  Gedachtens oproepen aan slechte herinnering van drug
 • Hoe heet het als je in een keer van een verlaving af wilt komen?
  DETOXIFICATIE
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Hoe heet het als je tijdelijk vergiftigt bent?
1
Wat zijn kenmerken van INTOXICATIE?
1
Wat is het belangrijke punt bij MISBRUIK?
1
5 kenmerken van verslaving
1
Page 1 of 69